Theresia Frederix

IDnr.438, ° 8 juli 1746, + 21 juli 1819
VaderPetrus Fredrix ° 10 januari 1700, + 8 januari 1765
MoederElisabetha Opheij ° voor 1712, + 3 maart 1781
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselTheresia Frederix werd gedoopt op 8 juli 1746 te Lummen [België].1,2 
HuwelijkZij huwde met Petrus Caelen, zoon van Joannes Caelen en Elisabetha Quintens, op 1 mei 1773 te Lummen [België] met als getuigen Paulus Jans en Stephanus Vrancken.2 
EigendomDe eigendomstransactie van Ambrosius Frederix met Joannes Fredrix, geacteerd te Beringen [België] op 3 maart 1782, vermeldt eveneens Theresia Frederix; In het huis van de notaris in Beringen verschenen 1) Ambrosius Fredericx en 2) Joannes Fredericx, inwoners van Lummen. De eerste verkoopt aan de tweede zijn deel in de meubels op hem ab intestato verstorven na het overlijden van Petrus Fredricx zaliger, hun ouder, voor 300 gulden Brabants Luijcx. De andere broers en zusters hadden hun deel al verkocht, zie hiervoor het geschrift van Wilborts van mei 1781. Conditie: de koper moet aan zijn zwager Petrus Kaelen, als man en momber van zijn huisvrouw Thresia Fredricx nog 50 gulden Brabants Luijcx eens tellen. Getuigen: Maria Elisabeth Wendelen, Digna Verpoorten. Ze tekenen 'Frederickx' en 'Fredrickx'.3 
ErfenisAmbrosius Frederix en Joannes Fredrix waren, samen met Theresia Frederix, op 27 oktober 1782 erfgenamen van Petrus Fredrix en Elisabetha Opheij. De akte luidt als volgt: 'Deling van de goederen nagelaten door Petrus Fredericx x Maria Elisabeth Opheij, ouders, in 5 egale delen door: Ambrosius Fredricx, meerderjarige jongman wonend in Lummen 1), Joannes Fredricx x Catharina Lemmens 2), Renier Bervoets x Catharina Fredricx 3), Peeter Kaelen x Theresia Fredericx, voor hem en voor zijn broer Peeter Fredericx zich sterkmakend, vermits Peeter aan hem met aggregatie van zijn huisvrouw zijn deel verkocht heeft op 01.12.1779 4) en 5).
Kavel A en B voor Peeter Caelen: 1) een perceel bos op de Buiting van Beringen, 2) een perceel broek achter de schans van Meldelaer regenoten O. Jan Jacobs, de beek N., advocaat Van Sulpelen W., Z. Maria Elisabeth Van Uytrecht; 3) een perceel broek in de Schorffort onder Lummen, regenoten Z. de erfgenamen Jan Poels, N. de Vlootgracht, Jan Hulsagen O., Maria Elisabeth Van Uytrecht W. Dit deel wordt op 600 gulden Brabants Luijcx geschat eens, 2 delen omvattend. Het ene deel had hij voor 210 gulden verkregen.
Kavel C: een rente van 300 gulden kapitaal, jaarlijks 12 gulden Brabants Luijcx, geaffecteerd op de panden van de advocaat Vande Sulpenen van Diest in Meldelaer gelegen, namelijk huis en hof regenoten de straat O., Nijs Desiron Z., de heer van Sulpenen voorschreven N. Toegevallen aan Renier Bervoets x Catharina Fredricx.
Kavel D en E: land in Meldelaer, regenoten de Boschstraat N., schepen Boelen van Hasselt Z., W. Maria Leijnen. Toegevallen aan Ambrosius en Jan Fredricx. Er werd afgesproken dat als de ene zijn deel wil verkopen, de ander daarvoor de toestemming moet geven. Jan Fredricx gaat het land in zijn geheel bewerken en zal jaarlijks aan Ambroos voor zijn deel 6 en een half vat geven, zolang hij het zal bewerken. Dit deel is belast met 100 gulden kapitaal. Opgemaakt in het huis van de notaris, met M.E. Wendelen en Catharina Demot als getuigen.4'
 
VolkstellingZij en Petrus Caelen werden geregistreerd bij de volkstelling van 1795 te Meldert [België], samen met hun kind(eren) Joannis Michael Caelen, Joannis Caelen en Joannes Matheus Kalen, en Elisabeth Mentens. Het gezin bestaat uit vader Petrus Kalen (53 jaar, maar in feite 57) en moeder Theresia Frederix (48 jaar), zoon Michael (20 jaar), de andere zoon Jan (17 jaar) en verder één kind minder dan 12 jaar, vermoedelijk Matheus, die in 1795 negen jaar is. Dochter Catharina, die dan 13 jaar zou geweest zijn, is vermoedelijk overleden. De oudste dochter Elisabetha is, ofwel al het huis uit, ofwel overleden. Ze wonen sinds 7 jaar in Meldert en ze hebben een meid Elisabeth Mentens (23 jaar). Er werden in het totaal 494 inwoners geteld in Meldert.5
OverlijdenZij overleed op 21 juli 1819 in Laren te Lummen [België] in de ouderdom van 73 jaar. De tekst vermeldt: 'Theresia overlijdt om 5 uur 's avonds in het huis van haar schoonzoon Henri Postelmans, gelegen in Laren n°233. Henri (52 jaar, landbouwer te Laren) komt aangifte doen samen met Matthieu Willekens (48 jaar, wever), beiden van Lummen.6' 

Familie

Petrus Caelen ° 20 dec 1738, + 9 mrt 1813
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 550, p.128.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 557, p.185.
 3. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 5.
 4. [S155] Notariële akten Lummen, Rijksarchief Hasselt, ]1462444, Notaris Joannes Josephus Aerts, 1781-1787, 1782, akte 7 (10).
 5. [S72] Volkstelling Meldert 1795-1796, Rijksarchief Hasselt.
 6. [S4] Burgerlijke Stand Lummen, Rijksarchief Hasselt, 1819, p.23, akte 100.

