Anna Vrericx

IDnr.7798, ° 10 augustus 1616, + na 7 juni 1648
VaderJoannes Vrericx1 ° voor 1595, + na 12 juli 1629
MoederMaria Elisabeth Saenen1 ° voor 1595, + na 12 juli 1629
DoopselAnna Vrericx werd gedoopt op 10 augustus 1616 te Hasselt [België] met als peter Mathias Scepers en als meter Anna Vilters.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joannes Vrerix op 7 juni 1648 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 7 juni 1648 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 285, 1616, doopsels, p.53.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1648, doopsels, p.264.

Anna Vrericx

IDnr.7823, ° 4 oktober 1630, + na 3 mei 1649
VaderPetrus Vrericx1 ° voor 1595, + na 4 oktober 1630
MoederMaria Hanssen1 ° voor 1595, + na 4 oktober 1630
DoopselAnna Vrericx werd gedoopt op 4 oktober 1630 te Hasselt [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Helena Vrerix op 3 mei 1649 te Hasselt [België].2 
OverlijdenZij overleed na 3 mei 1649 te Hasselt? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 287, 1630, doopsels, p.13.
 2. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1649, doopsels, p.10.

Anna Robertina Vrericx

IDnr.4784, ° 27 januari 1668, + 13 januari 1725
VaderJan Renier Vrericx1 ° 18 december 1642, + 8 juni 1686
MoederAnna Maria Claessens1 ° 1641, + 8 juni 1700
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Balthazar-Jorden, de op 18 november 1663 gedoopte zoon van Herman Vuskens, behaalde een licentie in de rechten en werd advocaat in zijn geboortestad. Hij werd burgemeester in 1695, 1702, 1706 en 1710. In 1711 liet hij zijn familiewapen registreren door de Hasseltse schepenen, die het op verschillende plaatsen gingen optekenen. Hij trouwde op 12 november 1689 met Anna-Robertina Vrerix, gedoopt in Hasselt op 27 januari 1668 als dochter van Jan-Renier en van Anna-Maria Claessens. De dubbelportretten van dit echtpaar bleven bewaard [zie foto 1 en 2]. Die echtgenoten lieten hun alliantiewapen graveren op een zilveren mosterdpot uit de nalatenschap Vrerix [zie foto 3]. Ook een zilveren pollepel met hun alliantiewapen is gekend. Balthazar-Jorden werd in de Sint-Quintinuskerk begraven op 24 februari 1724 en zijn weduwe op 16 januari 1725. Het gezin Vuskens-Vrerix werd gezegend met twaalf kinderen, die uit hoofde van hun overgrootmoeder Vrerix aanspraak maakten op de erfenis van Jan-Renier de Geloes. Een dochter, Catharina, trad in bij de sepulcrijnen in Hasselt en drie andere dochters, Elisabeth-Barbara, Robertina-Theresia en Aldegondis-Clara, werden begijn; de laatste werd medemeesteres van haar instelling. Hun zonen Jan-Renier, overleden in 1744, en Godfried-Renier, overleden in 1761, waren pastoor in Donk, waar een gearmorieerde grafsteen ter hunner nagedachtenis geplaatst werd. Een andere zoon, Herman-Mathias, behaalde een licentie in de rechten. Hij trouwde in 1731 met Maria-Jozefa Sigers maar overleed kinderloos. Slechts hun dochter Barbara-Gertrudis Vuskens had nakomelingen uit haar op 7 maart 1735 ingezegend huwelijk met Gerard-Arnold Vannes, schepen van Hasselt, griffier van Kuringen. Aldus kwam de heerlijkheid Mombeek uit de nalatenschap de Geloes in het bezit van de familie Vannes. Balthasar Jordanus Vuskens en Anna Robertina Vrericx.2
DoopselZij werd gedoopt op 27 januari 1668 te Hasselt [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Robertina Cox op 26 december 1687 te Hasselt [België]; Haar peter Petrus Cox is pastoor te Lummen.3
HuwelijkZij huwde met Balthasar Jordanus Vuskens, zoon van Herman Vuskens en Aleydis Van Hilst, op 12 november 1689 te Hasselt [België].4 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Joanna Maria Cox op 14 september 1700 te Hasselt [België].5
OverlijdenZij overleed op 13 januari 1725 te Hasselt [België] in de ouderdom van 56 jaar.6

Familie

Balthasar Jordanus Vuskens ° 18 nov 1663, + 24 feb 1724
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 290, 1668, doopsels, p.111, akte 9.
 2. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1687, doopsels, p.139.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 311, 1699, huwelijken.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1700, doopsels, p.24v.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, 1722, p.99.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1690, p.201v.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1692, p.243.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1694, p.280v.
 10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1695, p.5v.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1698, p.5v.
 12. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1700, p.19.
 13. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1702, p.52v.
 14. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1704, p.75.
 15. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1706, p.93v.
 16. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1708, p.112.
 17. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1711, p.147.

