Maria Willems

IDnr.10939, ° voor 1620, + na 8 februari 1640
DoopselMaria Willems werd gedoopt voor 1620 te Beringen? [België].1 
LeningAerdt Frericx leende aan Maria Willems de som van 200 gulden aan 6% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Heusden [België] op 8 februari 1640. Deze verwijst ook naar Antoen Gaethofs en Aert Van Heijden als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Matteus Willems. De akte luidt als volgt: 'Antoen Gaethoffs en Aert Van Heijden, heren van Beringen, sijnder hiervan present Maria Willems hebben opgedragen tot behoef van Aert Frederix Geerdens zoon, 12 gulden bb jaarlijks, welke [Henrick] trok van het kindsgedeelte van zijn vrouw aan panden van de achtergelaten kinderen van Mattues Willems. Zij blijven te kwijten met 200 gulden bb gelijk dat geld ‘in tijt der quijtinge’ zal gangbaar zijn. De eerste vervaldag is op halff maart 1641. Warantschap doende voor een goede gicht bekent Henrick zijn penningen te hebben ontvangen. Na de opdracht van Henderick met ‘sijne huijsvrauwe’ is Aert Fredrix ter gichte gekomen.1'
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1640 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S46] Schepenbank Hauweycken, Rijksarchief Hasselt, boek 7 (1599-1694), 1640, p.177.

Maria Willems1

IDnr.15299, ° voor 1705, + na 27 maart 1728
DoopselMaria Willems werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Anthonius Kips op 27 maart 1728 te Hasselt [België]; Eerw. Heer Joannes Lansmans, pastoor te As, vervangt Dionisius Kips als peter. Maria Willems vervangt Catharina Willems als meter.1
OverlijdenZij overleed na 27 maart 1728 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.128v.

Maria Amelia Willems

IDnr.11976, ° 11 mei 1884, + 19 oktober 1942
VaderJosephus Willems1 ° 11 september 1861, + na 17 februari 1900
MoederMaria Victoria Vanherle1 ° 31 maart 1862, + 30 maart 1952
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Amelia Willems werd geboren op 11 mei 1884 te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Augustinus Claes na 24 mei 1920 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Ludovicus Schoofs na 29 augustus 1928 te Lummen? [België].1 
OverlijdenZij overleed op 19 oktober 1942 te Lummen [België] in de ouderdom van 58 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Maria Anna Willems

IDnr.8294, ° 13 juli 1868, + na 13 juni 1907
VaderHenricus Hubertus Willems1 ° 14 mei 1825, + 5 december 1894
MoederCatherina Frederix1 ° 9 november 1831, + 10 augustus 1868
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Anna Willems werd geboren op 13 juli 1868 te Maastricht [Nederland].2 
HuwelijkZij huwde met Gillis Hubertus Sondeijker op 29 augustus 1894 te Sint-Pieter [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed na 13 juni 1907 te Maastricht? [Nederland].3 

Familie

Gillis Hubertus Sondeijker ° voor 1870, + na 13 jun 1907
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S166] Burgerlijke Stand Sint-Pieter, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12102, inventarisnr. 17, huwelijken, 1894.
 2. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 47, 1868, geboorten, akte 571.
 3. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 291, 1907, overlijdens, akte 413.
 4. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 62, 1895, geboorten, akte 653.
 5. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 62, 1896, geboorten, akte 762.
 6. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 63, 1898, geboorten, akte 245.
 7. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 64, 1900, geboorten, akte 15.
 8. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 65, 1901, geboorten, akte 1091.
 9. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 290, 1906, overlijdens, akte 68.
 10. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 290, 1906, overlijdens, akte 69.

Maria Elisabeth Willems

IDnr.11983, ° 28 november 1891
VaderJosephus Willems1 ° 11 september 1861, + na 17 februari 1900
MoederMaria Victoria Vanherle1 ° 31 maart 1862, + 30 maart 1952
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Elisabeth Willems werd geboren op 28 november 1891 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 10 uur 's avonds. Vader Josephus (30 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Ludovicus Beertens (35 jaar, smid) en Antoon Verboven (68 jaar, veldwachter), allen wonend in Lummen.1'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1891, geboorten, p.19, akte 72.

Maria Ludovica Willems

IDnr.5228, ° 6 juli 1863, + na 9 mei 1902
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederickx [boxformaat]
GeboorteMaria Ludovica Willems werd geboren op 6 juli 1863 te Herk-de-Stad [België].1 
HuwelijkZij huwde met Theodorus Swinnen, zoon van Guillielmus Swinnen en Maria Josephina Frederickx, op 7 augustus 1885 te Herk-de-Stad [België].2 
OverlijdenZij overleed na 9 mei 1902 te Herk-de-Stad? [België].3 

Familie

Theodorus Swinnen ° 24 apr 1861, + na 9 mei 1902
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1863, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1885, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1902, geboorten.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1885, geboorten.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1886, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1888, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1890, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Herk-de-Stad, 1899, geboorten.

Maria Monica Willems

IDnr.11979, ° 3 februari 1886, + 10 mei 1944
VaderJosephus Willems1 ° 11 september 1861, + na 17 februari 1900
MoederMaria Victoria Vanherle1 ° 31 maart 1862, + 30 maart 1952
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Monica Willems werd geboren op 3 februari 1886 in Genenbos te Lummen [België].1 
HuwelijkZij huwde met Paulus Biers op 29 april 1908 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur. De ouders van de bruidegom zijn al overleden, terwijl de ouders van de bruid aanwezig zijn. De getuigen zijn Josepgh Engelen (herbergier, 36 jaar) en Louis Bervoets (schoenmaker, 36 jaar), beiden van Lummen.2'
OverlijdenZij overleed op 10 mei 1944 in Genenbos te Lummen [België] in de ouderdom van 58 jaar.1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken 1908, p.9, akte 9.