Maria Gertrudis Blocken

IDnr.5838, ° 28 september 1824, + 28 september 1824
VaderJoannes Blocken1 ° 19 maart 1781, + 10 juli 1847
MoederMaria Catharina Fredrix1 ° 29 juni 1781, + 28 januari 1867
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
OverlijdenMaria Gertrudis Blocken overleed op 28 september 1824 te Munsterbilzen [België].2 
GeboorteZij werd geboren op 28 september 1824 te Munsterbilzen [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Munsterbilzen, 1824, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Munsterbilzen.

Renerus Blocken

IDnr.15253, ° voor 1640, + na 5 januari 1660
DoopselRenerus Blocken werd gedoopt voor 1640 te Diepenbeek? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Holstijns, dochter van Cornelius Holstijns en Catharina Brugmans, op 17 september 1658 te Diepenbeek [België].2 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Vrerix op 5 januari 1660 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenHij overleed na 5 januari 1660 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1660, doopsels, p.173.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek, 1658, huwelijken.

Wilhelmus Blocken

IDnr.5837, ° 29 december 1820, + 15 augustus 1868
VaderJoannes Blocken1 ° 19 maart 1781, + 10 juli 1847
MoederMaria Catharina Fredrix1 ° 29 juni 1781, + 28 januari 1867
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteWilhelmus Blocken werd geboren op 29 december 1820 te Munsterbilzen [België].2 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Lenaers op 11 april 1855 te Munsterbilzen [België].2 
OverlijdenHij overleed op 15 augustus 1868 te Munsterbilzen [België] in de ouderdom van 47 jaar. 

Familie

Gertrudis Lenaers ° 18 dec 1833, + na 24 feb 1862
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Munsterbilzen, 1820, geboorten.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Munsterbilzen.

Josephus Blockmans

IDnr.4958, ° voor 1715, + na 2 april 1753
DoopselJosephus Blockmans werd gedoopt voor 1715.1 
BeroepHij was broeder procurator bij de Kartuizers te Zelem [België] tussen 1749 en 1753.1 
BetalingJosephus Blockmans deed op 24 augustus 1749 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Aen den visscher Michael Fredrix. Betaelt aen den selven sijn jaerlijcksche gagie pro annis 1748, 1749: 26-12-0.'.2 
BetalingJosephus Blockmans deed op 24 augustus 1749 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Betaelt aen Michael Fredrix sijn verschot dat hij aen P[ater] [Joannes Albertus] Raeijmaekers Procurator sijnde geleent hadt: 32-7-0.'.3 
BetalingJosephus Blockmans deed op 15 maart 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch annue 13 g[u]l[den]s 6 stuijv[ers] oock een paer schoenen.'.4 
BetalingJosephus Blockmans deed op 5 december 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'betaelt Michael Fredrickx sijn gagie ende schoenen voor half meert 1750 ende 1751 t'saemen: 30-16-0.'.4 
BetalingJosephus Blockmans deed op 5 december 1750 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Betaelt aen Michael Fredrick voor eenighe boter als Broeder Cornelis [Coseyns] tot Genebosch gevischt heeft: 1-12-0.'.5 
BetalingJosephus Blockmans deed op 3 januari 1751 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Joannes Fredrix: 'Betaelt aen Joannes Fredrickx voor dese schattinghe van den boschvijver pro 1750: 1-4-2.'.6 
BetalingJosephus Blockmans deed op 7 maart 1751 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Joannes Fredrix: 'Betaelt aen Jan Fredrickx het verteir van kost ende dranck van de wercklieden in het jaer 1747 de graef tot Genebosch uijtschietende: 4-4-0.'.7 
BetalingJosephus Blockmans deed op 2 december 1751 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch. Betaelt aen den selven in voldoeninghe pro meert 1752: 13-6-0. Oock een paer schoenen rest meert 1752.'.8 
BetalingJosephus Blockmans deed op 2 april 1753 in Genenbos te Lummen [België] de volgende betaling aan Michael Fredrix: 'Michael Fredrickx vischer tot Genebosch annue 13 = 6 = 0 ende een paer schoenen rest 15sten meert 1753.'.8 
OverlijdenHij overleed na 2 april 1753 te Zelem? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans).
 2. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 20v - pro famulis et pensionibus.
 3. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 19v - pro diversis et extraodinariis.
 4. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 32v - pro famulis et pensionibus.
 5. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 30v - pro diversis extraordinariis.
 6. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 37 - pro actibus juris, taxa capituli, viatico ejusdem et honorarijs.
 7. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 31v - pro diversis extraordinariis.
 8. [S89] Cijnsregister van de Kartuizers van Zelem (transcriptie door Frans Timmermans), folio 41 - pro famulis et pensionibus.

