Emondt Bloemen

IDnr.2838, ° voor 1615, + na 1 februari 1646
DoopselEmondt Bloemen werd gedoopt voor 1615.1 
HuwelijkHij huwde met Margriet De Heijn voor 1 februari 1646.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Emondt Bloemen, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
OverlijdenHij overleed na 1 februari 1646.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Emondt Bloemen, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
  2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Francine Gerarda Nelly Ghislaine Bloemen

IDnr.12525, ° 28 december 1951
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteFrancine Gerarda Nelly Ghislaine Bloemen werd geboren op 28 december 1951 te Sint-Huibrechts-Lille [België].1 
HuwelijkZij huwde met Ivo Joannes Julien Luyckx, zoon van Jozef Luyckx en Anna Maria Catharina Frederix, op 30 juni 1972 te Sint-Huibrechts-Lille [België].1 

Familie

Ivo Joannes Julien Luyckx ° 30 nov 1947
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S320] Opzoekingen door Henri Naus.

Gerardus Bloemen

IDnr.12348, ° voor 1760, + voor 4 februari 1796
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselGerardus Bloemen werd gedoopt voor 1760 te Bree? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Gors, dochter van Petrus Joannis Gors en Anna Elisabeth Premen, op 26 februari 1781 te Bree [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 4 februari 1796 te Bree? [België].2 

bronvermelding(en)

  1. [S319] Opzoekingen door Ivo de Bruin.
  2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Gruitrode.

Joanna Maria Bloemen

IDnr.15013, ° voor 1750, + na 11 oktober 1773
DoopselJoanna Maria Bloemen werd gedoopt voor 1750 te Opglabbeek? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Maria Nijs op 11 oktober 1773 te Opglabbeek [België].1
OverlijdenZij overleed na 11 oktober 1773 te Opglabbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1773, doopsels, p.32v.

Joannes Bloemen1

IDnr.3358, ° voor 1680, + na 13 april 1704
DoopselJoannes Bloemen werd gedoopt voor 1680 te Beverlo? [België].1 
HuwelijkZij was getuige bij het huwelijk van Maria Van Houdt en Arnoldus Fredricks op 13 april 1704 te Beverlo [België].1
OverlijdenZij overleed na 13 april 1704 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1704, huwelijken, p.498.

Maria Catherina Bloemen

IDnr.14817, ° 29 november 1816
VaderEgidius Bloemen1 ° 5 april 1779, + 18 juli 1830
MoederHelena Simons1 ° 5 september 1783, + 3 maart 1855
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteMaria Catherina Bloemen werd geboren op 29 november 1816 te Wijshagen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Egide (37 jaar) doet aangifte met als getuigen Henri Peeters (45 jaar) en Henri Voets (43 jaar), allen landbouwers te Wijshagen.1'

bronvermelding(en)

  1. [S438] Burgerlijke Stand Wijshagen, Rijksarchief Hasselt, 1816, geboorten, p.6, akte 14.

Petrus Bloemen

IDnr.14973, ° voor 1690, + na 9 december 1714
DoopselPetrus Bloemen werd gedoopt voor 1690 te Rekem? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Antonius Frederix op 9 december 1714 te Rekem [België].1
OverlijdenHij overleed na 9 december 1714 te Rekem? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S452] Parochieregisters Rekem, Rijksarchief Hasselt, 1714, doopsels, p.61.