Louisa Joanna Vanden Branden

IDnr.4154, ° 25 juli 1915, + 2 februari 1970
VaderLudovicus Henricus Vanden Branden1 ° voor 1895, + na 19 augustus 1936
MoederConstantia De Smet1 ° voor 1895, + na 19 augustus 1936
Stamkaartenafstammelingen van Laurentius Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Laurentius Vrerix [boxformaat]
GeboorteLouisa Joanna Vanden Branden werd geboren op 25 juli 1915 te Ede [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Valère Frederix, zoon van Jean Corneille Alphonse Frederix en Marie Louise Lambertine Dozin, op 19 augustus 1936 te Wijnegem [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur 's voormiddags. De ouders van de bruidegom zijn niet aanwezig, maar hebben hun toestemming gegeven. De ouders van de bruid zijn wel aanwezig. De getuigen zijn Gérard Emile (31 jaar, landbouwer te Wierde) en Joseph De Smet (59 jaar, kasseier te Wijnegem, en oom van de bruid).'
OverlijdenZij overleed op 2 februari 1970 te Antwerpen? [België] in de ouderdom van 54 jaar. 

Familie

Valère Frederix ° 13 okt 1910, + 16 aug 1978
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S123] Burgerlijke Stand Wijnegem (origineel), Archief gemeente Wijnegem, 1936, huwelijken, p.34, akte 33.

Ludovicus Henricus Vanden Branden

IDnr.6772, ° voor 1895, + na 19 augustus 1936
GeboorteLudovicus Henricus Vanden Branden werd geboren voor 1895 te Ede? [Nederland].1 
HuwelijkHij huwde met Constantia De Smet voor 25 juli 1915 te Ede? [Nederland].1 
BeroepHij was groentenhandelaar op 19 augustus 1936.1 
WoonstHij en Constantia De Smet woonden in 19 augustus 1936 te Wijnegem [België]. 
OverlijdenHij overleed na 19 augustus 1936 te Wijnegem? [België].1 

Familie

Constantia De Smet ° voor 1895, + na 19 aug 1936
Kind

bronvermelding(en)

  1. [S123] Burgerlijke Stand Wijnegem (origineel), Archief gemeente Wijnegem, 1936, huwelijken, p.34, akte 33.

Cornelia Vanden Briel

IDnr.2732, ° voor 1570, + na 29 november 1599
DoopselCornelia Vanden Briel werd gedoopt voor 1570 te Lummen? [België].1 
HuwelijkZij huwde met Gielis Schoofkens voor 29 november 1599.1 
AflossingGielis Schoofkens en Cornelia Vanden Briel ontvingen van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 18 Rinsgulden aan 20 stuivers intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 29 november 1599. De akte luidt als volgt: 'Mr. Gielis Schooffkens kwijt Aerdt Frericx 20 stuivers Brabants jaarlijks. Schooffkens was die, vanwege zijn vrouw Catrina Vanden Briel, trekkende op Frericx panden, luidens gicht van 29 oktober 1591 en voor die datum van 29 april 1573 [zie lening op 03.06.1573 aan Jan Fredricx, IDnr._2869]].1' 
OverlijdenZij overleed na 29 november 1599 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, 1593 - 1628, p.28v.

Peeter Vanden Briele

IDnr.2888, ° voor 1540, + na 3 juni 1573
DoopselPeeter Vanden Briele werd gedoopt voor 1540.1 
AflossingDe leningsovereenkomst van Margriet Van Coersworm met Jan Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 29 april 1573, verwijst naar Peeter Vanden Briele als betrokken partij.2 
LeningDe leningsovereenkomst van Margriet Van Coersworm met Jan Frericx, geacteerd te Lummen [België] op 3 juni 1573, verwijst naar Peeter Vanden Briele als betrokken partij; 18 Rinsgulden.1 
OverlijdenHij overleed na 3 juni 1573.1 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.314.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, 1546-1591, p.314.

Jacops Vanden Eerdewech

IDnr.3935, ° voor 1625, + na 11 februari 1649
DoopselJacops Vanden Eerdewech werd gedoopt voor 1625 te Lummen? [België].1 
AflossingChristiaen Fredrix en Anna Cruessens ontvingen van Jacops Vanden Eerdewech de terugbetaling van een lening van 80 gulden aan 4 gulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 11 februari 1649. De akte luidt als volgt: 'Christiaen Fredrix als man en momber van Anna Crusens kwijt de panden van Jacops Vanden Eerdenwech van 4 gulden jaarlijks. Kapitaal en alle verlopen werden voldaan.1' 
OverlijdenHij overleed na 11 februari 1649 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

  1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, folio 170v.

Aerdt Vanden Eerdwech

IDnr.2723, ° voor 1555, + na 13 januari 1601
DoopselAerdt Vanden Eerdwech werd gedoopt voor 1555.1 
EigendomAerdt Fredrix en Stas Van Hees verkopen een goed aan Aerdt Vanden Eerdwech volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 juli 1589. Deze verwijst ook naar Peeter Neven en Valentijn Schepers als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix verkoopt in naam van Stas Van Hees alias Himslaecken aan Aerdt Vanden Eerdwech, een stuk erf geheten de Kerckeschomme. Palende O. mr. Johan Neffven en met 2 zijden de erfgenamen Mathys Keetsers. Verkocht voor een rente van 6 gulden Babants 'sjaars die Peeter Neffven erfgenamen op voornoemde Stas Van Hees panden hebben. Actum: present, Jan Dullaerts en Valentijn Schepers. Op 14 september heeft Stas Van Himslaeken dit erf opgedragen aan Aerdt Vanden Eerdtwech.1' 
EigendomDe eigendomstransactie van Huijbrecht Van Peer met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 13 januari 1601, verwijst naar Aerdt Vanden Eerdwech als betrokken partij; Huijbrecht Van Peer verkoopt aan Aerdt Frericx den Parijshoff, palende O. Maria Van Cosen; W. Claes Vanden Bogaert; Z. de beek; N. de straat. Voor 266 Rinsgulden Brabants. Belast met 2 halsters koren aan de H. Geest van Lummen en de grondcijns, die dit jaar half en half betaald wordt door koper en verkoper. De verlopen zijn te betalen door Aerdt Vanden Eerdewech. Godtspennink: 1 Ernestus. Zie 5 april ll.2 
OverlijdenHij overleed na 13 januari 1601.2 

bronvermelding(en)

  1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.387v.
  2. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.41v.

Anna Vanden Eijnde

IDnr.3670, ° voor 1640, + na 25 oktober 1664
DoopselAnna Vanden Eijnde werd gedoopt voor 1640.1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabetha Bossemans op 25 oktober 1664 te Zelem [België]; (geen volledige zekerheid.)1
OverlijdenZij overleed na 25 oktober 1664.1 

bronvermelding(en)

  1. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1090, 1664, doopsels.