Maria Catherina Frederix

IDnr.861, ° 9 januari 1808
VaderHenricus Frederix ° 7 juli 1782, + 23 mei 1834
MoederAnna Clara Joors ° 5 april 1780, + 11 juli 1857
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Catherina Frederix werd geboren op 9 januari 1808 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Marie Cathérine wordt geboren om 11 uur 's avonds. Vader Henri doet aangifte met als getuigen Guillaume Smets (34 jaar, dokter te Lummen) en Jean Greven (50 jaar, belastingontvanger te Lummen).1'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1808, geboorten, akte 7.

Maria Catherina Frederix

IDnr.8472, ° 12 februari 1747
VaderJoannes Frederix1 ° 24 mei 1711, + 25 december 1776
MoederJoanna Meijers1 ° circa 1711, + 24 september 1753
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Catherina Frederix werd gedoopt op 12 februari 1747 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Michaelis Sengers en als meter Cathrina Albrighs.2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1743, p.31.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1747, p.31.

Maria Catherina Frederix

IDnr.10457, ° 1721
VaderWilhelmus Frederix1 ° 23 december 1687, + 1730
MoederMaria Thijssen1 ° 1687, + 1760
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselMaria Catherina Frederix werd gedoopt in 1721 in Cadier te Cadier en Keer [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Maria Catherina Frederix1

IDnr.11113, ° 1741
VaderGerardus Frederickx1 ° 31 mei 1701, + na 1749
MoederMaria Cornelia Mertens1 ° voor 1710, + na 1749
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselMaria Catherina Frederix werd gedoopt in 1741 te Maastricht [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Maria Catherina Frederix

IDnr.11115, ° 1749
VaderGerardus Frederickx1 ° 31 mei 1701, + na 1749
MoederMaria Cornelia Mertens1 ° voor 1710, + na 1749
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
DoopselMaria Catherina Frederix werd gedoopt in 1749 te Maastricht [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S241] Opzoekingen door Anne-Marie Frederix.

Maria Catherina Frederix

IDnr.14880, ° 2 januari 1817, + 28 mei 1875
VaderPetrus Frederix1 ° 6 oktober 1787, + 1870
MoederMaria Elisabeth Beckers1 ° voor 1790, + 1856
GeboorteMaria Catherina Frederix werd geboren op 2 januari 1817 te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt om 8 uur 's morgens geboren. Vader Pierre (32 jaar, weversgast) doet aangifte met als getuigen Joseph Sneijers (41 jaar) en François Heeren (46 jaar), beiden dagloners, allen van Sint-Truiden.1'
HuwelijkZij huwde met Hermanus Leenen, zoon van Gerardus Leenen en Anna Catherina Buntinx, op 6 augustus 1846 te Sint-Truiden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 5 uur in de namiddag. De vader van de bruidegom is niet aanwezig, maar geeft zijn toestemming met een akte, verleden te Hemiksem voor notaris Jacques Bernard Plottier. De moeder van de bruidegom is wel aanwezig en stemt toe. De ouders van de bruid zijn beiden aanwezig en stemmen eveneens toe. De getuigen zijn François Mathijs (39 jaar, dagloner), Michel Gielen (28 jaar, dagloner), Fréderic Guffens (58 jaar, zonder beroep) en Guillaume Mansoeck (54 jaar, glazenmaker), allen van Sint-Truiden.2'
OverlijdenZij overleed op 28 mei 1875 te Sint-Truiden [België] in de ouderdom van 58 jaar.3 

Familie

Hermanus Leenen ° 11 feb 1823, + 1 dec 1854
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1817, geboorten, p.3.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1846, huwelijken, p.106, akte 26.
 3. [S446] GeneaNet pagina's van Luc Leenen, http://gw.geneanet.org/lleenen
 4. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.53, akte 209.
 5. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1850, geboorten, p.3, akte 9.
 6. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1854, geboorten, p.30v, akte 118.

Maria Catherina Adolphina Frederix

IDnr.5874, ° 18 september 1872
VaderMagil Joseph Frederix ° 28 februari 1822, + na 6 november 1900
MoederRosalia Tafforeau ° 26 maart 1834, + 28 februari 1877
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Catherina Adolphina Frederix werd geboren op 18 september 1872 te Antwerpen [België]. 
BeroepZij was werkvrouw te Antwerpen [België] op 30 mei 1895.1 
HuwelijkZij huwde met Bernardus Gysels op 30 mei 1895 te Antwerpen [België] met als getuigen Josephus Ludovicus Frederix en Petrus Josephus Alphonsus Frederix. De akte vermeldt: 'Bij hun huwelijk woont de bruid op de Begijnenvest 17 (sectie 8) en de bruidegom aan het Mechelseplein 1 (sectie 3). De getuigen bij hun huwelijk zijn Martinus Venray (36 jaar, muzikant), Cornelius Lambrechts (41 jaar, smid), Josephus Frederix (35 jaar, werktuigkundige) en Petrus frederix (30 jaar, ketelmaker).1' 

bronvermelding(en)

 1. [S90] Burgerlijke Stand Antwerpen, Rijksarchief Antwerpen, 2157467, huwelijken 1895, akte 795.