Carolus Clemens Eugenius Wellens

IDnr.2246, ° 6 februari 1889, + 10 juli 1958
VaderEugenius Franciscus Wellens1 ° 23 juli 1865, + 21 februari 1941
MoederMaria Mathildis Fredrix1 ° 8 augustus 1864, + 10 augustus 1926
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
BeroepCarolus Clemens Eugenius Wellens was een verdienstelijk landschapsschilder en promotor van de oprichting van het Openluchtmuseum van Bokrijk.
RoepnaamCharles. 
GeboorteHij werd geboren op 6 februari 1889 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Juliana Magdalena Maria Anna Haven, dochter van Joannes Arthur Haven en Maria Joanna Hubertina Daniels, op 18 juni 1921 te Hasselt [België].
Gebeurtenis Circa 1935 Familiefoto van Carolus Clemens Eugenius Wellens, samen met Juliana Magdalena Maria Anna Haven en Eugène Wellens.
OverlijdenHij overleed op 10 juli 1958 te Hasselt [België] in de ouderdom van 69 jaar.2
BegrafenisHij werd begraven op 15 juli 1958 te Lummen [België].3

Familie

Juliana Magdalena Maria Anna Haven ° 24 mrt 1893, + 1 mei 1978
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1889, geboorten.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.07.1958, p.6.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.07.1958, p.6.
 4. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2009-03-02/eugene-wellens/

Eugenius Franciscus Wellens

IDnr.269, ° 23 juli 1865, + 21 februari 1941
VaderPetrus Carolus Wellens ° circa 1825, + 24 augustus 1906
MoederTheresia Philomena Vanherle1 ° voor 1845, + na 24 augustus 1906
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteEugenius Franciscus Wellens werd geboren op 23 juli 1865 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Mathildis Fredrix, dochter van Clemens Andreas Fredrix en Dorothea Motmans, op 28 april 1887 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Coveliers, Felix Antonius Fredrix en Polycarpe Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Franciscus Coveliers (29 jaar, meester-timmerman en zwager van de bruid, wonende te Antwerpen), Felix Antonius Fredrix (75 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Antwerpen), Policarpe Fredrix (71 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Brussel), Augustus Wellens (58 jaar, huidevetter en oom van de bruidegom, wonende te Lummen).1'
BeroepHij was huidevetter (leerlooier) te Lummen [België] tussen 28 april 1887 en 22 februari 1897.1,2 
BeroepHij was gemeenteontvanger te Lummen [België] op 19 maart 1893.3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Maria Rosalia Ketelbueters en Joannes Antonius Fredrix op 8 mei 1900 te Helchteren [België]; Het huwelijk vindt plaats om 10 uur 's morgens. De vader van de bruid is aanwezig. Haar moeder is al overleden. De moeder van de bruidegom heeft bij akte voor meester Eugeen Boesmans uit Herk-de-Stad toestemming verleend. De getuigen bij het huwelijk zijn Alphonse Van Win (50 jaar, adjunct-commissaris en inspecteur van politie, en neef van de bruidegom, uit Brussel), Eugène Wellens (34 jaar, brouwer en getrouwd met een nicht van de bruidegom, uit Lummen), Alphonsius Lambertus Ketelbueters (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid, uit Helchteren) en Jan Alphonse Tielens (31 jaar, hotelhouder en schoonbroer van de bruid, uit Beringen).4
BeroepHij was brouwer te Lummen [België] na 8 mei 1900.4
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Petrus Carolus Wellens op 24 augustus 1906 te Lummen [België]; Hij overljdt om 9 uur 's morgens. Zijn zonen Eugeen (brouwer, 41 jaar) en Felix (gemeentesecretaris, 39 jaar), beiden van Lummen, doen aangifte.5
OverlijdenHij overleed op 21 februari 1941 te Hasselt [België] in de ouderdom van 75 jaar.6 

Familie

Maria Mathildis Fredrix ° 8 aug 1864, + 10 aug 1926
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.10, akte 10.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1897, geboorten, p.4v, akte 14.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, overlijdens, p.4v, akte 15.
 4. [S41] Burgerlijke Stand Helchteren, Rijksarchief Hasselt, 1900, huwelijken, p.2, akte 2.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, overlijdens 1906, p.13v, akte 51.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1941, overlijdens.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1887, geboorten.
 8. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1889, geboorten.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, geboorten, p.2v, akte 7.
 10. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, p.2v, akte 6.

