Lambertus Cortebos

IDnr.8046, ° voor 1625, + na 7 juni 1648
DoopselLambertus Cortebos werd gedoopt voor 1625 te Hasselt? [België].1 
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Vrerix op 7 juni 1648 te Hasselt [België].1 
OverlijdenHij overleed na 7 juni 1648 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 288, 1648, doopsels, p.264.

Jan Corten

IDnr.2716, ° voor 1555, + na 13 mei 1587
DoopselJan Corten werd gedoopt voor 1555.1 
LeningDe leningsovereenkomst van Jan Baerdemaeckers met Aerdt Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 13 mei 1587, verwijst naar Jan Corten als betrokken partij.1 
OverlijdenHij overleed na 13 mei 1587.1 

bronvermelding(en)

 1. [S22] Schepenbank Lummen - Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 56, p.380.

Maria Cortenbach

IDnr.7866, ° voor 1635, + na 1 september 1659
DoopselMaria Cortenbach werd gedoopt voor 1635 te Hasselt? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Catharina Vrerix op 1 september 1659 te Hasselt [België].1 
OverlijdenZij overleed na 1 september 1659 te Hasselt? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S21] Parochieregisters Hasselt, Rijksarchief Hasselt, boek 289, 1657, doopsels, p.146.

Adèle Florence Cortenray

IDnr.14658, ° 3 oktober 1840, + na 26 augustus 1899
GeboorteAdèle Florence Cortenray werd geboren op 3 oktober 1840 te Tourcoing [France].1 
HuwelijkZij huwde met François Cleynen op 19 oktober 1861 te Sint-Truiden [België].1
BeroepZij was dagloonster op 19 oktober 1861.1 
OverlijdenZij overleed na 26 augustus 1899 te Sint-Truiden? [België].2 

Familie

François Cleynen ° 24 mei 1838, + na 26 aug 1899
Kind

bronvermelding(en)

 1. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1861, huwelijken, p.147, akte 67.
 2. [S290] Burgerlijke Stand Sint-Truiden, Rijksarchief Hasselt, 1899, huwelijken, p.65, akte 65.

Marie Alphonsine Josephine Cortenray

IDnr.14898, ° 12 oktober 1882, + na 18 maart 1907
GeboorteMarie Alphonsine Josephine Cortenray werd geboren op 12 oktober 1882 te Sint-Truiden [België]. 
HuwelijkZij huwde met Herman Hubert Leenen, zoon van Pierre Maximin Leenen en Sophie Emde, op 7 september 1901 te Sint-Truiden [België].1 
OverlijdenZij overleed na 18 maart 1907 te Sint-Truiden? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S446] GeneaNet pagina's van Luc Leenen, http://gw.geneanet.org/lleenen

Catharina Corthauts

IDnr.534, ° 16 november 1661
VaderArnoldus Corthoudt ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
MoederElisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 maart 1676
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
DoopselCatharina Corthauts werd gedoopt op 16 november 1661 te Lummen [België] met als peter Servatius Van Eerdewech en als meter Christina Gilis.1 

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.91.

Catharina Corthauts

IDnr.538, ° 20 november 1672, + 10 januari 1746
VaderArnoldus Corthoudt ° 14 mei 1628, + na 24 maart 1676
MoederElisabeth Frederix ° circa 1630, + na 24 maart 1676
Stamkaartenafstammelingen van Arnout Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Arnout Fredrix [boxformaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Christiaen Fredrix [boxformaat]
kwartierstaat samensteller
DoopselCatharina Corthauts werd gedoopt op 20 november 1672 te Lummen [België] met als peter Gaspar Vrancken en als meter Catharina Wagemans.1 
HuwelijkZij huwde met Joannes Fredrix, zoon van Michael Fredrix en Catharina Hueveneers, op 14 november 1695 te Lummen [België]. De akte vermeldt: 'Beiden zijn uit Lummen afkomstig waren. Het huwelijk wordt opgetekend in het parochieregister van Lummen, maar werd in feite in Hasselt ingezegend door pater Gregorius. In de akte worden de echtelingen eerbare burgers genoemd en trouwen met het rode zegel.2' 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Fredrikx op 13 januari 1700 te Lummen [België].3 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Catharina Theijs op 15 juni 1702 te Lummen [België]; Joannes Hueveneers wordt vervangen door Nicolaus Van Hamel.4 
OverlijdenZij overleed op 10 januari 1746 in Gestel te Lummen [België] in de ouderdom van 73 jaar.5 
ReliefNa het overlijden van Joannes Fredrix en Catharina Corthauts releveren Joannes Fredrickx, Gerardus Gijsens, Maria Fredrix en Catharina Fredrix op 25 september 1749 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Op 25 september 1749 compareren voor ons, schepenen van Lummen naar Loons recht, Jan Frederix en Geerdt Gijsens als man en momber van zijn vrouw Marie Frederix, in eigen naam en voor hun consorten namelijk [Cathari]ne Frederix en de achtergelaten kinderen [van hun zuster] Elisabeth Frederix. Ze hebben verzocht te releveren de helft van twee dagmaal 'broux' genaamd ‘den Graubaert’, gelegen te Gestel, waarvan de wederhelft toebehoort aan Jan Geerdts van Genebos. Palend in zijn geheel aan Rombaut Vaes ten zuiden, aan Jacobus Van Den Ardewegh ten westen, aan Jan Frederix voorschreven ten oosten en aan Jan Anthoon Put ten noorden. Verder de helft van een stuk ‘broux’ genaamd ‘den Kummerlier’, samen twee daghmael groot, waarvan Jan Anthoon Put de helft bezit, het geheel palend aan Jan Persoons ten oosten, de ‘Maelbeeck’ ten noorden, en aan Hendricus Put ten westen en henzelf ten zuiden. Dit alles is hen toegekomen na de dood van Jan Frederix en Catharina Corthouts, hun ouders. Kosten: 3 – 15; 2 – 16 – 1; samen 6 – 11 – 1.
Op dezelfde dag verschenen de voorschreven Jan Frederix en Geert Gijsens, die verzoeken om, na de dood van hun voorschreven ouders, een huis en hof te releveren, in Schulen gelegen, palend aan de straat ten westen, hun eigen erf ten zuiden en ten oosten, en de Winterbeeck ten noorden. Kosten 3 – 15; 0 – 7 – 0: samen 4 – 2; alles tesamen: 10 – 13 – 1.6'

Familie

Joannes Fredrix ° 19 jun 1667, + 12 aug 1749
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.191.
 2. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 555, p.156.
 3. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.147 (p.75).
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 549, p.165 (p.84).
 5. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 558, p.71.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 90bis (bundel 2).