Henricus Pareijn

IDnr.14820, ° 8 december 1818, + 21 mei 1822
VaderJoannes Mathias Parijn1 ° 4 juni 1789, + 24 april 1847
MoederMaria Catharina Simons1 ° 23 september 1786, + 27 mei 1841
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteHenricus Pareijn werd geboren op 8 december 1818 te Opitter [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 7 uur 's morgens. Vader Joannes Mathias (28 jaar, akkerman) doet aangifte met als getuigen Andries Gambon (55 jaar, daghuurder) en Martinus Moors (27 jaar, akkerman), allen van Opitter.1'
OverlijdenHij overleed op 21 mei 1822 te Opitter [België] in de ouderdom van 3 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 2 uur 's morgens. Vader Jan Mathias (32 jaar, akkerman) doet aangifte met als getuige Peter Joannes Ruttens (39 jaar, akkerman), beiden van Opitter.
[nvdr. de burgemeester schrijft verkeerderlijk '31 jaren' als leeftijd bij het overlijden, terwijl '3 jaar' correct zou geweest zijn].2'

bronvermelding(en)

 1. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1818, geboorten, p.10, akte 23.
 2. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1822, overlijdens, p.4v, akte 11.

Christiaen Pareyn

IDnr.14803, ° 25 april 1825, + 20 maart 1857
VaderJoannes Mathias Parijn1 ° 4 juni 1789, + 24 april 1847
MoederMaria Catharina Simons1 ° 23 september 1786, + 27 mei 1841
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteChristiaen Pareyn werd geboren op 25 april 1825 te Opitter [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 8 uur 's morgens. Vader Joannes Mathias (36 jaar, akkerman) doet aangifte met als getuigen Theodorus Moors (41 jaar, radmaker) en Martinus Moors (35 jaar, akkerman), allen van Opitter.1'
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Joannes Mathias Parijn op 24 april 1847 te Opitter [België]; Hij overlijdt om 6 uur 's namiddags in zijn huis, genaamd 'Bij Pareijn'. Zijn zoon Christiaen (25 jaar) doet aangifte samen met Gerard Straetemans (40 jaar), beiden landbouwers, wonend in Opitter.2
BeroepHij was dienstknecht voor 20 maart 1857.3 
OverlijdenHij overleed op 20 maart 1857 in Solt te Gruitrode [België] in de ouderdom van 31 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 3 uur 's namiddags bij smid Jacob Van Aken. De aangifte gebeurt door Theodoor Smeets (50 jaar) en Jan Mathijs Verheyen (60 jaar), beiden landbouwers te Gruitrode.3'

bronvermelding(en)

 1. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1825, geboorten, p.2, akte 4.
 2. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1847, overlijdens, p.3v, akte 7.
 3. [S440] Burgerlijke Stand Gruitrode, Rijksarchief Hasselt, 1857, overlijdens, p.19v, akte 4.

Jan Michiel Pareyn

IDnr.14821, ° 5 maart 1828, + 29 maart 1829
VaderJoannes Mathias Parijn1 ° 4 juni 1789, + 24 april 1847
MoederMaria Catharina Simons1 ° 23 september 1786, + 27 mei 1841
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteJan Michiel Pareyn werd geboren op 5 maart 1828 te Opitter [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 8 uur 's avonds. Vader Joannes Mathias (35 jaar) doet aangifte met als getuigen Joannes Rutten (46 jaar) en Jakob Vlemingx (28 jaar), allen akkerman, wonend in Opitter.1'
OverlijdenHij overleed op 29 maart 1829 te Opitter [België] in de ouderdom van 1 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 1 uur 's namiddags. Vader Jan Mathias (40 jaar) doet aangifte met als getuige Gerard Stratemans (26 jaar), beiden landman in Opitter.2'

bronvermelding(en)

 1. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1828, geboorten, p.5v, akte 7.
 2. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1829, overlijdens, p.12v, akte 13.

Joannes Mathijs Pareyn

IDnr.14802, ° 16 juli 1830, + 15 april 1852
VaderJoannes Mathias Parijn1 ° 4 juni 1789, + 24 april 1847
MoederMaria Catharina Simons1 ° 23 september 1786, + 27 mei 1841
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
BeroepJoannes Mathijs Pareyn was soldaat bij het negende regiment infanterie. 
GeboorteHij werd geboren op 16 juli 1830 te Opitter [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 10 uur 's avonds. Vader Joannes Mathias (40 jaar) doet aangifte met als getuigen Pieter Rutten (49 jaar) en Gerard Straetemans (27 jaar), allen landbouwers, wonend in Opitter.1'
OverlijdenHij overleed op 15 april 1852 te Hasselt [België] in de ouderdom van 21 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1830, geboorten, p.8, akte 19.
 2. [S61] DVD 2015, PRO-GEN Gebruikersgroep Limburg.

