Anna Stockmans

IDnr.289, ° circa 1810, + voor 7 mei 1897
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAnna Stockmans werd geboren circa 1810. 
HuwelijkZij huwde met Felix Antonius Fredrix, zoon van Antonius Frederix en Marie Cathérine Vandermaesen, circa 1835. 
OverlijdenZij overleed voor 7 mei 1897 te Antwerpen? [België]. 

Elisabeth Stockmans

IDnr.4777, ° 5 april 1788, + 9 juni 1832
DoopselElisabeth Stockmans werd gedoopt op 5 april 1788 te Diepenbeek [België].1 
HuwelijkZij huwde met Wilhelmus Henricus Vanhex op 28 juni 1821 te Diepenbeek [België].2 
OverlijdenZij overleed op 9 juni 1832 te Diepenbeek [België] in de ouderdom van 44 jaar.3 

Familie

Wilhelmus Henricus Vanhex ° 7 apr 1793, + 25 jun 1849
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Diepenbeek, 1788, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1821, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1832, overlijdens.
 4. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Diepenbeek, 1821, geboorten.

Henrick Stockmans

IDnr.4993, ° voor 1740, + na 5 juli 1770
DoopselHenrick Stockmans werd gedoopt voor 1740 te Lummen? [België].1 
EigendomJoannes Leefs verkocht een goed aan Henrick Stockmans volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 13 juli 1769. Ze vermeldt verder ook Henricus Fredrix. De akte luidt als volgt: 'Na voorgaande afstand van tocht, volgens handschrift, verklaart Joannes Leefs een perceel broek verkocht te hebben aan Henricus Stockmans. Het stuk, genaamd 'die Beegeren', is gelegen in Schalbroeck en paalt Nicolaus altaer O., Cobus Van Uijtreght W., de Vloetgraght Z., de oude beek N. Verkocht voor 270 guldens BBL eens. Niet belast tenzij met 7 oorden grondcijns en gemene dorpslasten. Op 5 juli 1770 werd dit perceel vernaderd door Henricus Fredrix.2' 
EigendomHenrick Stockmans verkocht een goed aan Henricus Fredrix volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 5 juli 1770. Deze verwijst ook naar Jan Leeuws als betrokken partij. De akte luidt als volgt: 'Henrick Stockmans draagt een perceel broek, 'de Beijgerden' genaamd, dat hij gekocht heeft van Jan Leeuws en zijn moeder op 22 september laatstleden, over aan Henrick Fredrick door naderschap. Hij verklaart het geld hiervoor te hebben ontvangen.1' 
OverlijdenHij overleed na 5 juli 1770 te Lummen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 87, 1767-1772, p.225.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 91, 1769, p.162v.

Henricus Stocx

IDnr.15249, ° voor 1630, + na 11 februari 1653
DoopselHenricus Stocx werd gedoopt voor 1630 te Diepenbeek? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Cornelius Vrerix op 11 februari 1653 te Diepenbeek [België].1
OverlijdenHij overleed na 11 februari 1653 te Diepenbeek? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S460] Parochieregisters Diepenbeek, Rijksarchief Hasselt, 1653, doopsels, p.137.

Hubert Gerardus Petrus Stokbroekx

IDnr.6924, ° 24 december 1911, + 18 april 1994
GeboorteHubert Gerardus Petrus Stokbroekx werd geboren op 24 december 1911 te Maaseik [België].1 
HuwelijkHij huwde met Amelie Maria Angèle Geeraerts, dochter van Petrus Franciscus Geeraerts en Anna Maria Henrietta Albertina Cranshoff, op 29 januari 1936 te Wilrijk [België].1 
OverlijdenHij overleed op 18 april 1994 te Wilrijk [België] in de ouderdom van 82 jaar.1

bronvermelding(en)

 1. [S140] Opzoekingen door Marc Geeraerts.

Alphonsius Stokmans

IDnr.15616, ° 20 januari 1866, + 15 december 1954
VaderPetrus Joannes Stokmans1 ° circa 1822, + 29 januari 1896
MoederBlondina Vertessen2 ° circa 1823, + 26 juli 1900
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteAlphonsius Stokmans werd geboren op 20 januari 1866 te Lummen [België].3
HuwelijkHij huwde met Maria Rosalia Swerts, dochter van Pieter Jan Swerts en Maria Henrica Fredrix, op 15 september 1894 te Heusden [België] met als getuigen Augustinus Snijers. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 10 uur in de voormiddag. De ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid zijn aanwezig en stemmen toe. De vader van de bruid is al overleden. De getuigen zijn haar stiefvader Augustinus Snijers (58 jaar, landbouwer, van Heusden), Jozef Stokmans (36 jaar, landbouwer) en Auguste Stokmans (32 jaar, landbouwer), beiden broers van de bruidegom, van Lummen en Jan Michiel Convents (69 jaar, veldwachter, van Heusden).4'
BeroepHij was landbouwer tussen 15 september 1894 en 4 april 1907.4,5 
OverlijdenHij overleed op 15 december 1954 te Lummen [België] in de ouderdom van 88 jaar.6 

Familie

Maria Rosalia Swerts ° 8 okt 1872, + 10 apr 1907
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1896, overlijdens.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1900, overlijdens.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, geboorten, p.2v, akte 6.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1894, huwelijken, p.7, akte 7.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1907, geboorten, p.10, akte 37.
 6. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen, 1954, overlijdens.
 7. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1895, geboorten, p.12v, akte 46.
 8. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1896, geboorten, p.25, akte 96.
 9. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1898, geboorten, p.9v, akte 34.
 10. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1900, geboorten, p.2, akte 5.
 11. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1901, geboorten, p.2v suppl., akte 110.
 12. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1903, geboorten, p.28, akte 104.

Maria Juliana Stokmans

IDnr.15628, ° 2 april 1898, + 10 maart 1899
VaderAlphonsius Stokmans1 ° 20 januari 1866, + 15 december 1954
MoederMaria Rosalia Swerts1 ° 8 oktober 1872, + 10 april 1907
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Juliana Stokmans werd geboren op 2 april 1898 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 1 uur in de namiddag. Vader Alphonsius (32 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Henri Coenen (65 jaar, landbouwer) en Alphons Claes (24 jaar, dagloner), allen van Lummen.1'
OverlijdenZij overleed op 10 maart 1899 te Lummen [België]. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 5 uur in de namiddag, pas 11 maanden oud. Vader Alphonsius (33 jaar) doet aangifte met als getuige Eugeen Biesmans (28 jaar), beiden landbouwers te Lummen.1'

bronvermelding(en)

 1. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1898, geboorten, p.9v, akte 34.