Michael Omer Ulrik Frederix

IDnr.5881, ° 17 maart 1893, + 23 juli 1962
VaderEdwardus Gummarus Frederix ° 19 februari 1866, + 23 oktober 1941
MoederMarie Louise Josephine Roman ° 18 april 1872, + na 11 maart 1896
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamMichel. 
GeboorteMichael Omer Ulrik Frederix werd geboren op 17 maart 1893 te Kortrijk [België]. 
HuwelijkHij huwde met Maria Egenia Ludovica De Mot na 1915. 
Gebeurtenis Tussen 1 mei 1921 en 31 januari 1926 was Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen, [België] lid van de Toonkunstenaarsvereniging, een belangenvereniging voor muzikanten. Hij wordt in mei 1921 geregistreerd als nieuw lid met als instrument viool. Het kan ook om een adresverandering gegaan zijn: hij woont dan in de Milisstraat 32 te Borgerhout. In oktober 1924 vertrekt hij naar London (zie foto van zijn orkest) om in januari 1926 weer terug te keren naar Antwerpen. Hij gaat dan in de Kenislei in Brasschaat wonen.1
Gebeurtenis Op 19 februari 1930 dirigeert Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] een symfonisch orkest in de Roma.1
Gebeurtenis Op 7 maart 1930 wordt Michael Omer Ulrik Frederix aangekondigd als orkestdirigent in de Roma te Antwerpen [België].1
Gebeurtenis Op 8 december 1934 was Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] de solo-violist van het orkest van de revue 'Zoudet meugen?' (zie foto van het programma). De revue 'Zoudet meugen?', die 55 keer opgevoerd werd, was één van de vele revues van Rik Senten, die tot in de jaren dertig enorm populair waren in Antwerpen. Het gaat hier om volkse revues, met soms licht aangebrande teksten. Het waren geen al te verheven kunstwerken, maar ze hadden destijds een groot amusementsgehalte. Ze werden meestal opgevoerd in de nu verdwenen Hippodroom. Uitgebreide informatie over de revues op de website van Erik Zwijsen, wiens grootvader Johan A. Zwijsen als componist, pianist en orkestleider aan de revues meewerkte. Vermoedelijk waren Johan A. Zwijsen en Michel Frederix in de jaren dertig goede vrienden, want de componist componeert, Johan A. Zwijsen wellicht in de jaren '30, een 14 minuten durende 'potpourri' genaamd 'Rendez-vous bij Zwijsen' en draagt dit op aan Michel Frederix.1
Gebeurtenis In 1936 worden Edwardus Gummarus Frederix en Michael Omer Ulrik Frederix beiden vermeld als componisten, respectievelijk bij de auteursorganisatie SACEM (Frankrijk) en NAVEA (het latere SABAM uit België). Hoewel ze voornamelijk muzikant waren, zullen ze - volgens kenner Erik Zwijsen - voor hun orkest (vb. in de cinema) wel muziek geschreven of bewerkt hebben, wat ze dan aangaven aan een auteursrechtenorganisatie.1
Gebeurtenis Tussen 1947 en 1953 staat het zogenaamde 'Bestendig Orkest van het Sportpaleis', dat onder meer ter gelegenheid van de Zesdaagsen speelt, onder leiding van Michael Omer Ulrik Frederix. Ook Johan A. Zwijsen speelt regelmatig mee in dit orkest.1 
Gebeurtenis In september 1948 dirigeert Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] het Zesdagenorkest in het Sportpaleis als begeleiding van de Texas Rodeo en Hollywood Thrill Show.1
Gebeurtenis In oktober 1949 dirigeert Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] het orkest in het Sportpaleis als begeleiding van de Wiener Eis-Revue.1
Gebeurtenis In oktober 1951 dirigeert Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] het orkest in het Sportpaleis als begeleiding van de Wiener Eisrevue.1
Gebeurtenis In 1952 leidt Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] het orkest tijdens het Bal van de Burgemeester.1
Gebeurtenis Het orkest van de Wiener Eisrevue, die plaats vindt in het Sportpaleis te Antwerpen tijdens de maanden oktober en november 1952, staat onder leiding van Michael Omer Ulrik Frederix. De Wiener Eisrevues waren van 1945 tot 1971 internationaal erg succesvolle ijsschaatsspektakels, die wereldvermaarde topschaat(st)ers presenteerden. Vanaf 1952 werd de bekende componist Robert Stolz aangetrokken om de revue in een 'ijsoperette' te transformeren.1 
Gebeurtenis Op 5 december 1953 leidt Michael Omer Ulrik Frederix te Antwerpen [België] een symphonisch orkest.1
WoonstHij woonde in 10 oktober 1956 op de Paardenmarkt 8 te Antwerpen. [België]1 
OverlijdenHij overleed op 23 juli 1962 te Antwerpen? [België] in de ouderdom van 69 jaar. De tekst vermeldt: 'J.A. Swijsen schrijft een in memoriam naar aanleiding van zijn overlijden. Een overzicht van de muzikale carrière van Michel Frederix vind je terug op de website van Erik Zwijsen.1'

bronvermelding(en)

 1. [S144] Opzoekingen door Erik Zwijsen.

Michaelis Frederix

IDnr.8475, ° 3 december 1748, + voor 18 april 1750
VaderJoannes Frederix1 ° 24 mei 1711, + 25 december 1776
MoederJoanna Meijers1 ° circa 1711, + 24 september 1753
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMichaelis Frederix werd gedoopt op 3 december 1748 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Michaelis Sengers en als meter Maria Tulleners.1 
OverlijdenHij overleed voor 18 april 1750 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1748, p.34.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1750, p.37.

