Joannes Damen

IDnr.1360, ° 12 oktober 1662, + na 18 december 1687
VaderJoannes Daems ° 9 augustus 1637, + voor 18 december 1687
MoederChristina Fredrix ° circa 1633, + 5 december 1687
Stamkaartenafstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Damen werd ook Joannes Doems genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Jan Damen genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 12 oktober 1662 te Lummen [België] met als peter Cornelius Cox en als meter Maria Damen.1
HuwelijkHij huwde met Anna Willems op 19 oktober 1683 te Lummen [België].2
ReliefNa het overlijden van Christina Fredrix en Joannes Daems releveren Joannes Damen en Anna Daems op 18 december 1687 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Jan Damen, voor zichzelf en voor zijn zuster Anna Daemen, releveert het versterf dat op hen is verstorven na de dood van hun ouders Jan Damen en Cristina Fredrix zaliger. Het gaat om een stuk broek in Genebos gelegen, genaamd 'die Scheeck', palend Aerdt Swalen ten noorden en ten zuiden, Vinnekens ten oosten en Jan Bosmans ten westen.3' 
OverlijdenHij overleed na 18 december 1687 te Lummen? [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1662, doopsels, p.98.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.106.
 3. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1685-1691, p.274.

Maria Damen

IDnr.14547, ° voor 1640, + na 12 oktober 1662
DoopselMaria Damen werd gedoopt voor 1640 te Houthalen? [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. In de doopakte van haar petekind Joannes Damen staat dat ze van Houthalen is].1' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Damen op 12 oktober 1662 te Lummen [België].1
OverlijdenZij overleed na 12 oktober 1662 te Houthalen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1662, doopsels, p.98.

Arnoldus Damiaens

IDnr.14914, ° voor 1725, + na 24 maart 1745
DoopselArnoldus Damiaens werd gedoopt voor 1725 te Bree? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Agatha Cypers voor 24 maart 1745 te Bree? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 24 maart 1745 te Bree? [België].1 

Familie

Agatha Cypers ° voor 1725, + na 24 mrt 1745
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1745, doopsels, p.66.

Arnoldus Jacobus Damiaens

IDnr.14965, ° 22 oktober 1786, + 22 september 1787
VaderPetrus Damiaens1 ° 24 maart 1745, + 16 september 1787
MoederMaria Catharina Frederix1 ° 7 december 1755, + 24 mei 1834
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselArnoldus Jacobus Damiaens werd gedoopt op 22 oktober 1786 te Opglabbeek [België] met als peter Mathias Meyssen en als meter Elisabeth Frederix. De akte vermeldt: 'Mathias Meijssen en Elisabeth Frederix.1'
OverlijdenHij overleed op 22 september 1787 te Opglabbeek [België]. De tekst vermeldt: 'Hij is 11 maanden oud.2'
BegrafenisHij werd begraven op 23 september 1787 te Opglabbeek [België].3 

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.155 (10).
 2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1787, doopsels, p.155 (10).
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1787, overlijdens, p.200.

Petrus Damiaens

IDnr.14913, ° 24 maart 1745, + 16 september 1787
VaderArnoldus Damiaens1 ° voor 1725, + na 24 maart 1745
MoederAgatha Cypers1 ° voor 1725, + na 24 maart 1745
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselPetrus Damiaens werd gedoopt op 24 maart 1745 te Bree [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Frederix, dochter van Arnoldus Frederix en Joanna Peters, op 14 februari 1786 te Opglabbeek [België] met als getuigen Jacobus Gerits en Joannes Wertelers. De akte vermeldt: 'De bruidegom is gedoopt in Bree, de bruid in Opglabbeek.2'
OverlijdenHij overleed op 16 september 1787 te Opglabbeek [België] in de ouderdom van 42 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij is 42 jaar oud en gedoopt in Bree. Hij is de man van Maria Catharina Fredrix.3'
BegrafenisHij werd begraven op 17 september 1787 te Opglabbeek [België].3

Familie

Maria Catharina Frederix ° 7 dec 1755, + 24 mei 1834
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S421] Parochieregisters Bree, Rijksarchief Hasselt, 1745, doopsels, p.66.
 2. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1786, huwelijken, p.184.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1787, overlijdens, p.200.
 4. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1786, doopsels, p.155 (10).

Anna Catharina Damsée

IDnr.5589, ° 17 juni 1750, + 18 augustus 1838
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
DoopselAnna Catharina Damsée werd gedoopt op 17 juni 1750 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Vrancken, zoon van Egidius Vrancken en Catharina Vrerix, op 27 september 1791 te Diepenbeek [België]. 
OverlijdenZij overleed op 18 augustus 1838 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 88 jaar. 

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek.

Daniel Daneels

IDnr.616, ° 11 juli 1659, + na 9 mei 1698
VaderWillibrordus Daniels ° voor 1635, + na 28 oktober 1677
MoederElisabetha Wouters ° voor 1635, + na 28 oktober 1677
DoopselDaniel Daneels werd gedoopt op 11 juli 1659 te Beringen [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Dimpna Cuijpers met Cornelius Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 9 mei 1698, verwijst naar Daniel Daneels als betrokken partij; Jof. Dimpna Cuijpers verkoopt aan Cornelis Fredrix het huis en hof met de erven, zie proclamatie; de lijcoop is met wederzijdse toestemming van de partijen verhoogd tot 28 gulden. Er zijn 700 gulden op afkorting van deze koop ontvangen op 14.05.1699.
(Proclamatie)
De meerderjarige Dimpna Cuijpers verkoopt publiek haar huis gelegen in Meldelaer op de vroente, met de schuur en warmoeshof er tegenover. Palend aan haar eigen erf 1) Adam Coenens erfgenamen 2) sheerenstraat 3) een boomgaard achter de schuur gelegen palend eigen erf, Jan Wolters overige 3 zijden.
Voorgaande kerkegeboden op zitdagen van 14 dagen tot 14 dagen, kaarsbranding op dag van gichte. De helft van de koopsom moet betaald worden op datum van gichte, de andere helft half maart. Na renunciatie van het Vrouwen Beneficie, is alles, op cijns en schattingen na, onbelast. Aanvaarden half maart 1699 en van dan de huursom van 12 gulden en 200 walmen genieten. Condities voorgelezen op 11.04.1698 ten huize Jacob Opre, tweede zitdag. Getuigen Aerdt Gompers en Jacob Opre en notaris Joannes Vanderlinden. Palmslag gegeven aan Cornelis Fredrix voor 1400 gulden BBL, zet 40 hogen. Daniel Daniels gaat erover met 7 hogen; Cornelis Fredrix nog 3 hogen. 12.04.1698 Willebort Daniels verbetert de koop met 25 hogen. Getuigen: Peeter Leeuws en Jan Hulshagen. Cornelis Fredrix verbetert met 25 hogen. Op 09.05 na voorlezen van condities werd de kaars wettelijk ontstoken en gebannen en werd de koop bij het uitgaan van de kaars toegewezen aan Cornelis Fredrix als laatste hoger.2
OverlijdenHij overleed na 9 mei 1698.2 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 53, p.8.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.184v.