Eugène Wellens

IDnr.15887, ° 11 augustus 1924, + 2 maart 2009
VaderCarolus Clemens Eugenius Wellens1 ° 6 februari 1889, + 10 juli 1958
MoederJuliana Magdalena Maria Anna Haven1 ° 24 maart 1893, + 1 mei 1978
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteEugène Wellens werd geboren op 11 augustus 1924 te Hasselt [België].1 
Gebeurtenis Circa 1935 Familiefoto van Carolus Clemens Eugenius Wellens, samen met Eugène Wellens.
OverlijdenHij overleed op 2 maart 2009 te Hasselt [België] in de ouderdom van 84 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in het Salvatorziekenhuis.1'

Felix Josephus Wellens

IDnr.2248, ° 3 februari 1892, + 11 november 1961
VaderEugenius Franciscus Wellens1 ° 23 juli 1865, + 21 februari 1941
MoederMaria Mathildis Fredrix1 ° 8 augustus 1864, + 10 augustus 1926
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteFelix Josephus Wellens werd geboren op 3 februari 1892 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 2 uur 's nachts. Vader Eugenius Franciscus (27 jaar, huidevetter) doet aangifte met als getuigen grootoom Felix Antonius Fredrix (80 jaar, eigenaar, van Antwerpen) en Felix Wellens (25 jaar, zonder beroep, uit Lummen).1'
MilitieFelix Wellens gaat in actieve dienst op 5 augustus 1914 als soldaat 2e klas bij de Colonne Ambulancier, toegevoegd aan de 3e Brigade Mixte (Artillerie). Op 4 mei 1915 wordt hij overgeplaatst naar het 14e Linie Regiment, dat beschikte over zware artillerie (houwitsers 150). Zijn regiment heeft deelgenomen aan talrijke verrichtingen van de stabilisatieoorlog.
In 1917, als voorbereiding voor het offensief van de geallieerden te Diksmuide, zal het 14e Linie Regiment op een tot dan toe ongekende manier systematisch de vijandelijke verdediging onder vuur houden.
In 1918 bezet het 14e Regiment eerst de sector van Ramskapelle-Pervijze en zal op 16 en 17 maart 1918 een belangrijke rol spelen bij de gevechten van de Reigersvliet en van Oudstuivekenskerke. Daarna gaat het regiment de sector Boezinge bezetten.
Op 22 mei 1918 wordt Felix afgevoerd naar het IMD [*].Vier dagen later, op 22 mei 1918, later wordt hij ondergebracht bij de 2e Compagnie de Subsistance [**] en daarna naar Calais, om enkele dagen later, op 30 mei, opnieuw zijn eenheid te vervoegen.
In september 1918, bij het offensief van Vlaanderen, bevindt het 14e Linie Regiment zich voor Diksmuide en neemt het deel aan de verovering van Eessen en trekt in oktober de IJzer over. Op 2 oktober raakt Felix gewond en wordt hij afgevoerd, uiteindelijk naar Calais.
Op 11 november is het regiment opgesteld voor het kanaal Gent-Terneuzen, te Drongen en te Belzele.
Op 31 januari 1919 wordt Felix gedemobiliseerd.
Voor de 53 maanden en 27 dagen aan het front ontvangt hij 3900 frank. Na aftrek van enkele posten, ontvangt hij op 3 februari 1925 1700 frank. Hij krijgt in het totaal vijf onderscheidingen: het Oorlogskruis met Palm, het IJzerkruis, de Medaille van de Strijder-Vrijwilliger, de Zegemedaille en de Herinneringsmedaille 1914-1918. Verder had hij 8 frontstrepen en 1 kwetsuurstreep (zie foto van zijn vermelding in het Guldenboek der Vuurkaart).
[* IMD] In december 1914 transformeert Dr. Antoine Depage het Hotel L’Océan achter het front in De Panne in een militair hospitaal, onder beheer van het Rode Kruis. Op korte tijd staan 200 bedden ter beschikking, maar dit worden er in de volgende jaren meer dan 1000. Het hospitaal wordt onderverdeeld in verschillende vleugels waar de patiënten worden onderverdeeld naargelang de verwondingen. Daarnaast is er ook een onderzoekscentrum aan toegevoegd en worden mobiele chirurgische eenheden georganiseerd op enkele kilometers van de frontlijn voor het verzorgen van dringende verwondingen. Het heet IMD, afkorting van Institut Marie Depage, genoemd naar de echtgenote van Dr. Antoine Depage, die omkwam toen een Duitse U-boot op 7 mei 1915 het schip ‘Lusitania’ torpedeerde.
[** Compagnie de Subsistance] Deze eenheden worden opgericht op 13 januari 1915. Hun taak bestaat er in om de militairen verwijderd van hun eenheid, zoals ontslagen zieken en gewonden, verlofgangers etc. te voorzien van onderdak, levensmiddelen en soldij. Tevens wordt hun vertrek naar hun eenheid van hieruit geregeld en gecontroleerd.2
BeroepHij was brouwer te Lummen [België] tussen 17 februari 1923 en 11 november 1961.3 
HuwelijkHij huwde met Sylvie Stappers op 8 september 1928 te Hasselt [België].4 
MilitieOp 10 april 1944 wordt Felix Wellens door de nazi's opgepakt op verdenking van anti-Duitse activiteiten. Hij wordt vastgehouden, eerst in Schulen, dan in Leuven en tenslotte in de gevangenis van Sint-Gillis te Brussel. Op 17 juli 1944 wordt hij vrijgelaten. Op 17 augustus 1948 kreeg hij de Weerstandsmedaille.
OverlijdenHij overleed op 11 november 1961 te Lummen [België] in de ouderdom van 69 jaar.5
BegrafenisHij werd begraven op 15 november 1961 te Lummen [België].6 

