Maria Philippina Lemmens

IDnr.8817, ° 16 januari 1863, + 15 februari 1918
VaderJoannes Gerardus Lemmens1 ° 8 april 1824, + 16 januari 1899
MoederMaria Agnes Kengen2 ° 7 oktober 1823, + 28 juli 1887
Stamkaartenafstammelingen van Gerardt Fredericx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Gerardt Fredericx [boxformaat]
GeboorteMaria Philippina Lemmens werd geboren op 16 januari 1863 te Valkenburg [Nederland].3 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Frederics, zoon van Hubertus Frederix en Isabella Vrijens, op 17 november 1882 te Valkenburg [Nederland].4 
OverlijdenZij overleed op 15 februari 1918 te Hulsberg [Nederland] in de ouderdom van 55 jaar.5 

Familie

Arnoldus Frederics ° 7 okt 1856, + 24 dec 1925
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 3, 1824, geboorten, akte 14.
 2. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 3, 1823, geboorten, akte 31.
 3. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 4, 1863, geboorten, akte 1.
 4. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 13, 1882, huwelijken.
 5. [S191] Burgerlijke Stand Hulsberg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.046, inventarisnr. 23, 1918, overlijdens, akte 5.
 6. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 4, 1882, geboorten, akte 30.
 7. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1883, geboorten, akte 35.
 8. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1886, geboorten, akte 8.
 9. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1888, geboorten, akte 14.
 10. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1890, geboorten, akte 4.
 11. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1892, geboorten, akte 1.
 12. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1893, geboorten, akte 39.
 13. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1895, geboorten, akte 40.
 14. [S98] Burgerlijke Stand Valkenburg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.119, inventarisnr. 5, 1897, geboorten, akte 31.
 15. [S191] Burgerlijke Stand Hulsberg, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.046, inventarisnr. 8, 1899, geboorten, akte 50.

Maria Theresia Lemmens1

IDnr.3728, ° 23 december 1723, + 1 februari 1787
DoopselMaria Theresia Lemmens werd gedoopt op 23 december 1723 te Tessenderlo [België] met als peter Martinus Theijs en als meter Theresia Vranken.2
HuwelijkZij huwde met Hendricus Das op 25 april 1758 te Tessenderlo [België].3
OverlijdenZij overleed op 1 februari 1787 in Engsbergen te Tessenderlo [België] in de ouderdom van 63 jaar. De tekst vermeldt: 'Theresia is de vrouw van Franciscus Steenberghs. Ze is begraven op het kerkhof.4'

Familie

Hendricus Das ° 29 apr 1732, + 6 jun 1767
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S69] Burgerlijke Stand Tessenderlo, Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD), jaarboek 1829, huwelijken, p.26v.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1723, doopsels, p.25.
 3. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 923, 1758, huwelijken, p.98v.
 4. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 925, 1787, overlijdens, p.84v.
 5. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1764, doopsels.

Marie Elisabeth Lemmens

IDnr.2992, ° 3 februari 1812, + 28 juli 1850
VaderPetrus Joannes Lemmens1 ° 7 juni 1778, + 3 februari 1842
MoederMaria Agnes Convents ° 16 juni 1783, + 23 maart 1824
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMarie Elisabeth Lemmens werd geboren op 3 februari 1812 te Koersel [België].2 
HuwelijkZij huwde met Carolus Ludovicus Fredrix, zoon van Gerardus Fredrix en Anne Elisabeth Nijs, op 27 oktober 1840 te Koersel [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 4 uur in de namiddag. Zowel de vader van de bruid als de bruidegom zijn aanwezig. Hun beider moeders zijn al overleden. De getuigen zijn Carolus (26 jaar, landbouwer en broer van de bruidegom), Jan Wagemans (53 jaar, herbergier), Henri Mathijs Thielemans (61 jaar, eigenaar) en Henri Norbert Beckers (39 jaar, herbergier), allen wonende te Koersel.2'
OverlijdenZij overleed op 28 juli 1850 te Koersel [België] in de ouderdom van 38 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Elisabeth overlijdt om 3 uur in de namiddag. De aangifte gebeurt door Petrus Joannes Jans (53 jaar) en Gerardus Cruysbergs (41 jaar), beiden landbouwers te Koersel.3'

