Valère Langenaeken

IDnr.10783
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
HuwelijkValère Langenaeken huwde met Odile Lea Elza Cloosen, dochter van Gérard Joseph Guillaume Cloosen en Marie Christine Hubertine Frederix, na 1965 te Sint-Huibrechts-Hern? [België].1 

Familie

Odile Lea Elza Cloosen ° 13 feb 1945
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 26.04.1995, p.15.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 27.11.1968, p.7.

Margarita Langenakers

IDnr.2274, ° voor 1720, + na 22 augustus 1746
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
DoopselMargarita Langenakers werd gedoopt voor 1720 te Paal? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Franciscus Frederix voor 1744 te Paal? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Catharina Casteleijns op 22 augustus 1746 te Paal [België].2
OverlijdenZij overleed na 22 augustus 1746 te Paal? [België].3 

Familie

Franciscus Frederix ° voor 1720, + na 1744
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S50] Burgerlijke Stand Paal, Rijksarchief Hasselt, 1827, overlijdens, p.24.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, 1746, doopsels, p.138, akte 29.
 3. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 710, p.138, akte 29.

Catharina Langers

IDnr.12032, ° 10 mei 1769, + 21 maart 1839
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteCatharina Langers werd geboren op 10 mei 1769 te Bocholt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Jacobus Leyssen, zoon van Petrus Leyssen en Catharina Elisabeth Fredrix, op 21 februari 1797 te Bocholt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 21 maart 1839 te Bocholt [België] in de ouderdom van 69 jaar.1 

Familie

Petrus Jacobus Leyssen ° 25 mrt 1767, + 10 aug 1829
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neerharen.

Joannes Lansmans

IDnr.15297, ° voor 1700, + na 27 maart 1728
GeboorteJoannes Lansmans werd geboren voor 1700 te As? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Anthonius Kips op 27 maart 1728 te Hasselt [België]; Eerw. Heer Joannes Lansmans, pastoor te As, vervangt Dionisius Kips als peter. Maria Willems vervangt Catharina Willems als meter.1
BeroepHij was pastoor te As [België] op 27 maart 1728.1 
OverlijdenHij overleed na 27 maart 1728 te As? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1728, doopsels, p.128v.

Gerardus Lantmeeters

IDnr.1387, ° voor 1669, + na 26 mei 1690
DoopselGerardus Lantmeeters werd gedoopt voor 1669. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Arnoldus Mathijs en Ida Frederici op 26 mei 1690 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 26 mei 1690. 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1690, huwelijken.

Joannes Lantmeters1

IDnr.14649, ° voor 1760, + na 12 november 1785
DoopselJoannes Lantmeters werd gedoopt voor 1760 te Herk-de-Stad? [België].1 
EigendomLucia Frederica Fredrix verkocht een goed aan Joannes Lantmeters volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 november 1785. Deze verwijst ook naar Arnoldus Sebastianus Nicolai als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Martinus Lemmens. De akte luidt als volgt: 'Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een akte registreren van notaris J. G. W. Morren, d.d. 09.11.1780. Joufr. Lucia Francisca Fredrick vrouw van Martinus Lemmens van de stad Herck verkoopt aan Joannes Lantmeeters 1 zille beemd in Schuelen waarvan het wederdeel toebehoort aan Joannes Lantmeters, gekocht van Wintmolders schepen en oud-burgemeester van Herck. Grenzend weduwe scholtis Nicolai, heer Briers van Hasselt, de Groote Herck, Adriaen Maris. Verkocht voor 360 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen; 1 pot kemp-smout aan de broederschap of kapel van O.-L.-Vrouw binnen de stad Herck. Gedaan in Herck in het huis van de notaris. Getuigen: joufr. Maria Cornelia de la Croix, Maria Petronella Morren.2' 
EigendomJoannes Wintmolders verkocht een goed aan Joannes Lantmeters volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 12 november 1785. Deze verwijst ook naar Arnoldus Sebastianus Nicolai als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Martinus Lemmens en Lucia Frederica Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Nicolai, dokter in de medicijnen en schepen van Wuestherck, laat een handschrift registreren d.d. 20.04.1779. Daarin verklaart J. R. Wintmolders, schepen van de stad Herck, dat hij de helft van een ½ bunder "meybemps" verkoopt, onverdeeld, onder Schuelen in Worp. Het paalt Jan Maris, het armengoed, heer Breers van Hasselt, de Groote Herck, weduwe Nicolai zaliger. De wederhelft is van Martinus Lemmens uxoris nomine Lucia Francisqua Fredricq. Verkoopt aan Joannes Lantmeters, molder in Herck, voor 175 gulden Brabants Luikse valuatie. Jaarlast: 1 vat koren aan de kerk van Schuelen, 1 pot smout aan de O.-L.-Vrouwbroederschap in Herck, grondcijns.3' 
OverlijdenHij overleed na 12 november 1785 te Herk-de-Stad? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.518.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 94,1785, p.517-518.

Christine Larbie1

IDnr.3656, ° circa 1970
VaderRomain Larbie2 ° voor 1945
MoederMaria Louisa Francisca Frederix2 ° 17 december 1943, + 16 september 1975
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristine Larbie werd geboren circa 1970.2 

bronvermelding(en)

 1. [S62] Origineel document, rouwbrief, bewaard bij Alfons Cuppens.
 2. [S62] Origineel document, rouwbrief Marie-Louise FREDERIX, bewaard bij Alfons Cuppens.