Anna Elisabeth Bloemen

IDnr.14818, ° 23 januari 1828
VaderEgidius Bloemen1 ° 5 april 1779, + 18 juli 1830
MoederHelena Simons1 ° 5 september 1783, + 3 maart 1855
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Elisabeth Bloemen werd geboren op 23 januari 1828 te Wijshagen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Gielis (50 jaar, landbouwer in het dorp te Wijshagen) doet aangifte met als getuigen Christiaen Mathijs Vreijs (22 jaar, landbouwer) en Henri Voets (43 jaar), de laatste twee wonend in het gehcuht Plokrooi te Wijshagen.1'

bronvermelding(en)

 1. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1828, geboorten, p.1, akte 1.

Anna Maria Bloemen

IDnr.14800, ° 18 juni 1819, + 19 augustus 1874
VaderEgidius Bloemen1 ° 5 april 1779, + 18 juli 1830
MoederHelena Simons1 ° 5 september 1783, + 3 maart 1855
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Bloemen werd geboren op 18 juni 1819 te Wijshagen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Egide (40 jaar) doet aangifte met als getuigen Jan Schroeten (63 jaar) en Henri Peeters (45 jaar), allen landbouwers te Wijshagen.1'
HuwelijkZij huwde met Peter Jacobus Haex op 29 juli 1851 te Wijshagen [België]. 
OverlijdenZij overleed op 19 augustus 1874 te Wijshagen [België] in de ouderdom van 55 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1819, geboorten, p.3, akte 7.

Egidius Bloemen

IDnr.14798, ° 5 april 1779, + 18 juli 1830
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
NaamvariatieEgidius Bloemen werd ook Gielis Bloemen genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 5 april 1779 te Wijshagen [België].1
HuwelijkHij huwde met Helena Simons, dochter van Wilhelmus Simons en Maria Catharina Frederix, op 8 februari 1812 te Bree [België]. De akte vermeldt: 'De vaders van beide echtelingen zijn al overleden. Beide moeders zijn aanwezig. De getuigen zijn Philip Gilaer (24 jaar, schoenmaker), Henri Dirrickx (24 jaar, schoenmaker), Jean Mathieu Snijders (27 jaar, hoedenmaker) en Jacques Tamboors (33 jaar, schrijnwerker), allen van Bree.
[nvdr. Het kerkelijk huwelijk heeft later plaats, op 19.02.1799].2,3'
BeroepHij was landbouwer tussen 8 februari 1812 en 23 januari 1828.2,4 
OverlijdenHij overleed op 18 juli 1830 te Wijshagen [België] in de ouderdom van 51 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 6 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door Cornelius Neijens (41 jaar) en Peter Jan Peeters (22 jaar), beiden landbouwers te Wijshagen.4'

Familie

Helena Simons ° 5 sep 1783, + 3 mrt 1855
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S437] Parochieregisters Wijshagen, Rijksarchief Hasselt, 1779, doopsels, p.18.
 2. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1812, huwelijken, p.7v, akte 14.
 3. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1812, huwelijken, p.378.
 4. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1830, overlijdens, p.2v, akte 6.
 5. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1812, geboorten, p.3v suppl., akte 95.
 6. [S438] Burgerlijke Stand Wijshagen, Rijksarchief Hasselt, 1816, geboorten, p.6, akte 14.
 7. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1819, geboorten, p.3, akte 7.
 8. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1828, geboorten, p.1, akte 1.