Maria Helena Aengeveld

IDnr.14808, ° 30 augustus 1839, + 31 augustus 1914
Stamkaartenafstammelingen van Joannes Frederix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Joannes Frederix [boxformaat]
GeboorteMaria Helena Aengeveld werd geboren op 30 augustus 1839 te Neeroeteren [België]. 
HuwelijkZij huwde met Jan Jacob Simons, zoon van Hendrik Simons en Anna Elisabeth Vanhove, op 16 februari 1859 te Neeroeteren [België]. 
OverlijdenZij overleed op 31 augustus 1914 te Grote-Brogel [België] in de ouderdom van 75 jaar. 

Agnes Aerdts

IDnr.923, ° 1 januari 1619, + voor 11 september 1677
VaderN. Aerdts1 ° voor 1595, + voor 7 augustus 1651
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselAgnes Aerdts werd gedoopt op 1 januari 1619 te Meldert [België]. De akte vermeldt: '(enkel genoteerd in de klapper.)2' 
HuwelijkZij huwde met Arnoldus Fredricx, zoon van Arnoldus Fredrix en Maria Van Herle, op 3 januari 1643 te Meldert [België] met als getuigen Arnoldus Marien, Joannes Van Erdewegh en Joannes Lemmens.3
DoopselZij was meter bij het doopsel van Maria Frederix op 21 december 1650 te Lummen [België]; Gedoopt door Joannes Lemmens.4 
EigendomJan Aerdts en Bartholomeus Aerdts verkopen, samen met Agnes Aerdts, een goed aan Bartholomeus Van Herle volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 augustus 1651. Deze verwijst ook naar Petrus Clockluijers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Wilboerdt Aerdts. De akte luidt als volgt: 'Jan en Berthelomees Aerdts, Henrick Aerdts, Aerdt Frerix als man en momber van Agnes Aerdts, Machiel Wevers als man en momber van Marie Aerdts, de voorschreven Jan als momber van Jan Aerdts en Bertholomees Aerdts als momber van Catharina Aerdts, onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts zaliger die de broer was van de voorschreven Agnees, Jan, Henric, Bartholomeeus, dragen op tot behoef van Bertholomees Van Herle een stuk broek onder Ghestel gelegen genaamd ‘het Steensel Broeck’. Voor prijs en condities zoals in de proclamatie.
Condities. Ze verkochten het perceel broek in Ghestel ‘het Steensel Broeck’, volgens hun verklaring, op 27 juli 1651 in aanwezigheid van getuige Peeter Clockluyders. Het grenst Machiel Tonis, de erfgenamen Jan Heskens en Oreaen Shooghen. Het werd verkocht met kaarsbranding en hogen van telkens 2 gulden te verdelen tussen verkopers en hogers half en half. De laatste hoger moet alle onkosten betalen, zoals lycoop naer landtcoop, godspenninck 5 stuivers, pontgeld, gicht- en kaarsgeld, conditiegeld en hogen. De koopsom moet betaald worden op dag van gichten. Belast met servituten en des heeren chyns, namelijk 1 blanck oft braspenninck jaarlijks aan de Loonse heer.
Op 7 augustus bood Bartholomees Van Herle 250 ‘hooghen’ en hij heeft daarop 20 hogen gesteld. Jan Lambrechts nog 2, Bertolomees Van Herle nog 1. Op 7 augustus is het goed met de uitgang van de kaars verbleven aan Bertholomees Van Herle.1'
 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Elisabeth Bervoets op 3 maart 1656 te Beringen [België].5
OverlijdenZij overleed voor 11 september 1677 te Meldert? [België].6 
ReliefNa het overlijden van Arnoldus Fredricx en Agnes Aerdts releveren Arnoldus Fredricx op 11 september 1677 te Lummen [België] . De akte luidt als volgt: 'Aerdt Fredrix releveert voor zichzelf en voor zijn zuster en broers na de dood van hun ouders een stuk broek van omtrent een bonder groot geheten den Putman, palend Laureijs Pinxten 1) en hun eigen erf aan de andere zijden.6' 

Familie

Arnoldus Fredricx ° voor 1615, + 12 aug 1677
Kinderen

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.268v.
 2. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603bis, p.7.
 3. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1643, huwelijken, p.49, a31.
 4. [S2] Parochieregisters Lummen, Rijksarchief Hasselt, boek 548, p.10.
 5. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1656, doopsels, p.2.
 6. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek nr. 86, 1677, 97r.
 7. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, 1646, doopsels, p.14, akte 124.

