De bakermat van deze stam is de hoeve 'de Sangerije', die gelegen was te Keer, parochie Cadier (thans deel uitmakend van de gemeente Margraten, ten oosten van Maastricht). 'De Sangerije' was een bezit van het kapittel van Sint-Servaas te Maastricht en ressorteerde onder de jurisdictie van de heerlijkheid Heer. De familie FREDERIX bezat deze hoeve meer dan een eeuw in erfpacht. Stamvader is Gerardt FREDERICX, halfwin op de hoeve de Sangerye. Wie zijn vrouw was, is niet bekend. De stam bevat op het ogenblik 461 afstammelingen over 14 generaties. Een deel van de stam blijft in Maastricht en de omliggende gemeenten wonen, maar trekt ook de Maas over naar Kanne en Vroenhoven in wat nu Belgisch Limburg is. Een andere tak vinden we rond 1830 terug in Luik. De afstammelingen bekleden er hoge legerfuncties en zijn als industriëlen actief in de opkomende Luikse wapenindustrie. Een deel van deze stam wijkt verder uit naar Brussel. De beroemdste telg uit deze stam is ongetwijfeld de invloedrijke Franse filmregisseur uit de eerste helft van de 20ste eeuw, Jacques Feyder, geboren als Jacques Frederix. Meer over hem op de pagina markante figuren.