Maria Livinia Celestina Fredrix

IDnr.6165, ° 24 september 1858, + na 5 november 1889
VaderJoannes Ludovicus Fredrix1 ° 6 september 1804, + 29 december 1878
MoederRosalia Theresia Antonia Wauters1 ° circa 1815, + na 5 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Livinia Celestina Fredrix werd geboren op 24 september 1858 te Diest [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 3 uur 's namiddags. Vader Joannes Ludovicus (53 jaar, apotheker) doet aangifte met als getuigen Josephus Felic Cluckers (52 jaar, zonder beroep) en Joannes Vanubbelen (55 jaar, winkelier), allen van Diest.1'
HuwelijkZij huwde met Petrus Franciscus Willio, zoon van David Willio en Maria Theresia Grammet, op 15 april 1882 te Diest [België] met als getuigen Maria Joannes Edouardus Fredrix en Maria Henricus Gustavus Fredrix. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Edouardus FREDRIX (35 jaar, apotheker te Brussel, en broer van de bruid), Gustavus Frederickx (28 jaar, apothekersgast te Aalst), beiden broers van de bruid. Verder Alphonsius Vanmechelen (33 jaar, nijveraar te Gentbrugge, en schoonbroer van de bruidegom), en Augustinus Vanlint (27 jaar, handelaar te Leuven).2' 
HuwelijkZij huwde met Joannes Florentinus Jans, zoon van Matheus Jans en Anna Maria Baldewyns, op 5 november 1889 te Diest [België] met als getuigen Maria Henricus Gustavus Fredrix. De akte vermeldt: 'Getuige is o.a. Gustavus FREDRIX (36 jaar, apotheker te Aalst) en broer van de bruid.3' 
OverlijdenZij overleed na 5 november 1889 te Diest? [België].3 

Familie

Petrus Franciscus Willio ° 13 sep 1852, + 1 feb 1885
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1858, geboorten, p.61, akte 144.
 2. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1882, akte 15.
 3. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1889, akte 40.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Heers.

Maria Ludovica Fredrix

IDnr.4284, ° 7 mei 1848, + 5 juni 1848
VaderWilhelmus Renerus Fredrix1 ° 4 juli 1820, + 30 december 1876
MoederCatharina Vanhex1 ° 22 februari 1821, + 16 mei 1874
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteMaria Ludovica Fredrix werd geboren op 7 mei 1848 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 5 juni 1848 te Hasselt [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1848, geboorten.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 328, 1848, overlijdens, p.29.

Maria Ludovica Fredrix

IDnr.14034, ° 15 februari 1855
VaderJoannes Ludovicus Fredrix1 ° 6 september 1804, + 29 december 1878
MoederRosalia Theresia Antonia Wauters1 ° circa 1815, + na 5 november 1889
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Ludovica Fredrix werd geboren op 15 februari 1855 te Diest [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 3 uur 's morgens. Vader Joannes Ludovicus (50 jaar, apotheker) doet aangifte met als getuigen Josephus Lucas (38 jaar, stadsambtenaar) en Albertus Josephus Dumont (49 jaar, agent van politie), allen van Diest.1'

bronvermelding(en)

 1. [S102] Burgerlijke Stand Diest, Rijksarchief Leuven, 1855, geboorten, p.99, akte 17.

Maria Margaretha Fredrix

IDnr.6689, ° circa 1723, + 29 september 1809
VaderJoannes Fredrix1 ° voor 1700, + na 1723
MoederMarie Catharine Moenen1 ° voor 1700, + na 1723
DoopselMaria Margaretha Fredrix werd gedoopt circa 1723 te Elsloo? [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Bovens voor 1752 te Elsloo? [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 29 september 1809 te Elsloo [Nederland].1 

Familie

Joannes Bovens ° voor 1730, + voor 29 sep 1809
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 2, overlijdens, 1809, akte 49.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 3, overlijdens, 1820, akte 35.