Michaelis Frederix1

IDnr.8477, ° 18 april 1750, + 17 september 1751
VaderJoannes Frederix1 ° 24 mei 1711, + 25 december 1776
MoederJoanna Meijers1 ° circa 1711, + 24 september 1753
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMichaelis Frederix werd gedoopt op 18 april 1750 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Michaelis Sengers en als meter Maria Tulleners.1 
OverlijdenHij overleed op 17 september 1751 te Mechelen-aan-de-Maas [België] in de ouderdom van 1 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1750, p.37.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, 1751, p.188.

Michaelis Frederix

IDnr.8481, ° 28 oktober 1757, + voor 22 mei 1761
VaderJoannes Frederix1 ° 24 mei 1711, + 25 december 1776
MoederAnna Bemelmans1 ° 16 april 1730, + 11 juni 1775
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMichaelis Frederix werd gedoopt op 28 oktober 1757 te Mechelen-aan-de-Maas [België].2 
OverlijdenHij overleed voor 22 mei 1761 te Mechelen-aan-de-Maas? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1757.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1761, p.56.

Michaelis Frederix

IDnr.8485, ° 22 mei 1761, + 17 maart 1793
VaderJoannes Frederix1 ° 24 mei 1711, + 25 december 1776
MoederAnna Bemelmans1 ° 16 april 1730, + 11 juni 1775
Stamkaartenafstammelingen van N2 Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van N2 Frederix [boxformaat]
DoopselMichaelis Frederix werd gedoopt op 22 mei 1761 te Mechelen-aan-de-Maas [België] met als peter Michael Brasseur en als meter Agnes Bemelmans.1 
OverlijdenHij overleed op 17 maart 1793 te Mechelen-aan-de-Maas [België] in de ouderdom van 31 jaar.2 

bronvermelding(en)

 1. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, doopsels, 1761, p.56.
 2. [S175] Parochieregisters Mechelen-aan-de-Maas, Rijksarchief Hasselt, overlijdens, 1793, p.197.

Michaël Frederix

IDnr.1015, ° 14 mei 1911, + 3 augustus 1970
VaderJosephus Frederix ° 3 juli 1875, + 23 juni 1946
MoederMaria Theresia Henrica Reijnders ° 14 april 1874, + 8 november 1942
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
RoepnaamChel. 
GeboorteMichaël Frederix werd geboren op 14 mei 1911 te Heusden [België]. In het document wordt vermeld: 'Michael wordt geboren om 7u 's morgens. Vader Josephus doet aangifte met als getuigen Pieter Jan Put (69 jaar) en Remigius Put (45 jaar), beiden landbouwers te Heusden.1' 
HuwelijkHij huwde met Maria Carolina Gusta Elsen, dochter van Joannes Josephus Elsen en Maria Emiliana Reynders, op 17 juli 1937 te Heusden [België]. De akte vermeldt: 'Het huwelijk vindt plaats om 11 uur. De getuigen zijn Frans Frederix (33 jaar, huisknecht en broer van de bruidegom) en Theophiel Elsen (27 jaar, werkman, boer van de bruid), beiden van Heusden.2,3'
BeroepHij was metser te Heusden [België] tussen 17 juli 1937 en 8 november 1942.2,4 
OverlijdenHij deed aangifte van het overlijden van Maria Theresia Henrica Reijnders op 8 november 1942 te Heusden [België]; Theresia overlijdt in Ubbersel om 7 uur 's avonds. Zoon Michel (31 jaar, metser) komt aangifte doen samen met Louis Vandevoort (52 jaar, landbouwer), beiden wonende te Heusden.5
BeroepHij was mijnwerker te Heusden [België] tussen 17 december 1943 en 20 juli 1945.6 
Gebeurtenis Op de bijgaande familiefoto, die dateert van circa 1947, zien we Michaël Frederix en Maria Carolina Gusta Elsen, samen met hun kinderen (vlnr) Monica Melania Maria Frederix, Ghislain Theophiel Frederix, Jan Joseph Frederix en Maria Louisa Francisca Frederix.
Gebeurtenis Op 22 april 1965 Maria Albertina Frederix en Alfons Cuppens, samen met Michaël Frederix.
OverlijdenHij overleed op 3 augustus 1970 te Lummen [België] in de ouderdom van 59 jaar. De tekst vermeldt: 'Hij overlijdt plotseling op zijn werk.7'
BegrafenisHij werd begraven op 6 augustus 1970 te Heusden [België].7 

Familie

Maria Carolina Gusta Elsen ° 18 okt 1912, + 18 nov 1950
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1911-1920, geboorten, p.9, akte 33.
 2. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek huwelijken en overlijdens, 1936-1940, 1936, akte 19.
 3. [S245] Origineel document, bewaard bij Monica Melania Maria Frederix.
 4. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek 1940-1945, overlijdens, 1942, akte 84.
 5. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, Huwelijken, 1940-1945, 1941, akte 5.
 6. [S34] Burgerlijke Stand Heusden (origineel), Archief gemeente Heusden-Zolder, boek geboorten, 1940-1945, 1945, akte 170.
 7. [S103] Digitaal Archief Belang van Limburg, krant van 08.08.1970, p.7.

Michaël Frederix

IDnr.15209, ° na 1978
VaderJohny Jozef Frederix1 ° 2 juni 1954
MoederReinhilde Maria Camiel Ghislena Frederix1 ° 9 september 1958
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Fredrix [boxformaat]
GeboorteMichaël Frederix werd geboren na 1978.1 

bronvermelding(en)

 1. [S459] Origineel document, overlijdensbericht, bewaard bij Maria Josephina Hubertina Wouters.