Genoveva Vrericx

IDnr.7947, ° 15 maart 1719
VaderNicolaus Vrericx1 ° voor 1695, + na 15 maart 1719
MoederCatherina Croesens1 ° voor 1695, + na 15 maart 1719
DoopselGenoveva Vrericx werd gedoopt op 15 maart 1719 te Hasselt [België] met als peter Paulus Feijtmans en als meter Genoveva Vrerix.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1717, doopsels, p.181.

Gerardus Vrericx

IDnr.7785, ° 16 augustus 1585, + 12 januari 1638
VaderFrederik Vrerix1 ° voor 1555, + 12 juni 1632
MoederMaria Van Melbeeck2 ° voor 1565, + 25 oktober 1654
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieGerardus Vrericx werd ook Gerardus Frederix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 16 augustus 1585 te Hasselt [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Van Melbeeck op 28 augustus 1611 te Hasselt? [België].3 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Henricus Vrerix op 14 maart 1618 te Hasselt [België].4 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Catharina Vrericx op 6 juni 1621 te Hasselt [België].5 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Fredericus Vrerix op 9 maart 1634 te Hasselt [België].6
OverlijdenHij overleed op 12 januari 1638 te Hasselt [België] in de ouderdom van 52 jaar.7

Familie

Anna Van Melbeeck ° voor 1585, + 20 jun 1668
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 318, 1654, overlijdens, p.349.
 3. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1618, doopsels, p.70.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1621, doopsels, p.116.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1634, doopsels, p.63v.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1638, overlijdens, p.260.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1613, doopsels, p.14.

Gerardus Vrericx

IDnr.7833, ° 5 april 1629, + 29 maart 1687
VaderFredericus Vrerix1 ° voor 1595, + 12 juni 1632
MoederElisabeth Bossers1 ° voor 1595, + voor 18 februari 1690
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
BeroepGerardus Vrericx was priester in het klooster van de Oratorianen te Scherpenheuvel [België].2 
DoopselHij werd gedoopt op 5 april 1629 te Hasselt [België] met als peter Mathias Vrericx en als meter Magdalena Vinckenroij.1 
OverlijdenHij overleed op 29 maart 1687 te Hasselt [België] in de ouderdom van 57 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt in de woning van zijn nichten, de begijnen Elisabeth en Barbara Vrerix.2' 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1629, doopsels, p.70.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.

Henricus Vrericx

IDnr.7957, ° 27 augustus 1722
VaderLaurentius Vrerix1 ° voor 1695, + na 27 augustus 1722
MoederElisabeth Coenen1 ° voor 1695, + na 27 augustus 1722
DoopselHenricus Vrericx werd gedoopt op 27 augustus 1722 te Hasselt [België] met als peter Joannes Coenen en als meter Maria Vrerix.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1722, doopsels, p.250.