Familie

Carolus Ludovicus Fredrix ° 25 jan 1820, + 20 jun 1876
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1840, huwelijken, p.26.
 2. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1840, huwelijken, p.39, akte 26.
 3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1850, overlijdens, p.38, akte 21.
 4. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1846, geboorten, p.14, akte 53.
 5. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1849, geboorten, p.13, akte 46.

Martinus Lemmens

IDnr.14647, ° voor 1760, + na 12 november 1785
GeboorteMartinus Lemmens werd geboren voor 1760 te Herk-de-Stad? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Lucia Frederica Fredrix voor 12 november 1785 te Herk-de-Stad? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Lucia Frederica Fredrix met Joannes Lantmeters, geacteerd te Lummen [België] op 12 november 1785, vermeldt eveneens Martinus Lemmens; Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een akte registreren van notaris J. G. W. Morren, d.d. 09.11.1780. Joufr. Lucia Francisca Fredrick vrouw van Martinus Lemmens van de stad Herck verkoopt aan Joannes Lantmeeters 1 zille beemd in Schuelen waarvan het wederdeel toebehoort aan Joannes Lantmeters, gekocht van Wintmolders schepen en oud-burgemeester van Herck. Grenzend weduwe scholtis Nicolai, heer Briers van Hasselt, de Groote Herck, Adriaen Maris. Verkocht voor 360 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen; 1 pot kemp-smout aan de broederschap of kapel van O.-L.-Vrouw binnen de stad Herck. Gedaan in Herck in het huis van de notaris. Getuigen: joufr. Maria Cornelia de la Croix, Maria Petronella Morren.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Joannes Wintmolders met Joannes Lantmeters, geacteerd te Lummen [België] op 12 november 1785, vermeldt eveneens Martinus Lemmens; Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een handschrift registreren d.d. 20.04.1779. Daarin verklaart J. R. Wintmolders, schepen van de stad Herck, dat hij de helft van een ½ bunder "meybemps" verkoopt, onverdeeld, onder Schuelen in Worp. Het paalt Jan Maris, het armengoed, heer Breers van Hasselt, de Groote Herck, weduwe Nicolai zaliger. De wederhelft is van Martinus Lemmens uxoris nomine Lucia Francisqua Fredricq. Verkoopt aan Joannes Lantmeters, molder in Herck, voor 175 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen, 1 pot smout aan de O.-L.-Vrouwbroederschap in Herck, grondcijns.3 
OverlijdenHij overleed na 12 november 1785 te Herk-de-Stad? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.518.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517-518.

Mathias Lemmens1

IDnr.8086, ° voor 1740, + na 14 maart 1763
DoopselMathias Lemmens werd gedoopt voor 1740 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Anna Frederix op 14 maart 1763 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 14 maart 1763 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 296, 1763, doopsels, p.90.

Matthias Lemmens1

IDnr.3510, ° voor 1755, + voor 26 april 1803
DoopselMatthias Lemmens werd gedoopt voor 1755 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Aldegonde Gijbels voor 7 juni 1778 te Heusden? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 26 april 1803 te Heusden [België].1 

Familie

Aldegonde Gijbels ° voor 1755, + voor 26 apr 1803
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, an XI, huwelijken.

Mechtildis Lemmens

IDnr.12092, ° 7 september 1883, + na 21 juli 1911
VaderFrancis Hubert Lemmens1 ° 2 december 1840, + 29 juli 1915
MoederMaria Cornelia Van de Wal1 ° 6 oktober 1855, + 21 februari 1935
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMechtildis Lemmens werd geboren op 7 september 1883 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Lambert Gouder de Beauregard op 21 juli 1911 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed na 21 juli 1911 te Elsloo? [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1883, geboorten, akte 44.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 19, 1911, huwelijken.