Bartholomeus Claes

IDnr.990, ° voor 1715, + na 19 juni 1739
DoopselBartholomeus Claes werd gedoopt voor 1715. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Franciscus Marien op 19 juni 1739 te Lummen [België].1 
OverlijdenHij overleed na 19 juni 1739. 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.92.

Bonaventura Claes

IDnr.2210, ° 13 april 1822, + 11 februari 1880
VaderGuilielmus Claes ° 30 augustus 1797, + 1 november 1835
MoederAnna Christina Fredrix ° 16 oktober 1795, + 27 mei 1863
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteBonaventura Claes werd geboren op 13 april 1822 te Lummen [België]. 
WoonstGuilielmus Claes en Anna Christina Fredrix woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Catharina, Bonaventura, Joannes Wilhelmus en Rosalie in de woning nr. 357 in Gestel te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Coleta Deberg op 5 juni 1850 te Lummen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 11 februari 1880 te Lummen [België] in de ouderdom van 57 jaar. 

Familie

Coleta Deberg ° 6 mei 1829, + na 13 jan 1873
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.

Bonifacius Guilielmus Claes

IDnr.4869, ° 30 november 1835, + 24 maart 1873
VaderEngelbertus Waltherus Claes1 ° 18 mei 1807, + 23 april 1846
MoederCatharina Elisabeth Fredrix1 ° 26 januari 1804, + 13 februari 1885
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
BeroepBonifacius Guilielmus Claes was landbouwer.2 
GeboorteHij werd geboren op 30 november 1835 in Melveren te Sint-Truiden [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 2 uur 's morgens. Vader Engelbertus doet aangifte met als getuigen Adrianus Boes (schrijver, 46 jaar) en Petrus Carolus (bode, 44 jaar), allen van Sint-Truiden.3'
HuwelijkHij huwde met Maria Agnes Vanreyt op 21 februari 1868 te Hasselt [België].4 
OverlijdenHij overleed op 24 maart 1873 te Hasselt [België] in de ouderdom van 37 jaar.5 

Familie

Maria Agnes Vanreyt ° 20 feb 1839, + na 5 apr 1873
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Sint-Truiden, 1835, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt.
 3. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, digitaal stadarchief, www.pallas.be/sast/prr, register 1835, geboorten, p.296.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1868, huwelijken.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, overlijdens.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Genk, 1872, geboorten.
 7. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Hasselt, 1873, geboorten.

Casimir Claes

IDnr.125, ° 12 mei 1830, + 28 mei 1865
VaderPieter Jan Claes ° voor 1809, + na 1853
MoederAntonette Suckers ° voor 1809, + 30 november 1835
GeboorteCasimir Claes werd geboren op 12 mei 1830 te Heusden [België].1 
MilitieHij was loteling in 1849 te Heusden [België].1 
BeroepHij was dienstknecht te Heusden [België] in 1853. 
HuwelijkHij huwde met Antonette Veekmans, dochter van Hendrik Veekmans en Maria Elisabeth Hotelmans, op 14 juli 1853 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Getuigen bij dit huwelijk waren Jan Francis Daniels (50 jaar, landbouwer), Francis Heyligen (46 jaar, landbouwer), Mathias Put (35 jaar, landbouwer) Jan Michiel Claes (26 jaar, landbouwer), allen van Heusden.2' 
OverlijdenHij overleed op 28 mei 1865 te Heusden [België] in de ouderdom van 35 jaar. 

Familie

Antonette Veekmans ° 20 jul 1834, + na 1879
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1853, p.22, akte 10.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1853, huwelijken, p.22, akte 10.

