Joannes Stellingwerff

IDnr.4990, ° voor 1705, + na 29 oktober 1739
DoopselJoannes Stellingwerff werd gedoopt voor 1705 te Hasselt? [België].1 
EigendomDe eigendomstransactie van Pieter Arnold Roelants met Mathias Marien, geacteerd te Lummen [België] op 29 oktober 1739, verwijst naar Joannes Stellingwerff als betrokken partij; Mattheys Marien laat akte van notaris Joannes Stellingwerff, Hasselt, registreren dd. 27.10.1739.
Inhoud: Petrus Roelants, oud-burgemeester van Hasselt, en Marten Stappaerts verkopen aan Matthijs Mariën van Lummen: 1) huis, hof binnen vrijheid, O. het Palleerstraetien, Z. straat, W. Huskin; 2) land 'den Eyckenstock' met het Lindekensvelt en 2 perceeltjes in ’t gemeyn broeck, zoals Martinus Van Schoor en Renier Palmerts die in huur bezeten hebben en zoals die vroeger toebehoorden aan Raso Jacomijns. Verkocht voor een jaarlijkse erfrente van 20 gulden Brabants en een rente van 40 gulden Brabants per jaar; deze laatste af te leggen met 1000 gulden Brabants. Pand: gekocht goed en huis en hofje gelegen te Melioor onder Lummen, dat hij, Marien, voor 2 jaren kocht van Jan Claes van Lummen. Gedaan te Hasselt ten huize van Roelants. Getuigen: Hermannus Hermans en Anna Vandersmissen van Wellen.1 
BeroepHij was notaris te Hasselt [België] op 29 oktober 1739.1 
OverlijdenHij overleed na 29 oktober 1739 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 62, folio 157v.

Maria Cornelia Stelten

IDnr.13183, ° 15 februari 1830, + 7 december 1856
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Cornelia Stelten werd geboren op 15 februari 1830 te Nieuwstadt [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joseph Janssen, zoon van Jean Janssen en Maria Johanna Josephina Vincent, op 18 april 1855 te Nieuwstadt [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 7 december 1856 te Elsloo [Nederland] in de ouderdom van 26 jaar.3 

bronvermelding(en)

 1. [S329] Burgerlijke Stand Nieuwstadt, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.075, inventarisnr. 3, 1830, geboorten, akte 3.
 2. [S329] Burgerlijke Stand Nieuwstadt, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.075, inventarisnr. 15, 1855, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 22, 1856, overlijdens, akte 15.

Maria Margritha Stelten

IDnr.13184, ° circa 1828, + 18 april 1900
Stamkaartenafstammelingen van Godefridus Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Godefridus Fredrix [boxformaat]
GeboorteMaria Margritha Stelten werd geboren circa 1828 te Nieuwstadt [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Joseph Janssen, zoon van Jean Janssen en Maria Johanna Josephina Vincent, op 15 maart 1858 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 18 april 1900 te Elsloo [Nederland].3 

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 23, 1900, overlijdens, akte 17.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 17, 1858, huwelijken.
 3. [S329] Burgerlijke Stand Nieuwstadt, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.075, inventarisnr. 3, 1828, geboorten, akte 33.

