Franciscus Smoors

IDnr.604, ° 21 september 1616
VaderHubertus Smoors1 ° voor 1595, + na 21 september 1616
MoederAnna Frederix1 ° voor 1595, + na 21 september 1616
DoopselFranciscus Smoors werd gedoopt op 21 september 1616 te Lummen [België] met als peter Willebrordus Van der Hoeijen en als meter Christina Ranssens.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1616, doopsels, p.142.

Hubertus Smoors

IDnr.602, ° voor 1595, + na 21 september 1616
DoopselHubertus Smoors werd gedoopt voor 1595 te Lummen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Anna Frederix voor 21 september 1616.1 
OverlijdenHij overleed na 21 september 1616 te Lummen? [België].1 

Familie

Anna Frederix ° voor 1595, + na 21 sep 1616
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 547, 1616, doopsels, p.142.

Martinus Smoors

IDnr.1343, ° voor 1770, + na 29 januari 1791
DoopselMartinus Smoors werd gedoopt voor 1770. 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Henricus Fredrix en Anna Catherina Persoons op 29 januari 1791 te Heusden [België]; Het huwelijk wordt ingezegend met het rode zegel.1 
OverlijdenHij overleed na 29 januari 1791. 

bronvermelding(en)

 1. [S5] Parochieregisters Heusden, Rijksarchief Hasselt, boek 371, p.190.

Maria Gertruid Snackers

IDnr.14620, ° 29 oktober 1875, + 24 april 1917
GeboorteMaria Gertruid Snackers werd geboren op 29 oktober 1875 te Schinnen [Nederland].1 
BeroepZij was dienstmeid op 15 oktober 1898.2 
HuwelijkZij huwde met Joannes Lambertus Frijns op 15 oktober 1898 te Schinnen [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed op 24 april 1917 te Houthem [Nederland] in de ouderdom van 41 jaar.3 

Familie

Joannes Lambertus Frijns ° 5 dec 1863, + 18 dec 1946
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S391] Burgerlijke Stand Schinnen, Regionaal Historisch Centrum Limburg, 1875, geboorten, archiefnr. 12.096, registratienr. 8, akte 57.
 2. [S391] Burgerlijke Stand Schinnen, Regionaal Historisch Centrum Limburg, 1898, huwelijken, archiefnr. 12.096, registratienr. 24, akte 10.
 3. [S261] Burgerlijke Stand Houthem, Regionaal Historisch Centrum Limburg, 1917, overlijdens, archiefnr. 12.045, registratienr. 21, akte 9.
 4. [S414] Opzoekingen door Piet Frederics.

Heorgius Sneijers

IDnr.3854, ° voor 1750, + na 6 januari 1775
DoopselHeorgius Sneijers werd gedoopt voor 1750.1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Maria Elisabetha Frederickx op 6 januari 1775 te Tessenderlo [België]; Vader Joannes komt uit Cortenshoven.2
OverlijdenHij overleed na 6 januari 1775.1 

bronvermelding(en)

 1. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, 1775, doopsels.
 2. [S14] Parochieregisters Tessenderlo, Rijksarchief Hasselt, boek 920, 1775, doopsels, p.4v.

Lucia Sneijers

IDnr.164, ° 22 april 1842, + 12 maart 1881
VaderVincentius Sneijers1 ° 16 maart 1787, + 7 januari 1856
MoederRosa Biesmans1 ° circa 1814, + na 12 maart 1881
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
GeboorteLucia Sneijers werd geboren op 22 april 1842 te Lummen [België]. In het document wordt vermeld: 'Lucia wordt geboren om 6 uur 's morgens. Vader Vincent (56 jaar, landbouwer) doet aangifte met als getuigen Louis Ickmans (26 jaar, schoenmaker) en Jean Fagnoule (26 jaar, gemeente-ontvanger), allen van Lummen.1'
HuwelijkZij huwde met Bernardus Fredrix, zoon van Casimirus Fredrix en Maria Theresia Bodaer, op 22 augustus 1866 te Lummen [België] met als getuigen Alexander Frederix en Bernardus Fredrix. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 8 uur 's morgens. De moeders van bruid en bruidegom zijn aanwezig. Hun beider vaders zijn al overleden. De getuigen zijn Jean Bodaer (46 jaar), oom van de bruid, Alexander Fredrix (57 jaar) en Bernard Fredrix (42 jaar), beiden ooms van de bruidegom, en Louis Timmers (35 jaar), allen landbouwers te Lummen.2'
OverlijdenZij overleed op 12 maart 1881 te Lummen [België] in de ouderdom van 38 jaar. De tekst vermeldt: 'Lucia overlijdt om 10 uur 's avonds. De aangifte gebeurt door haar neef Alexander Labie (34 jaar, landbouwer) en Julianus Verboven (30 jaar, kantonnier), allen van Lummen.3'

Familie

Bernardus Fredrix ° 18 dec 1843, + 27 dec 1902
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1842, geboorten, p.10v, akte 38.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, huwelijken, p.39, akte 13.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1881, overlijdens, p.4, akte 13.
 4. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1869, geboorten, p.6, akte 21.
 5. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1875, geboorten, p.7, akte 81.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1878, geboorten, p.4, akte 13.

Vincentius Sneijers

IDnr.1307, ° 16 maart 1787, + 7 januari 1856
GeboorteVincentius Sneijers werd geboren op 16 maart 1787 te Lummen [België].1 
HuwelijkHij huwde met Rosa Biesmans op 17 september 1838 te Lummen [België]. De akte vermeldt: '[nvdr. de pagina met het eerste deel van de akte ontbreekt in het archief] De getuigen zijn Antonius Biesmans (29 jaar, landbouwer en broer van de bruid), Carel Timmermans (30 jaar, landbouwer), Jean Fagnoule (22 jaar, zonder beroep) en Henri Vanschoren ( 38 jaar, winkelier), allen van Lummen.2'
OverlijdenHij overleed op 7 januari 1856 te Lummen [België] in de ouderdom van 68 jaar.3 

Familie

Rosa Biesmans ° circa 1814, + na 12 mrt 1881
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, burgerlijke stand Lummen.
 2. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1838, huwelijken, p.43, akte 131.
 3. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1866, p.39, akte 13.
 4. [S1] Burgerlijke Stand Heusden, Rijksarchief Hasselt, 1842, geboorten, p.10v, akte 38.