Catharina Claes

IDnr.2836, ° voor 1615, + na 8 februari 1646
DoopselCatharina Claes werd gedoopt voor 1615 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Willem Goossens voor 1 februari 1646 te Lummen? [België].1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Lenaerdt Nicolai, Emondt Bloemen, Margriet De Heijn, Lambert Schoofkens en Peeter Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 1 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels, Mattijs Joris, Peeter Aerdts en Georgius Fredrix als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man van Cattlijn Nicolai, mede voor Lenaerdt Nicolai. Emondt Bloemen in het Brabants gevolmachtigd door zijn vrouw Margriet de Heijn. Henrick Machiels als momber van Lambert Schooffkens. Dezelfde Henrick Machiels als gevolmachtigde (op 12 januari 1646 op het rolleboek van deze schepenen) van mr. Peeter Schooffkens. Verkopen aan Aerdt Fredrix zoon van Geerd: 1. 12 of 13 halsters zaaiens land, genaamd het Neijsenshoff, palende O. den Holenwech, N. die Veltstraet, W. Peeter Aerts, Z. de straat; 2. 2 halsters zaaiens land te Molem, palende O. Jan Cox, N. Jan Garen erfgenamen, W. die Veltstraet; 3. een beempt, de Voorste Kaetsenbeempt, onder Schuelen., palende N. het gemeijn Schauen, O. het Ruerbroeck; W. en Z. de Grooten Caetsenbeempt. De verkopers staan in de 'voorwaarden' anders vermeld: het zijn de erfgenamen van wijlen mr. Henrick Schooffkens, namelijk Lenaerdt Claes en mr. Willem Goossens als man van Catharina Claes, mede voor hun zwager Emondt Bloumen als man van Margareta de Hein. Mr. Peeter Schooffkens, mede voor zijn broer Lambrecht Schooffkens.
Op 12 januari 1646 krijgt Mattijs Joris de palmslag voor 2025 gulden Brabants, 15 rijksdalers elk van 3 gulden tot een kermisse en 2 tonnen dobbel bier tot lijcoop. Daarvan zal één op heden gedronken worden en de ander op dag van gichte of kaarsbranding. Godspennink: 8 stuivers. Getuigen: Cornelis Baers, Coenrardt Van Haren en anderen. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Joris stelt nog 25 hogen. Dionijs Slegers stelt er nog 4 hogen op. Mattijs Joris nog 3. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
Op 19 januari 1646 stelt Mattijs Joris nog 50 hogen. Getuigen: heer Jan Lemmens en Cornelis Baers.
Op 22 januari 1646 stelt Peeter Aerts 100 hogen. Getuigen: Jan Spunx, Jacop Fransens e.a. getuigen.
Op 25 januari 1646 stelt Peeter Aerts nog 50 hogen. Getuigen: meier en schepen ten Loonse recht.
Aerdt Frerix stelt in naam van Joris Frerix nog 25 hogen. Peeter Aerdts stelt er ook nog 25. Aerdt Frerix, q.q. als voor stelt nog 25 hogen.
Bij de kaarsbranding op 1 februari 1646: verbleven aan Aert Frerix. W.g. Peeter Aerts, secretaris.
(In de marge) Op 1 mei 1647 bekennen de verkopers voldaan te zijn van deze koop. W.g. Pet. Aerts, secretaris.
Dan volgt de volmacht van Margareta de Hene aan haar man Emond Blommen. Die is gegeven ten hare huize op de markt in St. Truiden. Getuigen: Antoen Van Herff en Mattuus Haick. W.g. H. Baerts, notaris.1'
 
NaamvariatieZij werd ook Nicolai genoemd.1 
EigendomWillem Goossens en Catharina Claes verkopen, samen met Emondt Bloemen, Margriet De Heijn, Lenaerdt Nicolai, Lambert Schoofkens en Peeter Schoofkens, een goed aan Aerdt Frericx volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 8 februari 1646. Deze verwijst ook naar Henrick Machiels en Mattijs Joris als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Mr. Willem Goossens als man en momber van Catharina Nicolaij, voor zichzelf en als lasthebber van Emondt Bloumen man en momber van Margareta de Haine en van Lenaerdt Nicolai zijn zwager, volgens de procuratie die in het Brabants geregistreerd werd,
Henrick Machiels als momber van Lambrecht Schooffkens, waarvoor hij een akte van ratificatie zal inbrengen, en in de naam van mr. Peeter Schooffkens, uit kracht van procuratie van 11.01 gepasseerd voor de schepenen van de Vreyhyt releveren en daarna dragen op tot behoef van Aerdt Frerix sone Geerdens een stuk land in Molem gelegen, 2 halsters groot. Het paalt Jan Cox O., Jan Garen N., Vincent Aerdt Z. en de Veltstraet W. Dit perceel maakt deel uit van een grotere koop sorterend in de Vrijheid en elders. Het land is enkel belast met grondchyns en gemeenteschattingen of straatlasten. De condities zijn geregistreerd in de binnen vrijheidse registers. Mattys Joris kwam met instemming van de koper Aerdt Frerix en de verkopers op 22 februari ter gichte. Wat hier sorteert wordt op 100 gulden geschat. De instemmingen van de echtgenote van mr. Willem Goossens en van Edmond Bloemen zijn geregistreerd binnen vrijheid na de grootste koop op 15.03.1646.2'
 
OverlijdenZij overleed na 8 februari 1646 te Lummen? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 58, p.161v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.6v.

Catharina Claes

IDnr.3422, ° voor 1675, + na 21 juni 1700
DoopselCatharina Claes werd gedoopt voor 1675 te Beverlo? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Hermans op 21 juni 1700 te Beverlo [België].1
OverlijdenZij overleed na 21 juni 1700 te Beverlo? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S56] Parochieregisters Beverlo, Rijksarchief Hasselt, boek 62, 1700, doopsels, p.107.

Catharina Claes1

IDnr.11384, ° circa 1819
VaderGuilielmus Claes1 ° 30 augustus 1797, + 1 november 1835
MoederAnna Christina Fredrix1 ° 16 oktober 1795, + 27 mei 1863
Stamkaartenafstammelingen van Franciscus Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Franciscus Frederix [boxformaat]
GeboorteCatharina Claes werd geboren circa 1819 te Paal? [België].1 
WoonstGuilielmus Claes en Anna Christina Fredrix woonden in 1829, samen met hun kind(eren) Catharina, Bonaventura, Joannes Wilhelmus en Rosalie in de woning nr. 357 in Gestel te Lummen [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S280] Bevolkingsregister Lummen, Rijksarchief Hasselt, 2439754, Register A, 1829.