Charles Henri Vaneynde

IDnr.141, ° voor 1831, + na 6 januari 1875
GeboorteCharles Henri Vaneynde werd geboren voor 1831 te Heusden? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Elisabeth Claes voor 22 januari 1852.1 
BeroepHij was landbouwer te Heusden [België] op 6 januari 1875.1 
OverlijdenHij overleed na 6 januari 1875 te Heusden? [België].1 

Familie

Marie Elisabeth Claes ° voor 1831, + na 6 jan 1875
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, huwelijken, p.15, akte 1.

Maria Josepha Natalia Vaneynde

IDnr.138, ° 22 januari 1852, + 15 januari 1913
VaderCharles Henri Vaneynde1 ° voor 1831, + na 6 januari 1875
MoederMarie Elisabeth Claes ° voor 1831, + na 6 januari 1875
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Josepha Natalia Vaneynde werd geboren op 22 januari 1852 in Eversel te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Maria Josepha Natalia wordt geboren om 9 uur 's avonds. Vader Charles Henri Vaneynde doet aangifte. De getuigen zijn Louis Vanderheyden (38 jaar, landbouwer) en Antoon Vanhoudt (50 jaar, landbouwer), allen wonend te Heusden.2' 
HuwelijkZij huwde met Felix Fredrix, zoon van Casimirus Fredrix en Maria Theresia Bodaer, op 6 januari 1875 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 3 uur in de namiddag. De ouders van de bruid en de moeder van de bruidegom zijn aanwezig. Zijn vader is al overleden. De getuigen zijn Jan Michiel Put (58 jaar, herbergier), Jan Louis Vanhoudt (25 jaar, onderwijzer), Pieter Truyers (32 jaar, herbergier), allen van Heusden, en landbouwer Alphonse Bormans (25 jaar, landbouwer) van Beringen.1'
WoonstZij en Felix Fredrix woonden voor 3 april 1882 in de Pastorijstraat 2 te Koersel. [België]3 
WoonstZij en Felix Fredrix woonden na 3 april 1882 in de Rolwagenstraat 18 te Antwerpen. [België]3 
OverlijdenZij overleed op 15 januari 1913 te Antwerpen [België] in de ouderdom van 60 jaar.4

Familie

Felix Fredrix ° 6 jan 1852, + 26 jul 1931
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, huwelijken, p.15, akte 1.
 2. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1852, p.2, akte 3.
 3. [S287] Bevolkingsregister Beringen, Archief stad Beringen.
 4. [S286] Opzoekingen door Paul Fredrix.
 5. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.4, akte 13.
 6. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1877, geboorten, p.13, akte 48.
 7. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1880, geboorten, p.4, akte 12.
 8. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1633908, 1883, geboorten, p.3, akte 9.

Anna Catharina Vangangel1

IDnr.5168, ° voor 1680, + 22 april 1713
VaderElois Van Gangel2 ° voor 1655, + na 18 februari 1690
MoederMaria Catharina Vrerix2 ° 1 september 1659, + na 1707
Stamkaartenafstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat] (#1)
afstammelingen van Tijs Frerixs [uitklapbaar formaat] (#2)
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat] (#1)
afstammelingen van Tijs Frerixs [boxformaat] (#2)
DoopselAnna Catharina Vangangel werd gedoopt voor 1680 te Hasselt? [België].3 
HuwelijkZij huwde met Rumoldus Vrerix, zoon van Rombaut Vrerix en Isabella Sapen, op 16 juli 1705 te Hasselt [België]. De akte vermeldt: 'neef en nicht.3' 
OverlijdenZij overleed op 22 april 1713 te Kuringen [België].1 

Familie

Rumoldus Vrerix ° 8 okt 1681, + na 5 jun 1714
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Kuringen.
 2. [S159] J. Grauwels, 'De familie Vrerix uit Hasselt', Intermédiaire des Généalogistes, (november 1958), p.468-480.
 3. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 312, 1705, huwelijken.
 4. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, 1705, doopsels, p.80.
 5. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1706, doopsels, p.107.
 6. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1707, doopsels, p.118.
 7. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1708, doopsels, p.129.
 8. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1708, doopsels, p.139.
 9. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1710, doopsels, p.151.
 10. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 293, 1710, doopsels, p.160.
 11. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 294, 1711, doopsels, p.18.

Jean-Pierre Vangeel

IDnr.13914, ° voor 1960
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteJean-Pierre Vangeel werd geboren voor 1960.1 
HuwelijkHij huwde met Antoinette Frederix, dochter van Gerard Frederix en Dora Desair, in april 1980 in Hechtel te Hechtel-Eksel [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 08.05.1980, p.10.

Hilde Vangelabbeek

IDnr.14268, ° voor 1940
VaderJan Vangelabbeek1 + voor 1 juni 1968
MoederMaria Frederix1 ° 5 augustus 1915, + 1 juni 2014
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
GeboorteHilde Vangelabbeek werd geboren voor 1940 te Lanaken? [België].1,2 
HuwelijkZij huwde met Paul De Weerd in juli 1961 te Lanaken [België].2 

Familie

Paul De Weerd ° voor 1940
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2014-06-01/maria-frederix/
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 07.07.1961, p.8.

Jan Vangelabbeek

IDnr.13852, + voor 1 juni 1968
Stamkaartenafstammelingen van Daniel Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Daniel Fredrix [boxformaat]
HuwelijkJan Vangelabbeek huwde met Maria Frederix, dochter van Godefridus Frederix en Nathalie Houben, na 1935 te Hasselt? [België].1 
OverlijdenHij overleed voor 1 juni 1968.1 

Familie

Maria Frederix ° 5 aug 1915, + 1 jun 2014
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2014-06-01/maria-frederix/

Maria Elisabeth Vangeloven

IDnr.12043, ° 4 maart 1777, + 5 augustus 1840
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselMaria Elisabeth Vangeloven werd gedoopt op 4 maart 1777 te Bocholt [België].1 
HuwelijkZij huwde met Petrus Joannis Leyssen, zoon van Petrus Leyssen en Catharina Elisabeth Fredrix, op 18 augustus 1800 te Bocholt [België].1 
OverlijdenZij overleed op 5 augustus 1840 in Veldhoven te Bocholt [België] in de ouderdom van 63 jaar.1 

Familie

Petrus Joannis Leyssen ° 31 okt 1769, + 22 nov 1834
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Neerharen.