Maria Josephina Carlens

IDnr.5126, ° 12 juli 1859, + 26 mei 1925
VaderJacobus Carlens1 ° 4 november 1825, + 18 september 1895
MoederJoanna Maria Lambrechts1 ° 7 september 1836, + 17 juni 1889
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
NaamvariatieMaria Josephina Carlens werd ook Caerlens genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 12 juli 1859 te Alken [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 10 uur 's morgens. Vader Jacobus (34 jaar, hoefsmid) doet aangifte met als getuigen grootvader Franciscus Carlens (64 jaar, dagloner) en Petrus Paesmans (42 jaar, brouwer), allen van Alken.2'
HuwelijkZij huwde met Christianus Frederix, zoon van Pieter Jan Fredriex en Maria Elisabeth Berden, op 27 april 1881 te Alken [België]. De akte vermeldt: 'De getuigen zijn Petrus Vendrickx, Josephus Motmans, Wilhelmus Maes (man van Maria Joanna Stroubben, nicht van de bruidegom) en Petrus Stroebben (neef van de bruidegom). Op 12 april 1881 wordt voor notaris Vinckenbosch te Hasselt een huwelijkscontract afgesloten.3' 
OverlijdenZij overleed op 26 mei 1925 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 65 jaar.4
BegrafenisZij werd begraven op 29 mei 1925 te Diepenbeek [België].4 

Familie

Christianus Frederix ° 20 mei 1855, + 20 feb 1928
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken.
 2. [S456] Burgerlijke Stand Alken, Rijksarchief Hasselt, 1859, geboorten, p.14v, akte 54.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Alken, huwelijken, 1881, aangevuld met de opzoekingen van Roger Frederix.
 4. [S459] Origineel document, overlijdensbericht Maria Josephina Carlens, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.
 5. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Rummen, 1882, geboorten.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, aangevuld met de opzoekingen van Roger Frederix.

Henricus Carmans

IDnr.3059, ° voor 1740, + na 12 december 1764
DoopselHenricus Carmans werd gedoopt voor 1740. 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Petrus Gerardus Carmans op 12 december 1764 te Heusden [België]. 
OverlijdenHij overleed na 12 december 1764. 

Joannes Carmans

IDnr.2158, ° voor 1675, + na 16 juli 1699
DoopselJoannes Carmans werd gedoopt voor 1675 te Meldert? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Kaermans op 16 juli 1699 te Meldert [België].1 
OverlijdenHij overleed na 16 juli 1699 te Meldert? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, p.25.

Maria Theresia Carmans

IDnr.2337, ° 25 augustus 1793, + 17 maart 1855
VaderMatthias Carmans ° 11 april 1752, + 1 december 1808
MoederMaria Helena Lemmens ° circa 1753, + 30 juli 1813
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
GeboorteMaria Theresia Carmans werd geboren op 25 augustus 1793 te Zelem [België].1 
HuwelijkZij huwde met Carolus Aerts, zoon van Joannes Aerts en Maria Smets, op 25 augustus 1820 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Ze huwen om 2 uur 's namiddags. De getuigen zijn Josephus Croes (45 jaar, landbouwer), Petrus Bijnens (35 jaar, koster), Hubert Tillié (35 jaar, herbergier), Petrus Henricus Geerts (35 jaar, koopman), allen van Lummen.'
NaamvariatieZij werd ook Karremans genoemd. 
OverlijdenZij overleed op 17 maart 1855 te Lummen [België] in de ouderdom van 61 jaar. De tekst vermeldt: 'Theresia overlijdt om 2 uur 's namiddags in het gehucht Laren. De aangifte wordt gedaan door haar zoon Petrus Lambertus Aerts (33 jaar) en Carel Coenen (43 jaar), beiden landbouwers te Lummen.2' 

Familie

Carolus Aerts ° 17 dec 1794, + 10 dec 1849
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Zelem.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1855, p.55, akte 17.

Mathias Carmans

IDnr.3710, ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMathias Carmans werd gedoopt voor 1695 te Meldert? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Gertrudis Gielis voor 6 oktober 1718 te Meldert? [België].1 
OverlijdenHij overleed na 6 oktober 1718 te Meldert? [België].1 

Familie

Gertrudis Gielis ° voor 1695, + na 6 okt 1718
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1718, doopsels, p.49.