Familie

Sylvie Stappers ° 13 mei 1897, + 24 aug 1981
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, geboorten, p.2v, akte 7.
 2. [S63] Origineel document, bewaard bij Hugo Gustaaf Felix Joseph Frederix.
 3. [S29] Genealogie Medard Van Acker, http://gw.geneanet.org/medardvanacker
 4. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 26.08.1981, p.6.
 5. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.11.1961, p.5 en 6.
 6. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 14.11.1961, p.5.

Franciscus Josephus Eugenius Wellens

IDnr.2247, ° 6 december 1889, + 11 november 1969
VaderEugenius Franciscus Wellens1 ° 23 juli 1865, + 21 februari 1941
MoederMaria Mathildis Fredrix2 ° 8 augustus 1864, + 10 augustus 1926
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
BeroepFranciscus Josephus Eugenius Wellens was mijningenieur.3 
RoepnaamFrançois. 
GeboorteHij werd geboren op 6 december 1889 te Lummen [België].4 
HuwelijkHij huwde met Germaine Vincent voor 1922.3 
OverlijdenHij overleed op 11 november 1969 te Gerpinnes [België] in de ouderdom van 79 jaar.3
BegrafenisHij werd begraven op 15 november 1969 te Lummen [België].3

Familie

Germaine Vincent ° voor 1900, + na 15 nov 1969
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1889, geboorten.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, geboorten, p.2v, akte 7.
 3. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 13.11.1969, p.6.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 5. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2008-02-21/ivan-wellens/
 6. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2007-04-18/leon-noel/

Ida Wellens

IDnr.3896, ° voor 1730, + na 17 september 1751
DoopselIda Wellens werd gedoopt voor 1730.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Ida Luijten op 17 september 1751 te Tessenderlo [België]; Moeder Catharina komt uit Vorst.2
OverlijdenZij overleed na 17 september 1751.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1751, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 919, 1751, doopsels, p.204.

Ivan Wellens

IDnr.11938, ° 7 september 1924, + 21 februari 2008
VaderFranciscus Josephus Eugenius Wellens1 ° 6 december 1889, + 11 november 1969
MoederGermaine Vincent1 ° voor 1900, + na 15 november 1969
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
BeroepIvan Wellens was brouwingenieur.1 
GeboorteHij werd geboren op 7 september 1924 te Zolder [België].1 
HuwelijkHij huwde met Gislaine Boonen na 1944.1 
OverlijdenHij overleed op 21 februari 2008 te Nieuwerkerken [België] in de ouderdom van 83 jaar.1 
BegrafenisHij werd begraven op 27 februari 2008 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Hij wordt bijgezet in de familiegrafkelder te Velm (Sint-Truiden.)1'