Jan Renier Vrericx

IDnr.1501, ° 18 december 1642, + 8 juni 1686
VaderFredericus Vrerix1 ° 10 april 1613, + 3 november 1675
MoederElisabeth de Geloes1 ° 22 februari 1601, + 16 februari 1664
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieJan Renier Vrericx werd ook Joannes Renerus Vrerix genoemd. 
Gebeurtenis Jan-Renier Vrerix werd schepen benoemd op 18 augustus 1674 in opvolging van zijn aftredende vader. Hij was gedoopt op 18 december 1642. Hij trouwde in Sint-Truiden op 19 augustus 1665 met Anna-Maria Claessens. Het dubbelportret van dat echtpaar bleef in twee exemplaren bewaard [nvdr: privéverzameling]. Jan-Renier was burgemeester van Hasselt in 1665, 1669, 1671, 1679 en 1682. In 1677 was hij opgenomen in de Virga-Jessebroederschap. Jan-Renier overleed in Hasselt op 8 juni 1686. Zijn nalatenschap werd in 1700 verdeeld onder zijn zeven kinderen. In 1695 liet de weduwe Vrerix-Claessens een gearmorieerd brandglasraam in de Minderbroederskerk plaatsen. Jan Renier Vrericx en Anna Maria Claessens.2
DoopselHij werd gedoopt op 18 december 1642 te Hasselt [België] met als peter Renerus de Geloes en als meter Maria Anna De Berlemont.1
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1665 en 1666.3 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Claessens op 8 augustus 1665 te Sint-Truiden [België].4
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1669 en 1670. 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1671 en 1672.3 
Gebeurtenis Op 25 augustus 1677 wordt Jan Renier Vrericx te Hasselt [België] lid van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse. Hij wordt geacteerd als 'scabinus Hasselensis'. [nvdr. schepen van Hasselt].5 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1679 en 1680.3 
BeroepHij was burgemeester te Hasselt [België] tussen 1682 en 1683.3 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Francisca Vrederix en Joannes Vrerix op 14 december 1683 te Hasselt [België]; [nvdr. Isabella Francisca Vrerix huwt met Joannes, een achterneef van haar vader. Vermoedelijk daarom vermeldt de akte expliciet de verleende dispensatie 'in de derde en vierde graad van bloedverwantschap' voor dit huwelijk. De vader van haar echtgenoot, Arnoldus Vrerix en Hendrik Wauters, de schoonbroer van haar echtgenoot zijn getuigen, alsook haar vader Jan Renier Vrerix].6
OverlijdenHij overleed op 8 juni 1686 te Hasselt [België] in de ouderdom van 43 jaar. De tekst vermeldt: 'Joannes Renerus Vrerix, schepen van Hasselt, wordt begraven in het Sint-Eligiuskoor [van de kerk] 'met wapenschild zonder blazoen'.7'
EigendomDe eigendomstransactie van Marten Dekens met Franciscus Sigers, geacteerd op 17 februari 1689, vermeldt eveneens Jan Renier Vrericx; Voor schepenen Neven en Aerts heeft mr. Jan Pelsers uit kracht van generale constitutie een notariële akte voorgelegd gepasseerd voor notaris Bormans van 08.11.1688 en verzoekt realisatie van een rente.
08.11.1688 verscheen Marten Dekens bij de notaris. Hij draagt een jaarlijkse rente van 8 gulden 17 stuivers op, die hij trekt op panden van Wauter Philips onder Schulen, tot behoef van sr. Franco Sigers "uuijt kracht van warantschap van eene rente van acht gulden thien stuivers uuijt een meerdere rente" die geaffecteerd is op huis en hof van Aerdt Van Herle, hem Sigers toebehorend, en door borgemeester Gert Cox en de weduwe van Jan Renier Vrerix geëvinceerd, zodat de comparant voor de "overbaet" nog 7 gulden competeert. Dekens bekent deze som ontvangen te hebben in presentie van notaris en stelt Sigers in zijn plaats en gerechtigheid van de rente van 8 gulden 17 stuivers. Hij verklaart dat deze rente zijn eigen patrimonie is en hij er heer en meester van is. Hij verkoopt om "te eviteren het uuijtwinsel der rente voorschreven waer op hij Zigers alreede is gerealiseert". Opgemaakt binnen Hasselt in het huis van de notaris in aanwezigheid van Egidius Bormans en getuigen Thomas Bormans en Marie Briers.8 
LeningDe leningsovereenkomst van Anna Maria Claessens met Frans Stappers en Catharina Wauters, geacteerd te Lummen [België] op 5 april 1691, vermeldt eveneens Jan Renier Vrericx; 120 gulden kapitaal.9 
ReliefNa het overlijden van Jan Renier Vrericx en Anna Maria Claessens releveren Elisabeth Francisca Vrederix en Ludovicus Franciscus Cox op 21 januari 1701 te Lummen [België] . De akte vermeldt verder ook Frans Stappers. De akte luidt als volgt: 'Onze medeschepen Louijs Franciscus Cox, man-momber jof. Elizabeth Francisca Vrerix, releveert de rente van 6 gulden Luiks per aar die hem q.q. is aangekomen bij het afsterven van de ouders van zijn vrouw en die geaffecteerd staat op panden van Frans Stappers onder Sculen.10' 

Familie

Anna Maria Claessens ° 1641, + 8 jun 1700
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1642, doopsels, p.100v.
 2. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 3. [S295] Guido Caluwaerts, Boek 'Hasselt intra muros' (Kluwer, 1989), p.362-263.
 4. [S289] Parochieregisters Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1665, parochie Onze-Lieve-Vrouw, huwelijken, p.178.
 5. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Ledenlijst (1600-1837) (fol.12r), p.22.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.21v.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1686, overlijdens, p.40v.
 8. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1689, p.310.
 9. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, 1691, p.6v.
 10. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 88, p.301.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1666, doopsels, p.40v.
 12. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1668, doopsels, p.111, akte 9.
 13. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1670, doopsels, p.173, akte 9.
 14. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1672, doopsels, p.232, akte 9.
 15. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1674, doopsels, p.305, akte 9.
 16. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 291, 1677, doopsels, p.86, akte 10.
 17. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1681, doopsels, p.155.

Joannes Vrericx

IDnr.7794, ° 20 augustus 1625, + na 16 september 1655
VaderJoannes Frerix1 ° voor 1590, + na 8 mei 1628
MoederMaria Heckelers1 ° voor 1590, + na 8 mei 1628
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
NaamvariatieJoannes Vrericx werd ook Joannes Frederix genoemd. 
NaamvariatieHij werd ook Joannes Vrerix genoemd. 
DoopselHij werd gedoopt op 20 augustus 1625 te Hasselt [België] met als peter Mathias Vrericx en als meter Catharina Alen.1 
HuwelijkHij huwde met Anna Maria Neven, dochter van David Neven en Elisabeth Cannaerts, voor 14 juli 1651 te Hasselt? [België].2 
HuwelijkHij huwde met Catharina Bollen op 16 september 1655 te Hasselt [België].3 
OverlijdenHij overleed na 16 september 1655 te Hasselt? [België].3 

Familie

Anna Maria Neven ° 11 feb 1630, + tussen 14 jan 1654 en 16 sep 1655
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1625, doopsels, p.31.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1651, doopsels, p.40.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 309, 1655, huwelijken.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1652, doopsels, p.54.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1654, doopsels, p.77.

Joannes Vrericx

IDnr.7796, ° voor 1595, + na 12 juli 1629
DoopselJoannes Vrericx werd gedoopt voor 1595 te Hasselt? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Elisabeth Saenen voor 10 augustus 1616 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 12 juli 1629 te Hasselt? [België].2 

Familie

Maria Elisabeth Saenen ° voor 1595, + na 12 jul 1629
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1616, doopsels, p.53.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1629, doopsels, p.73.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1619, doopsels, p.85.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1622, doopsels, p.124.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1625, doopsels, p.29.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1625, doopsels, p.73.