Christianus Lemmens

IDnr.12088, ° 20 december 1873, + na 15 april 1912
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteChristianus Lemmens werd geboren op 20 december 1873 te Amby [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Agnes Hubertina Lemmens, dochter van Peter Hubertus Lemmens en Maria Catharina Meijers, op 15 april 1912 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed na 15 april 1912 te Elsloo? [Nederland].2 

bronvermelding(en)

 1. [S250] Burgerlijke Stand Amby, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.001, inventarisnr. 4, 1873, geboorten, akte 40.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 14, 1912, huwelijken.

Christina Lemmens

IDnr.45, ° 22 maart 1740, + 29 november 1804
VaderAdrianus Lemmens1 ° 6 maart 1698, + voor 9 oktober 1777
MoederElisabeth Gaethofs1 ° 30 september 1703, + tussen 28 september 1772 en 9 oktober 1777
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselChristina Lemmens werd gedoopt op 22 maart 1740 te Heusden [België] met als peter Wilhelmus Noops en als meter Catharina Van Nerum. De akte vermeldt: 'Christina vormt met haar eerstgeboren zus Aldegondis en nog een derde, doodgeboren kind, een drieling.2'
HuwelijkZij huwde met Christianus Fredrix, zoon van Joannes Fredrickx en Christina Opheij, op 22 juni 1762 te Heusden [België] met als getuigen Petrus Lemmens en Joannes Gruijtens. De akte vermeldt: 'Het huwelijk wordt voltrokken 'met het rode zegel' [vi rubri sigilli]. Getuige Joannes Gruijtens wordt 'magister' genoemd.3'
ReliefNa het overlijden van Adrianus Lemmens en Elisabeth Gaethofs releveren Joannes Lemmens, Christianus Fredrix, Christina Lemmens, Bertus Bilien, Anna Elisabetha Lemmens, Geert Willekens, Aldegondis Lemmens, Jacobus Theijsen, Maria Catharina Lemmens, Anna Maria Lemmens, Peeter Van De Voort, Hendrick Vervoordt, Anthoon Vervoordt, Christiaen Vervoordt, Jan Van De Voort, Jan Pluymers, Maria Agnes Lemmens, Isabella Pluymers en Anna Maria Pluymers op 9 oktober 1777 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Relief na het overlijden van Christiaen Lemmens en zijn vrouw Anna Elisabeth Gaethoft door hun kinderen en kleinkinderen Jan Lemmens, Christiaen Fredrix nomine uxoris Christina Lemmens, Bertus Bilien man en momber van Elisabet Lemmens, Geert Willekens man en momber van Aldegon Lemmens, Jacobus Theijsen man en momber van Maria Catharina Lemmens, Peeter Vande Voort man en momber Anna Maria Lemmens zaliger, Hendrick, Anthoen, Christiaen en Jan Van de Voort, Jan Pluijmers man en momber van Agnes Lemmens zaliger, Isabella en Anna Maria Pluijmers. Ze releveren: een perceel broek gelegen onder Geneijcken, grenzend "die Kercke Bempt" O, de erfgenamen Hubertus Papekels W, Peeter Van de Briel N, Anthoen Gaethoff Z.
3 = 15
0 = 01
3 = 16.4'
 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Christina Frederix op 25 januari 1792 te Paal [België].5
VolkstellingZij en Christianus Fredrix werden geregistreerd bij de volkstelling van 1795 te Heusden [België]. Christiaen verklaart dat hij 59 jaar en Christina dat ze 55 jaar oud is. Zij wonen naar alle waarschijnlijkheid in gehucht Eversel.6 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Agnes Frederix op 3 december 1798 te Paal [België]; Agnes wordt herdoopt op 18.12.1798.7
OverlijdenZij overleed op 29 november 1804 in Eversel te Heusden [België] in de ouderdom van 64 jaar. De tekst vermeldt: 'Christina overlijdt op 8 frimaire an XIII van de republikeinse kalender in het gehucht Eversel. Martinus Moors en Jan Lemmens doen aangifte.8'

Familie

Christianus Fredrix ° 4 mrt 1736, + 7 mei 1796
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1740, doopsels, p.85.
 2. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 370, 1740, doopsels, p.85.
 3. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1762, huwelijken, p.223.
 4. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 93, 1775 - 1777, p.65v.
 5. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, 1792, doopsels, p.51, akte 4.
 6. [S3] Volkstelling Heusden 1795-1796, Rijksarchief Hasselt.
 7. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, p.77v.
 8. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, an XIII , overlijdens, p.3.

Dymphna Lemmens

IDnr.1280, ° voor 1755, + na 25 juli 1792
VaderJoannis Lemmens ° voor 1720, + na 25 juli 1792
MoederDympna Aerts ° voor 1720, + na 1753
DoopselDymphna Lemmens werd gedoopt voor 1755.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Dymphna Fredrix op 29 september 1783 te Paal [België].2
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Dymphna Lemmens, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.3' 
OverlijdenZij overleed na 25 juli 1792.3 

bronvermelding(en)

 1. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, p.23v, akte 26.
 2. [S20] Parochieregisters Paal, Rijksarchief Hasselt, boek 711, 1783, doopsels, p.22, akte 26.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.

Dymphna Catharina Lemmens

IDnr.12362
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
HuwelijkDymphna Catharina Lemmens huwde met Joannes Frerix, zoon van Petrus Frerix en Maria Catharina Schepers, op 6 februari 1778. 

Elisabeth Hubertina Lemmens

IDnr.12093, ° 11 november 1889
VaderFrancis Hubert Lemmens1 ° 2 december 1840, + 29 juli 1915
MoederMaria Cornelia Van de Wal1 ° 6 oktober 1855, + 21 februari 1935
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteElisabeth Hubertina Lemmens werd geboren op 11 november 1889 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1889, geboorten, akte 38.

Francis Hubert Lemmens

IDnr.12061, ° 2 december 1840, + 29 juli 1915
VaderPeter Lemmens1 ° circa 1800, + 12 mei 1880
MoederAnne Elisabeth Fredrix1 ° 27 maart 1815, + 12 september 1877
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteFrancis Hubert Lemmens werd geboren op 2 december 1840 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Cornelia Van de Wal op 13 oktober 1880 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 29 juli 1915 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 74 jaar.3 

Familie

Maria Cornelia Van de Wal ° 6 okt 1855, + 21 feb 1935
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 4, 1840, geboorten, akte 66.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1880, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 24, 1915, overlijdens, akte 29.
 4. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1881, geboorten, akte 30.
 5. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1883, geboorten, akte 44.
 6. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1889, geboorten, akte 38.
 7. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1892, geboorten, akte 26.

Francis Hubert Lemmens

IDnr.12084, ° 6 december 1874, + 18 januari 1942
VaderPeter Hubertus Lemmens1 ° 21 februari 1838, + 20 augustus 1921
MoederMaria Catharina Meijers1 ° 13 mei 1846, + 1 augustus 1881
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteFrancis Hubert Lemmens werd geboren op 6 december 1874 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Cremers op 8 september 1899 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenHij overleed op 18 januari 1942 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 67 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1874, geboorten, akte 49.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1899, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 25, 1942, overlijdens, akte 2.