Joannes Mathias Parijn

IDnr.7070, ° 4 juni 1789, + 24 april 1847
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
DoopselJoannes Mathias Parijn werd gedoopt op 4 juni 1789 te Opitter [België].1
HuwelijkHij huwde met Maria Catharina Simons, dochter van Wilhelmus Simons en Maria Catharina Frederix, op 30 maart 1818 te Bree [België]. De akte vermeldt: 'De ouders van de bruidegom zijn beiden aanwezig, alsook de moeder van de bruid. Haar vader is al overleden. De getuigen zijn Pieter Coolen (28 jaar, kuiper), Mathieu Smulders (24 jaar, wever), Jacob Simons (22 jaar, schoenmaker) en Pieter Jan Cretskens (37 jaar, zonder beroep), allen van Bree.2'
BeroepHij was landbouwer tussen 30 maart 1818 en 24 april 1847.2,3 
OverlijdenHij overleed op 24 april 1847 te Opitter [België] in de ouderdom van 57 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 6 uur 's namiddags in zijn huis, genaamd 'Bij Pareijn'. Zijn zoon Christiaen (25 jaar) doet aangifte samen met Gerard Straetemans (40 jaar), beiden landbouwers, wonend in Opitter.3'

Familie

Maria Catharina Simons ° 23 sep 1786, + 27 mei 1841
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S435] Parochieregisters Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1789, doopsels, p.136.
 2. [S419] Burgerlijke Stand Bree, Rijksarchief Hasselt, 1818, huwelijken, p.8v, akte 19.
 3. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1847, overlijdens, p.3v, akte 7.
 4. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1818, geboorten, p.10, akte 23.
 5. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1821, geboorten, p.8, akte 21.
 6. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1825, geboorten, p.2, akte 4.
 7. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1828, geboorten, p.5v, akte 7.
 8. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1830, geboorten, p.8, akte 19.

Wilhelmus Michiel Parijn

IDnr.14822, ° 9 november 1821, + 7 oktober 1843
VaderJoannes Mathias Parijn1 ° 4 juni 1789, + 24 april 1847
MoederMaria Catharina Simons1 ° 23 september 1786, + 27 mei 1841
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteWilhelmus Michiel Parijn werd geboren op 9 november 1821 te Opitter [België]. In het document wordt vermeld: 'Hij wordt geboren om 7 uur 's avonds. Vader Joannes Mathias (31 jaar, akkerman) doet aangifte met als getuigen Theodorus Moors (37 jaar, radmaker) en Martinus Moors (31 jaar, akkerman), allen van Opitter.1'
BeroepHij was soldaat bij de 2de compagnie, 3de bataljon, 2de regiment linietroepen voor 7 oktober 1843.2 
OverlijdenHij overleed op 7 oktober 1843 te Beverlo [België] in de ouderdom van 21 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt om 3 uur 's namiddags in de infirmerie van het Kamp van Beverlo. Infirmeriemajoor Alexandre Hayoit (42 jaar) en infirmeriesoldaat Marcel Wottier (26 jaar) doen aangifte.2'

bronvermelding(en)

 1. [S439] Burgerlijke Stand Opitter, Rijksarchief Hasselt, 1821, geboorten, p.8, akte 21.
 2. [S57] Burgerlijke Stand Beverlo, Rijksarchief Hasselt, 1843, overlijdens, p.29v, akte 95.

Thérèse Paris

IDnr.11360, ° voor 1760, + na 6 februari 1806
DoopselThérèse Paris werd gedoopt voor 1760 te Vaucouleurs? [France].1 
HuwelijkZij huwde met Joseph Thierry voor 21 april 1781 te Vaucouleurs? [France].1 
OverlijdenZij overleed na 6 februari 1806 te Vaucouleurs? [France].1 

Familie

Joseph Thierry ° voor 1760, + na 6 feb 1806
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S99] Burgerlijke Stand Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg, toegangsnr. 12.059, inventarisnr. 158, 1806, huwelijken.