Maria Margaretha Fredrix

IDnr.12163, ° mei 1912, + 11 juni 1912
VaderMathijs Hubert Fredrix1 ° 26 juli 1869
MoederMechtildes Schepers1 ° 31 oktober 1874
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Margaretha Fredrix werd geboren in mei 1912 te Elsloo? [Nederland].1 
OverlijdenZij overleed op 11 juni 1912 te Elsloo [Nederland].1 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 24, 1912, overlijdens, akte 22.

Maria Mathildis Fredrix

IDnr.268, ° 8 augustus 1864, + 10 augustus 1926
VaderClemens Andreas Fredrix1 ° 4 september 1825, + 17 april 1896
MoederDorothea Motmans1 ° 11 februari 1823, + 20 april 1883
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Mathildis Fredrix werd geboren op 8 augustus 1864 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Mathildis wordt geboren om 5 uur 's namiddags. Vader Clemens (39 jaar, gemeentesecretaris, Lummen) komt aangifte doen met als getuigen Augustinus Willems (34 jaar, huidevetter te Lummen) en Petrus Joannes Pieters (30 jaar, gemeenteschool-onderwijzer te Lummen).2' 
HuwelijkZij huwde met Eugenius Franciscus Wellens, zoon van Petrus Carolus Wellens en Theresia Philomena Vanherle, op 28 april 1887 te Lummen [België] met als getuigen Franciscus Coveliers, Felix Antonius Fredrix en Polycarpe Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur in de voormiddag. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Franciscus Coveliers (29 jaar, meester-timmerman en zwager van de bruid, wonende te Antwerpen), Felix Antonius Fredrix (75 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Antwerpen), Policarpe Fredrix (71 jaar, particulier en oom van de bruid, wonende te Brussel), Augustus Wellens (58 jaar, huidevetter en oom van de bruidegom, wonende te Lummen).3'
OverlijdenZij overleed op 10 augustus 1926 te Lummen [België] in de ouderdom van 62 jaar.4

Familie

Eugenius Franciscus Wellens ° 23 jul 1865, + 21 feb 1941
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1864, geboorten.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1864, p.14v, 34.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.10, akte 10.
 4. [S459] Origineel document, overlijdensbericht, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1887, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1889, geboorten.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1892, geboorten, p.2v, akte 7.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1893, geboorten, p.2v, akte 6.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1897, geboorten, p.4v, akte 14.

Maria Paulina Louisa Fredrix

IDnr.242, ° 15 maart 1854, + 14 juli 1887
VaderLeopoldus Frederix ° 9 maart 1812, + 4 september 1855
MoederHenrica Dekkers ° 14 november 1818, + 2 juni 1885
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteMaria Paulina Louisa Fredrix werd geboren op 15 maart 1854 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Paulina wordt geboren om 2 uur 's namiddags. Vader Leopoldus komt aangifte doen met als getuigen Antoon Fredrix (75 jaar, schoolonderwijzer te Lummen) en Arsène Smets (41 jaar, secretaris te Lummen).1' 
HuwelijkZij huwde met Christiaen Horions, zoon van Carolus Horions en Catharina Ballet, op 11 juli 1885 te Lummen? [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 10 uur in de voormiddag. Enkel de moeder van de bruidegom is aanwezig. De andere ouders zijn al overleden. De getuigen zijn Henri Rubens (74 jaar), Louis Vander Hoeydonck (23 jaar, student in de medicijnen), Hubert Engelen (31 jaar, landbouwer) en Henri Horions (21 jaar, landbouwer en broer van de bruidegom), allen van Lummen.2'
BeroepZij was landbouwster in Mellaar te Lummen [België] voor 14 juli 1887.3 
OverlijdenZij overleed op 14 juli 1887 in Mellaar te Lummen [België] in de ouderdom van 33 jaar. De tekst vermeldt: 'Maria Paulina overlijdt in het gehucht Mellaer om 11 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door haar oom Joannes Frederix (66 jaar, landbouwer te Lummen) en Clemens Fredrix (61 jaar, secretaris te Lummen).3'

Familie

Christiaen Horions ° 4 feb 1854, + 29 apr 1924
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1854, p.6v, akte 22.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, p.14, akte 14.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1887, overlijdens, p.11, akte 41.