Arnoldus Vrericx

IDnr.7808, ° 12 juli 1629
VaderJoannes Vrericx1 ° voor 1595, + na 12 juli 1629
MoederMaria Elisabeth Saenen1 ° voor 1595, + na 12 juli 1629
DoopselArnoldus Vrericx werd gedoopt op 12 juli 1629 te Hasselt [België] met als peter Petrus Cleimans en als meter Catharina Matthijs.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1625, doopsels, p.73.

Arnoldus Vrericx

IDnr.7819, ° 3 maart 1628
VaderPetrus Vrericx1 ° voor 1595, + na 4 oktober 1630
MoederMaria Hanssen1 ° voor 1595, + na 4 oktober 1630
DoopselArnoldus Vrericx werd gedoopt op 3 maart 1628 te Hasselt [België] met als peter Guilielmus Custers en als meter Mechtildis Van Elsrack.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 286, 1623, doopsels, p.57.

Arnoldus Vrericx

IDnr.7843, ° 13 mei 1636, + 8 augustus 1686
VaderMathias Vrericx1 ° 11 april 1599, + 9 april 1648
MoederBarbara Usselincx1 ° voor 1605, + 8 maart 1673
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat]
Gebeurtenis Arnold werd gedoopt in Hasselt op 13 mei 1636 en trad twintig jaar later, op 22 januari 1656, in de echt met Gertrudis Vaets. Het echtpaar bewoonde het huis 'het Ancker', dat in 1603 door haar vader Jan Vaets gereleveerd was. Arnoldus Vrericx.2 
SchenkingArnoldus Vrericx schenkt volgens een akte gemaakt te Hasselt [België] De akte luidt als volgt: 'Een coraelen pater noster met eenen groeten silveren bol daer aen ende de groote teeckenen .. silver gelegateert door S[inio]r Arnoldt Vrerix, twelffman.3' 
DoopselHij werd gedoopt op 13 mei 1636 te Hasselt [België] met als peter Joannes Van Manshoven en als meter Elisabeth de Geloes.1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Vaedts op 22 januari 1656 te Hasselt [België].4 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Elisabeth Francisca Vrederix en Joannes Vrerix op 14 december 1683 te Hasselt [België]; [nvdr. Isabella Francisca Vrerix huwt met Joannes, een achterneef van haar vader. Vermoedelijk daarom vermeldt de akte expliciet de verleende dispensatie 'in de derde en vierde graad van bloedverwantschap' voor dit huwelijk. De vader van haar echtgenoot, Arnoldus Vrerix en Hendrik Wauters, de schoonbroer van haar echtgenoot zijn getuigen, alsook haar vader Jan Renier Vrerix].5
BeroepHij was twelffman te Hasselt [België] op 8 maart 1685.6 
OverlijdenHij overleed op 8 augustus 1686 te Hasselt [België] in de ouderdom van 50 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij was twaalfman.7'

Familie

Gertrudis Vaedts ° voor 1635, + 30 apr 1676
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1636, doopsels, p.13.
 2. [S293] Willy Ceyssens, Bart De Keyser, Jos Jans, Myriam Lipkens, Tine Rock, Adriën Swartenbroekx (+), Jean-Jacques van Ormelingen, Jef Arras, Boek 'Oog in Oog' (Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof, 2003).
 3. [S475] Algemene register van de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw Virga Jesse (transcriptie Jef Arras, 2013), Rijksarchief Hasselt, Staedt van het silver, goudt, juweelen, ornamenten en meubels van Onse Lieve Vrouwe Capelle binnen Hasselt soo bevonden is geweest A° 1702 (fol.72r), p.137.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 310, 1656, huwelijken.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1683, huwelijken, p.21v.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 87, 1685, p.190v.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1686, overlijdens, p.43.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1656, doopsels, p.113.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1658, doopsels, p.128.
 10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1659, doopsels, p.151.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1661, doopsels, p.166.

Barbara Vrericx

IDnr.7779, ° 23 maart 1601
VaderMartinus Vrericx1 ° voor 1580, + na 23 maart 1601
MoederMaria Braken1 ° voor 1580, + na 23 maart 1601
DoopselBarbara Vrericx werd gedoopt op 23 maart 1601 te Hasselt [België] met als peter Tilmanus Facis en als meter Barbara Delwijn.1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 284, 1601, doopsels, p.115.