Milan Baerts

IDnr.15413, ° 23 juli 2005
VaderNico Baerts1 ° 8 maart 1979
MoederWendy Wouters1 ° 4 januari 1976
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMilan Baerts werd geboren op 23 juli 2005 te Hasselt [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Nico Baerts

IDnr.15411, ° 8 maart 1979
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
PartnerNico Baerts is de partner van Wendy Wouters.1 
GeboorteHij werd geboren op 8 maart 1979 te Herk-de-Stad [België].1 

Familie

Wendy Wouters ° 4 jan 1976
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S455] Opzoekingen door Maria Josephina Hubertina Wouters.

Anna Elisabeth Baeten

IDnr.14957, ° 22 september 1808, + 3 mei 1890
VaderPaulus Baeten1 ° 27 mei 1765, + 8 oktober 1828
MoederMaria Elisabeth Reulens1 ° 23 maart 1780, + 5 december 1839
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Elisabeth Baeten werd geboren op 22 september 1808 te Niel-bij-As [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Paul (43 jaar) doet aangifte met als getuigen Henri Langers (41 jaar) en Leonard Das (35 jaar), allen landbouwers, wonend te Niel-bij-As).1'
BeroepZij was landbouwster op 17 april 1830.2 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Schrijvers op 17 april 1830 te Niel-bij-As [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur in de voormiddag. De vader van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn aanwezig en stemmen toe. De moeder van de bruidegom en de vader van de bruid zijn al overleden. De getuigen zijn Regnier Moors (51 jaar), Henricus Bijnens (36 jaar) en Nicolaus Moors (27 jaar), alle drie akkerlieden, wonend in Niel-bij-As en Hermanus Jacobus Janssen (47 jaar, ontvanger van de gemeente Niel-bij-As en wonend te Genk).2'
OverlijdenZij overleed op 3 mei 1890 te As [België] in de ouderdom van 81 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S449] Burgerlijke Stand Niel-bij-As, Rijksarchief Hasselt, 1808, geboorten, akte 8.
 2. [S449] Burgerlijke Stand Niel-bij-As, Rijksarchief Hasselt, 1830, huwelijken, p.3v, akte 10.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand As,1890, overlijdens.

Anna Maria Baeten

IDnr.8115, ° voor 1705, + na 20 juni 1732
VaderPeeter Baeten1 ° voor 1680, + voor 20 juni 1732
MoederAnna Van Haeckendover1 ° voor 1680, + voor 20 juni 1732
DoopselAnna Maria Baeten werd gedoopt voor 1705 te Lummen? [België].1 
ReliefNa het overlijden van Elisabetha Bossemans releveren Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Maria Baeten en Elisabeth Baeten op 20 juni 1732 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Peeter Baeten en Anna Van Haeckendover. De akte luidt als volgt: 'Elisabeth Boschmans x 1e Arnold Fredricx, 2e X ?, was tochtersse. Na haar dood gaan de goederen naar de kinderen van Jan Baeten x Anna Van Hakendover, die releveren: Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Marie Baeten en Elisabeth Baeten. Elisabeth Boschmans bezat deze goederen uit hoofde van haar eerste man: een perceel broek in Geneijcken gelegen genaamd 'die Drij Vonderen', palend Mattijs Wauters O., de beek N. en W., Val. Wauters Z; een perceel land genaamd 'het Lodderken', grenzend Peeter Van Hamel O., de Veltstraet N., hun eigen erf 'den Doijen Man' Z; een perceel edtbroeck genaamd 'den Leeckbempt', palend Peeter Aerts en de gemeijn heije Z., P. Van Goedenhuijsen O; een perceel genaamd 'het Vinneken', grenzend Jan Remen W., Jan Bervoets O., de straat Z; een perceel hofflandt genaamd 'den Hoogen Hoff', grenzend de straat O. en N., Val. Wauters W., Peeter Van Hamel Z; een perceel bos. Al deze goederen zijn in Geneijcken gelegen. 3 - 15; 3 - 15; boet 4 - 4; po 2 - 3; samen: 13 - 17.2' 
EigendomPeeter Baeten en Joannes Baeten verkopen, samen met Anna Maria Baeten, een goed aan Joannes Fredrix en Michael Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 20 juni 1732. De akte luidt als volgt: 'Peeter Baeten, Joannes Baeten, Anna Marie Baeten, Georgius Goossens man en momber van Elisabeth Baeten, zijn allen kinderen van Peeter [Jan is doorstreept] Baeten en van Anna Van Haeckendover. Ze dragen de goederen op die in het hierna volgende relief zijn gespecifieerd [zie onderaan] tot behoef van Jan en Machiel Fredrix, die deze goederen kopen voor de som van 185 pattacons en 25 stuivers (741 gulden - 5 Brabants Luijcx). Er werd een bepaalde som betaald, maar wegens doorstrepen en invoegen is niet duidelijk om welke bedragen het hier juist gaat, in vermindering van de som van 400 gulden. De resterende som moet betaald worden op de eerste zondag van september. Deze goederen zijn enkel belast met cijns en dorpsschattingen. Godtspenninck 5 stuivers, lijcoop een ton bier. Gicht 4 - 7 - 10; opcom. - 2 - 3; pontpenningen 15 - 0; samen 24 gulden 13 stuivers.
[een perceel broek in Geneijcken gelegen genaamd 'die Drij Vonderen', palend Mattijs Wauters O., de beek N. en W., Val. Wauters Z; een perceel land genaamd 'het Lodderken', grenzend Peeter Van Hamel O., de Veltstraet N., hun eigen erf 'den Doijen Man' Z; een perceel edtbroeck genaamd 'den Leeckbempt', palend Peeter Aerts en de gemeijn heije Z., P. Van Goedenhuijsen O; een perceel genaamd 'het Vinneken', grenzend Jan Remen W., Jan Bervoets O., de straat Z; een perceel hofflandt genaamd 'den Hoogen Hoff', grenzend de straat O. en N., Val. Wauters W., Peeter Van Hamel Z; een perceel bos. Al deze goederen zijn in Geneijcken gelegen]1'
 