Daniel Stenaerts

IDnr.2892, ° voor 1540, + na 16 juli 1573
DoopselDaniel Stenaerts werd gedoopt voor 1540.1 
EigendomDe eigendomstransactie van Peeter Fredrix en Margriet Steenaerts, samen met Huijbrechts Van Scaffen, Henrick Vanden Bossche, Henrick Goessens, Jan Clercx, Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders, met Thomas Maes, geacteerd te Lummen [België] op 26 februari 1573, vermeldt eveneens Daniel Stenaerts; Peeter Frericx als man-momber Margriet Steenaerts, Huijbrecht Van Scaffen, Henrick Vanden Bosch, Henrick Goessens met zijn medegeringen, Jan Clercx der jonge, Henrick Vanden Bosch ook als momber van Aerdt Van Scaffens kinderen, ter ene zijde, en zich sterk makend voor hun medegeringen;
en Lambrecht Keenens en Anthonis Veltgaders partijen, ter ander zijde;
verkopen samenderhand, via de beide officieren, Brabants en Loons, aan Thomas Maes der Smeeth, een huisje met een bijgelegen hoefken. Ligging: O. des H. Geest bos; ter ander zijde de straat; ter 3de en 4de zijde Gielis Korstkens. Voor 145 Rinsgulden boven de jaarlijkse last van 4 stuivers aan de kerk van Lumpmen en aan Daniel Steenaert, 25 stuivers 'sjaars.
Voorwaarde: de koper zal op de eerstkomende Bamis heiligendag van St. Bavo: één van de gewone termijnenen voor dee de betaling van huur, schulden,…) 100 Rinsgulden geven en de rest mag hij binnen het jaar betalen of er rente voor geven ten pennink 17.
Onder de partijen is nog geen eensgezindheid. De penningen zullen gaan naar degene die ze met recht toegewezen krijgen. Als dat niet beslist is, zal het geld uitgezet worden, tot er een beslissing gevallen is. Ieder blijft op zijn recht.
P.S. Op 17 december 1573 hebben Peeter Frericx en Henrick Vanden Boss bekend van Thomas Maes oft der Smeeth 125 Rinsgulden in het geheel ontvangen te hebben. Zo blijft Thomas Maes hen nog 20 Rinsgulden schuldig. Het tweetal maakt zich sterk voor hun complicen en medegeringen om elkaar in alles te voldoen. 
LeningDaniel Stenaerts leende aan Machiel Smeets de som van 50 Rinsgulden aan 4 Rinsgulden intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 16 juli 1573. Deze verwijst ook naar Jan Frericx als betrokken partij. De akte luidt als volgt: '50 Rinsgulden.1' 
NaamvariatieHij werd ook Van Scaffen genoemd.1 
OverlijdenHij overleed na 16 juli 1573.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.315.

Mattens Stenarts

IDnr.2850, ° voor 1620, + na 6 juli 1655
DoopselMattens Stenarts werd gedoopt voor 1620.1 
LeningDe leningsovereenkomst van Huijbrecht Steenardts met Renier Borremans, Maria Lijnen en Arnoldus Lijnen, geacteerd te Lummen [België] op 6 juli 1655, verwijst naar Mattens Stenarts als betrokken partij.1 
OverlijdenHij overleed na 6 juli 1655.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 59, p.3.

Jean Sterken

IDnr.14838, ° 9 november 1886, + na 17 november 1906
VaderJoseph Lambert Sterken1 ° 22 april 1858, + na 17 november 1906
MoederAntoinette Appeltants1 ° 10 oktober 1857, + na 17 november 1906
GeboorteJean Sterken werd geboren op 9 november 1886 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Marie Christine Frederix, dochter van Pierre Dominique Frederix en Maria Elisabeth Heusdens, op 17 november 1906 te Sint-Truiden [België] met als getuigen Herman Hubert Frederix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 11 uur in de voormiddag. De ouders van beide echtelingen zijn niet aanwezig, maar geven hun toestemming via akte. De getuigen zijn Joseph Frederix (24 jaar, metser en broer van de bruid), Herman Frederix (28 jaar, dagloner en broer van de bruid), Amphonse Sterken (27 jaar, metser en broer van de bruidegom) en Joseph Koninckx (42 jaar, bezorger van dwangbevelen), allen van Sint-Truiden.1'
BeroepHij was metser op 17 november 1906.1 
OverlijdenHij overleed na 17 november 1906 te Sint-Truiden [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, huwelijken, p.85, akte 85.

Joseph Lambert Sterken

IDnr.14836, ° 22 april 1858, + na 17 november 1906
GeboorteJoseph Lambert Sterken werd geboren op 22 april 1858 te Sint-Truiden [België].1 
HuwelijkHij huwde met Antoinette Appeltants op 22 maart 1879 te Sint-Truiden [België].1 
BeroepHij was metser op 17 november 1906.2 
OverlijdenHij overleed na 17 november 1906 te Sint-Truiden? [België].2 

Familie

Antoinette Appeltants ° 10 okt 1857, + na 17 nov 1906
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S442] GeneaNet pagina's van Jan Deckers en Nelly Galle, https://gw.geneanet.org/deck2
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1906, huwelijken, p.85, akte 85.