Lydia Repriels

IDnr.10128
Stamkaartenafstammelingen van Jacobus Frederickx [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Jacobus Frederickx [boxformaat]
HuwelijkLydia Repriels huwde met Raf Frederickx, zoon van Jules Frederickx en Jeanne Poortmans, voor januari 1983.1 

Familie

Raf Frederickx ° voor 1956
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S64] InMemoriam.be, http://www.inmemoriam.be/nl/2004-01-22/jules-frederickx/
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.01.1983, p.12.

Andreas Resa

IDnr.2781, ° voor 1585, + na 26 oktober 1617
DoopselAndreas Resa werd gedoopt voor 1585.1 
AflossingJoannes Meeus en Andreas Resa ontvingen, samen met Peeter Driessch en Henrick Vander Hoeven, van Aerdt Fredrix de terugbetaling van een lening van 20 gulden aan 5% intrest per jaar volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 26 oktober 1617. De akte luidt als volgt: 'Henrick Vander Hoeffven, medeschepen, op 7 oktober ll. daartoe gemachtigd door frater Joannes Meeus, prior; frater Andreas Resa supprior; frater Petrus Driessch, Augustijnen te Hasselt, kwijt de panden van Aerdt Frerix van 20 stuivers jaarlijks. Afgelegd met 20 gulden Brabants.1' 
BeroepHij was supprior van de Augustijnen te Hasselt [België] op 26 oktober 1617.1 
OverlijdenHij overleed na 26 oktober 1617 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 57, p.181v.

Maria Theresia Reskens

IDnr.14428, ° 21 juli 1844, + 6 september 1906
NaamvariatieMaria Theresia Reskens werd ook Maria Theresia Rijskens genoemd. 
NaamvariatieZij werd ook Maria Theresia Reyskens genoemd. 
GeboorteZij werd geboren op 21 juli 1844 te Koersel [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 4 uur 's morgens. Vader Henricus Josephus (39 jaar, dagloner) doet aangifte met als getuigen Carolus Frederix (42 jaar, dagloner) en Casimirus Reynders (38 jaar, landbouwer), allen van Koersel.1'
HuwelijkZij huwde met Charles Louis Vanoppen op 6 februari 1875 te Zolder [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk heeft plaats om 3 uur 's namiddags. De moeder van de bruidegom is aanwezig. Zijn vader is al overleden, alsook de ouders van de bruid. De getuigen zijn Ludovicus Van Duren (25 jaar) en Felix Van Duren (33 jaar), beiden landbouwers, Ludovicus Ritsen (22 jaar, kleermaker) en Joannes Vliegen (33 jaar, kuipersgast), allen van Zolder.2'
BeroepZij was dienstmeid op 6 februari 1875.2 
OverlijdenZij overleed op 6 september 1906 te Koersel [België] in de ouderdom van 62 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt om 10 uur 's avonds. Joseph Goossens (43 jaar) en Hendrik Leten (39 jaar), beiden landbouwers te Koersel, doen aangifte.3'

Familie

Charles Louis Vanoppen ° 13 mei 1847, + 24 jun 1896
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1844, geboorten, p.9, akte 32.
 2. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1875, huwelijken, p.3, akte 3.
 3. [S45] Burgerlijke Stand Koersel, Rijksarchief Hasselt, 1906, overlijdens, p.7v, akte 26.
 4. [S17] Burgerlijke Stand Zolder, Rijksarchief Hasselt, 1909, huwelijken, p.20, akte 20.

Maria Christina Hubertina Reubsaet

IDnr.12142, ° 20 augustus 1873, + na 7 juni 1896
GeboorteMaria Christina Hubertina Reubsaet werd geboren op 20 augustus 1873 te Elsloo [Nederland].1 
HuwelijkZij huwde met Christiaan Beckers op 19 oktober 1894 te Elsloo [Nederland].2 
OverlijdenZij overleed na 7 juni 1896 te Elsloo? [Nederland].3 

Familie

Christiaan Beckers ° 20 aug 1867, + na 7 jun 1895
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 5, 1873, geboorten, akte 28.
 2. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 18, 1894, huwelijken.
 3. [S116] Burgerlijke Stand Elsloo, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.024, inventarisnr. 6, 1896, geboorten, akte 21.

Hubertus Reulens

IDnr.14941, ° 13 oktober 1753, + 21 april 1782
VaderJoannes Reulens1 ° 3 maart 1722, + 12 mei 1794
MoederMaria Berghs1 ° 1 januari 1721, + 16 oktober 1786
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
NaamvariatieHubertus Reulens werd ook Hubertus Roelants genoemd.1 
DoopselHij werd gedoopt op 13 oktober 1753 te Opoeteren [België] met als peter Mathias Reulens en als meter Cornelia Berghs.1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Frederix, dochter van Arnoldus Frederix en Joanna Peters, op 7 november 1779 te Opoeteren [België] met als getuigen Wilhelmus Nijs, Wilhelmus Bemelmans en Anna La Haye.2
OverlijdenHij overleed op 21 april 1782 te Opglabbeek [België] in de ouderdom van 28 jaar. 

Familie

Maria Catharina Frederix ° 7 dec 1755, + 24 mei 1834
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S425] Parochieregisters Opoeteren, Rijksarchief Hasselt, 1753, doopsels, p.28.
 2. [S425] Parochieregisters Opoeteren, Rijksarchief Hasselt, 1779, huwelijken, p.73v.
 3. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1780, doopsels, p.40.
 4. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1781, doopsels, p.41v.

Joannes Reulens

IDnr.14945, ° 3 maart 1722, + 12 mei 1794
DoopselJoannes Reulens werd gedoopt op 3 maart 1722 te Neeroeteren [België].1 
HuwelijkHij huwde met Maria Berghs op 26 november 1751 te Opoeteren [België].2 
OverlijdenHij overleed op 12 mei 1794 te Opoeteren [België] in de ouderdom van 72 jaar.3 

Familie

Maria Berghs ° 1 jan 1721, + 16 okt 1786
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Neeroeteren, 1722, doopsels.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Opoeteren, 1751, huwelijken.
 3. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg, parochieregisters Opoeteren, 1794, overlijdens.
 4. [S425] Parochieregisters Opoeteren, Rijksarchief Hasselt, 1753, doopsels, p.28.

Joannes Reulens

IDnr.14961, ° 9 december 1781, + 16 juni 1813
VaderHubertus Reulens1 ° 13 oktober 1753, + 21 april 1782
MoederMaria Catharina Frederix1 ° 7 december 1755, + 24 mei 1834
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselJoannes Reulens werd gedoopt op 9 december 1781 te Opglabbeek [België] met als peter Petrus Driesen en Servatius Peeters en als meter Anna La Haye. De akte vermeldt: 'Meter Anna La Haye is geboren in Opoeteren, waar ook beide ouders in het huwelijk traden.1'
BeroepHij was hoefsmid voor 16 juni 1813.2 
OverlijdenHij overleed op 16 juni 1813 te Opglabbeek [België] in de ouderdom van 31 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 2 uur 's nachts in het huis van zijn moeder. Hij was ongehuwd. Charles Janssen (23 jaar, zonder beroep) en Herman Donné (33 jaar, dienstknecht), beiden van Opglabbeek, doen aangifte.2'

bronvermelding(en)

 1. [S423] Parochieregisters Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1781, doopsels, p.41v.
 2. [S451] Burgerlijke Stand Opglabbeek, Rijksarchief Hasselt, 1813, overlijdens, p.5, akte 13.