OverlijdenZij overleed na 20 juni 1732 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis, 1732, p.32.

Anna Maria Baeten

IDnr.14953, ° 25 februari 1805, + 20 november 1877
VaderPaulus Baeten1 ° 27 mei 1765, + 8 oktober 1828
MoederMaria Elisabeth Reulens1 ° 23 maart 1780, + 5 december 1839
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteAnna Maria Baeten werd geboren op 25 februari 1805 te Niel-bij-As [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 10 uur 's avonds op 6 ventôse An XIII van de republikeinse kalender. Vader Paul (40, landbouwer, van Niel-bij-As) doet aangifte met als getuigen Pierre Frederix (44 jaar, hoefsmid, van Opglabbeek) en Digna Baeten (60 jaar, landbouwster, van Niel-bij-As).1'
BeroepZij was landbouwster op 30 april 1835.2 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannes Beuls op 30 april 1835 te Niel-bij-As [België] met als getuigen Frederic Baeten. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De ouders van de bruidegom en de vader van de bruid zijn al overleden. De moeder van de bruid is aanwezig en stemt toe. De getuigen zijn Henricus Langers (68 jaar), Joannes Mathias Vlemelinx (44 jaar) en Fredericus Baeten (25 jaar en broer van de bruid), alle drie akkerlieden, wonend in Niel-bij-As en Jacobus Henricus Huveneers (47 jaar, burgemeester van As).2'
OverlijdenZij overleed op 20 november 1877 te As [België] in de ouderdom van 72 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S449] Burgerlijke Stand Niel-bij-As, Rijksarchief Hasselt, 1805, geboorten.
 2. [S449] Burgerlijke Stand Niel-bij-As, Rijksarchief Hasselt, 1835, huwelijken, akte 4.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand As,1877, overlijdens.

Annie Baeten

IDnr.12203, ° circa 1931, + voor 2 juni 1959
GeboorteAnnie Baeten werd geboren circa 1931 in Beek te Bree [België].1 
HuwelijkZij huwde met René Frederix na 1951.1 
OverlijdenZij overleed voor 2 juni 1959 te Eigenbilzen [België].1 
BegrafenisZij werd begraven op 2 juni 1959 te Bree [België].1

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 02.06.1959, p.6.

Christianus Baeten

IDnr.1359, ° voor 1663, + na 25 juni 1684
DoopselChristianus Baeten werd gedoopt voor 1663. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabetha Bossemans en Arnoldus Fredrix op 25 juni 1684 te Meldert [België].1
OverlijdenHij overleed na 25 juni 1684. 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1684, huwelijken, p.72.