Matthias Carmans

IDnr.2340, ° 11 april 1752, + 1 december 1808
VaderPetrus Carmans1 ° 6 oktober 1718, + 10 augustus 1766
MoederChristina Bormans1 ° 30 juli 1721, + na 11 april 1752
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselMatthias Carmans werd gedoopt op 11 april 1752 te Meldert [België] met als peter Joannes Swerts en als meter Beatrix Luts.1
HuwelijkHij huwde met Maria Helena Lemmens, dochter van Joannis Lemmens en Dympna Aerts, voor 1792 te Lummen? [België].2 
BorgJoannis Lemmens en Carolus Lemmens stelden zich, samen met Matthias Carmans, borg voor Joannes Anthonius Dimartinelli met een akte gemaakt te Lummen [België] op 25 juli 1792. Deze verwijst ook naar Petrus Schodts als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Dympna Aerts. De akte luidt als volgt: 'Akte van notaris Joannes Anthonius Dimartinelli, geadmitteerd binnen de stad Diest residerende, te Mellaer onder Lummen 'vacerende'. Joannes Lemmens weduwnaar van Dimpna Aerts, en zijn kinderen: Carolus Lemmens en Maria Dimpna Lemmens, bejaard jonkman en dochter wonend in Mellaer; Willem Degelingh x Maria Anna Lemmens van Meldert; Joannes Matheus Kaermans x Maria Helena Lemmens, van Zelem; Joannes Fredricx x Maria Catharina Lemmens van Mellaer. En Arnoldus Beckers x Maria Elisabeth Lemmens van Herck, als huurder van de molen te Halen, stellen als borg voor de huur van de molen door Arnold Beckers en Maria Elisabeth Lemmens, volgens voorwaarden van de griffier van de Tiense tolkamer d.d. 25 juni 1792: 1) 4 zillen broek te Mellaer, genaamd 'den Growaert', palende O. en W. Jan Geerts, Z. de straat, N. de vloetgracht. Waarde 1400 gulden; 2) drie zillen land genaamd 'het block met gronde en toebehoorten' te Mellaer. Palende O. Andries Smets, W. Jan Heyligen, Z. de Veldstraat, N. de Broeckstrate. Waarde 1000 gulden. Borg t.v.v. zijne majesteit en de H. Geest van Halen als verhuurders. Gedaan ten huize van Joannes Lemmens. Getuigen: Petrus Schodts van Lummen en Vincentius Dimartinelli van Diest. Geregistreerd voor schepenen Joannes Jacobs en Petrus Schodts.3' 
OverlijdenHij overleed op 1 december 1808 in Hertenrode te Meldert [België] in de ouderdom van 56 jaar. De tekst vermeldt: 'Matthijs overlijdt om middernacht in het gehucht Hertenrode. Zijn broers Franciscus (50 jaar) en Jan Mathijs (52 jaar), beiden landbouwers te Meldert, doen aangifte.4'

Familie

Maria Helena Lemmens ° circa 1753, + 30 jul 1813
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1752, doopsels, p.26.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1820, p.32, akte 106.
 3. [S27] Schepenbank Lummen - Brabants Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 124, folio 249r.
 4. [S36] Burgerlijke Stand Meldert, Rijksarchief Hasselt, 1808, overlijdens, p.17.

Petrus Carmans

IDnr.2439, ° 6 oktober 1718, + 10 augustus 1766
VaderMathias Carmans1 ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
MoederGertrudis Gielis1 ° voor 1695, + na 6 oktober 1718
Stamkaartenkwartierstaat samensteller
DoopselPetrus Carmans werd gedoopt op 6 oktober 1718 te Meldert [België] met als peter Arnoldus Verheijden en als meter Catharina Beckers.1
HuwelijkHij huwde met Christina Bormans, dochter van Mathias Bormans en Maria Remortels, op 7 januari 1750 te Meldert [België] met als getuigen Baltasar Beckers en Joannes Swerts.2
OverlijdenHij overleed op 10 augustus 1766 te Meldert [België] in de ouderdom van 47 jaar. De tekst vermeldt: '(geen volledige zekerheid.)' 

Familie

Christina Bormans ° 30 jul 1721, + na 11 apr 1752
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 600, 1718, doopsels, p.49.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1750, huwelijken, p.117.
 3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 601, 1752, doopsels, p.26.