Theresia Frederix

IDnr.13876, ° voor 1940
VaderHenricus Frederix1 ° 26 augustus 1896, + 6 juni 1980
MoederCatherina Peters1 ° 22 mei 1900, + 14 oktober 1981
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
RoepnaamTreeske.2 
GeboorteTheresia Frederix werd geboren voor 1940 te Hechtel? [België].2 
HuwelijkZij huwde met Frans Peeters in maart 1972 te Hechtel [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S109] Opzoekingen door Elza Frederix.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 11.03.1972, p.13.

Theresia Christina Frederix

IDnr.10081, ° 22 september 1913, + 4 juli 1989
VaderJoannes Frederix1 ° 18 december 1876, + na 1916
MoederMaria Theresia Gilis1 ° 13 januari 1875, + na 1916
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Vrerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Vrerix [boxformaat]
GeboorteTheresia Christina Frederix werd geboren op 22 september 1913 in de Kiezelweg op Beverst te Bilzen [België]. In het document wordt vermeld: 'Zij wordt geboren om 6 uur 's morgens. Vader Jan (37 jaar, schrijnwerker) doet aangifte met als getuigen Alphonse Jean Martin Coch (28 jaar, beenhouwer), en Daniel Vandormael (66 jaar, grafmaker), allen van Bilzen.1'
HuwelijkZij huwde met Albert Vrancken na 1935 te Bilzen? [België].2 
OverlijdenZij overleed op 4 juli 1989 te Bilzen [België] in de ouderdom van 75 jaar. De tekst vermeldt: 'Zij overlijdt in het rusthuis Demerhof.2'
BegrafenisZij werd begraven op 8 juli 1989 te Bilzen [België].2,3

bronvermelding(en)

 1. [S474] Burgerlijke Stand Bilzen, Rijksarchief Hasselt, 1913, geboorten, akte 72.
 2. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 06.07.1989, p.6.
 3. [S468] Bidprenten van Jacques Bogaerts, online http://wb-stamboom-bidprenten-jacques.be/inleiding.php

Thomas Frederix

IDnr.8571, ° 27 oktober 1639, + 22 februari 1695
VaderPetrus Frederix1 ° voor 1610, + na 27 oktober 1639
MoederIda Thomissen1 ° voor 1615, + na 27 oktober 1639
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselThomas Frederix werd gedoopt op 27 oktober 1639 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Godefridus Fremmen en als meter Maria Hasenoeven.1 
HuwelijkHij huwde met Helwigis Penders op 17 mei 1661 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 
HuwelijkHij huwde met Anna Botteliers op 15 november 1676 te Mechelen-aan-de-Maas [België].3 
HuwelijkHij huwde met Maria Janssen op 5 februari 1687 te Mechelen-aan-de-Maas [België].4 
HuwelijkHij huwde met Cornelia Van Dalen op 2 maart 1688 te Mechelen-aan-de-Maas [België].5 
OverlijdenHij overleed op 22 februari 1695 te Mechelen-aan-de-Maas [België] in de ouderdom van 55 jaar.6 

Familie 1

Helwigis Penders ° voor 1640, + tussen 17 jul 1675 en 15 nov 1676
Kinderen

Familie 2

Anna Botteliers ° voor 1655, + tussen 6 mrt 1685 en 5 feb 1687
Kinderen

Familie 3

Cornelia Van Dalen ° voor 1665, + na 4 feb 1691
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1639, p.123.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1661, p.257.
 3. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1676, p.261.
 4. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1687, p.15.
 5. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, huwelijken, 1688, p.16.
 6. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, 1695, p.64.
 7. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1661, p.192.
 8. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1663, p.196.
 9. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1667, p.205.
 10. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1670, p.212.
 11. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1675, p.224.
 12. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1680, p.10.
 13. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1681, p.12.
 14. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1685, p.20.
 15. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1691, p.36.

Thomas Frederix

IDnr.8662, ° 9 december 1718, + 21 september 1719
VaderHermannus Frederix1 ° 4 februari 1691, + 22 maart 1725
MoederAleidis Houbben1 ° voor 1695, + na 3 september 1752
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselThomas Frederix werd gedoopt op 9 december 1718 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Joannes Frederix en als meter Maria Horians.1 
OverlijdenHij overleed op 21 september 1719 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1718, p.130.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, 1719, p.94.

Thomas Frederix

IDnr.8663, ° 25 juli 1720
VaderHermannus Frederix1 ° 4 februari 1691, + 22 maart 1725
MoederAleidis Houbben1 ° voor 1695, + na 3 september 1752
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselThomas Frederix werd gedoopt op 25 juli 1720 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Joannes Reijnders en als meter Anna Brouns.1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1720, p.136.

Thomas Frederix

IDnr.10379, ° na november 1985
VaderFreddy Joseph Henri Frederix1 ° 21 april 1959
MoederJeanet Verbeek1 ° voor 1965
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
GeboorteThomas Frederix werd geboren na november 1985.1 

bronvermelding(en)

 1. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 16.11.1985, p.12.