Peeter Frerix

IDnr.14393, ° voor 1566, + na 27 april 1616
VaderN3 Frerix1 ° voor 1540
Moeder(vrouw van N3) N.1
DoopselPeeter Frerix werd gedoopt voor 1566 te Lummen? [België].2 
ReliefNa het overlijden van Elisabeth Frerix releveren Matteeuwis Frerix, Peeter Frerix en Maria Frerix op 27 april 1616 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Aerdt Frerix. De akte luidt als volgt: 'Scheiding en deling tussen Mathees en Peeter Frerix, de kinderen van Aerdt en Maria Frerix, aangaande de goederen hen aangekomen na de dood van hun respectievelijke zuster en moeije (tante) Elisabeth Frerix.
Het deel van de erfgenamen Aerdt Frerix: "het busken" achter Mathees Frerix Hof gelegen; "den Reijnders Hoff"; het vierde part in "den Daems Hoff" waar Mathees Frerix de drie delen in heeft. Elk met zijn uitgaande cijns.
Deling voor Peeter Frerix: "het Vinnekens Bloeck"; "het Hoeff Bloeck" met "het Wijgaerts Bloeck" met het bosje; "den Moffen beempt" aan de noen sonne (zuid). Met de aanstaande cijns.
Deling voor Mathees Frerix: huis met hof in Geneijcken, grenzend de straat aan twee zijden, Mees Mees 3); twee euselkens aan de schans gelegen, het ene heet "het Vorste" en het ander "het middelste eewit", wegende het middelste door het voorste. Met de uitgaande cijns.
Deling voor de kinderen van Maria Frerix: "het Lanck Stuck" met "die Wouwen Donck". Met de aanstaande cijns.
De partijen zullen samen de schaapstal verkopen en samen delen die in Geneijcken aan het huis staat, toegedeeld aan Mathees Frerix.3'
 
OverlijdenHij overleed na 27 april 1616 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.264v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.246v.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 78, 1616, p.265.

Petrus Frerix

IDnr.420, ° 24 oktober 1715, + na 23 juni 1755
VaderJacobus Fredrix1 ° 13 januari 1687, + 19 oktober 1741
MoederElisabetha Vanderstegen1 ° 4 juni 1688, + 30 augustus 1727
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselPetrus Frerix werd gedoopt op 24 oktober 1715 te Kermt [België] met als peter Petrus Alen en als meter Maria Vanderstegen.1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Schepers op 7 juni 1744 te Kermt [België] met als getuigen Egidius Fredrix en Christianus Weijns.2
DoopselHij was peter bij het doopsel van Anna Maria Fredrix op 6 oktober 1751 te Kermt [België].3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Anna Roelants en Joannes Ketelaers op 23 juni 1755 te Lummen [België].4 
OverlijdenHij overleed na 23 juni 1755.4 

Familie

Maria Catharina Schepers ° voor 1723, + na 26 jun 1770
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1715, doopsels, p.167.
 2. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1744, huwelijken, p.371.
 3. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, boek 433, p.325.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.125.
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.298.
 6. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1746, doopsels, p.311v.
 7. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1748, doopsels, p.318.
 8. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels, p.324.
 9. [S9] Parochieregisters Kermt, Rijksarchief Hasselt, 1753, doopsels, p.328v.

Renerius Frerix1

IDnr.9986, ° voor 1620, + na 17 december 1641
DoopselRenerius Frerix werd gedoopt voor 1620 te Maaseik? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis N. voor 17 december 1641 te Maaseik? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 17 december 1641 te Maaseik? [België].1 

Familie

Gertrudis N. ° voor 1620, + na 17 dec 1641
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Maaseik.

Stephanus Frerix

IDnr.9988, ° 17 december 1641
VaderRenerius Frerix1 ° voor 1620, + na 17 december 1641
MoederGertrudis N.1 ° voor 1620, + na 17 december 1641
DoopselStephanus Frerix werd gedoopt op 17 december 1641 te Maaseik [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Maaseik.

Theodorus Frerix

IDnr.7674, ° voor 1640, + na 23 januari 1661
DoopselTheodorus Frerix werd gedoopt voor 1640 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Margareta Hauben op 23 januari 1661 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 23 januari 1661 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 310, 1661, huwelijken.

Tijs Frerixs

IDnr.8206, ° voor 1495, + tussen 1 september 1530 en 1 oktober 1531
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis De familienaam Frederix - ook Frerixs, Frederixs, Vrederixs - komt te Hasselt voor de eerste maal voor in de jaren 1525-1530. Op 17 maart 1525 doet een zekere Tijs Rentmeesters alias Frerixs, die gehuwd was met Katlijn Billemans, voor de schepenen van Hasselt verheffing van een stuk grond na de dood van zijn schoonmoeder Lysbeth Notellers. Deze Tijs is naar alle waarschijnlijkheid tussen september 1530 en oktober 1531 overleden; in die laatste maand immers zien we dat zijn weduwe hertrouwd was met Kerst Bormans. Uit verscheidene teksten is ook af te leiden dat Tijs Frerixs een eerste maal gehuwd was geweest met Oda Minne. Hij had een broer Jan, die met Lijsken Scepers gehuwd was en drie zonen had, nl. Jan. Frederik en Claes. die later met Catlijn Beckers huwde. Tijs Frerixs.1 
NaamvariatieHij werd ook Tijs Rentmeesters genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt voor 1495 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Oda Minne voor 1525 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Katlijn Billemans na 1525.2 
OverlijdenHij overleed tussen 1 september 1530 en 1 oktober 1531 te Hasselt [België].2 

Familie

Oda Minne ° voor 1495, + na 1525
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 2. [S81] Schepenbank Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 175.

Catharina Freryx

IDnr.9968, ° 1 april 1641
VaderJan Freryx1 ° voor 1615, + na 19 januari 1647
MoederCatharina Aerts1 ° 18 juni 1612, + na 19 januari 1647
DoopselCatharina Freryx werd gedoopt op 1 april 1641 te Maaseik [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Maaseik.