Bartholomeus Aerdts

IDnr.4914, ° voor 1620, + na 7 augustus 1651
VaderN. Aerdts1 ° voor 1595, + voor 7 augustus 1651
DoopselBartholomeus Aerdts werd gedoopt voor 1620 te Meldert? [België].1 
EigendomJan Aerdts en Bartholomeus Aerdts verkopen, samen met Henricus Aerts, Arnoldus Fredrix, Agnes Aerdts, Machiel Wevers, Maria Aerdts, Joannes Aerts en Catharina Aerdts, een goed aan Bartholomeus Van Herle volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 augustus 1651. Deze verwijst ook naar Petrus Clockluijers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Wilboerdt Aerdts. De akte luidt als volgt: 'Jan en Berthelomees Aerdts, Henrick Aerdts, Aerdt Frerix als man en momber van Agnes Aerdts, Machiel Wevers als man en momber van Marie Aerdts, de voorschreven Jan als momber van Jan Aerdts en Bertholomees Aerdts als momber van Catharina Aerdts, onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts zaliger die de broer was van de voorschreven Agnees, Jan, Henric, Bartholomeeus, dragen op tot behoef van Bertholomees Van Herle een stuk broek onder Ghestel gelegen genaamd ‘het Steensel Broeck’. Voor prijs en condities zoals in de proclamatie.
Condities. Ze verkochten het perceel broek in Ghestel ‘het Steensel Broeck’, volgens hun verklaring, op 27 juli 1651 in aanwezigheid van getuige Peeter Clockluyders. Het grenst Machiel Tonis, de erfgenamen Jan Heskens en Oreaen Shooghen. Het werd verkocht met kaarsbranding en hogen van telkens 2 gulden te verdelen tussen verkopers en hogers half en half. De laatste hoger moet alle onkosten betalen, zoals lycoop naer landtcoop, godspenninck 5 stuivers, pontgeld, gicht- en kaarsgeld, conditiegeld en hogen. De koopsom moet betaald worden op dag van gichten. Belast met servituten en des heeren chyns, namelijk 1 blanck oft braspenninck jaarlijks aan de Loonse heer.
Op 7 augustus bood Bartholomees Van Herle 250 ‘hooghen’ en hij heeft daarop 20 hogen gesteld. Jan Lambrechts nog 2, Bertolomees Van Herle nog 1. Op 7 augustus is het goed met de uitgang van de kaars verbleven aan Bertholomees Van Herle.1'
 
OverlijdenHij overleed na 7 augustus 1651 te Meldert? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.268v.

Catharina Aerdts

IDnr.4919, ° voor 1645, + na 25 januari 1652
VaderWilboerdt Aerdts1 ° voor 1620, + voor 7 augustus 1651
DoopselCatharina Aerdts werd gedoopt voor 1645 te Meldert? [België].1 
EigendomJan Aerdts en Bartholomeus Aerdts verkopen, samen met Catharina Aerdts, een goed aan Bartholomeus Van Herle volgens een akte gemaakt te Lummen [België] op 7 augustus 1651. Deze verwijst ook naar Petrus Clockluijers als betrokken partij. Ze vermeldt verder ook Wilboerdt Aerdts. De akte luidt als volgt: 'Jan en Berthelomees Aerdts, Henrick Aerdts, Aerdt Frerix als man en momber van Agnes Aerdts, Machiel Wevers als man en momber van Marie Aerdts, de voorschreven Jan als momber van Jan Aerdts en Bertholomees Aerdts als momber van Catharina Aerdts, onmondige kinderen van Wilboerdt Aerdts zaliger die de broer was van de voorschreven Agnees, Jan, Henric, Bartholomeeus, dragen op tot behoef van Bertholomees Van Herle een stuk broek onder Ghestel gelegen genaamd ‘het Steensel Broeck’. Voor prijs en condities zoals in de proclamatie.
Condities. Ze verkochten het perceel broek in Ghestel ‘het Steensel Broeck’, volgens hun verklaring, op 27 juli 1651 in aanwezigheid van getuige Peeter Clockluyders. Het grenst Machiel Tonis, de erfgenamen Jan Heskens en Oreaen Shooghen. Het werd verkocht met kaarsbranding en hogen van telkens 2 gulden te verdelen tussen verkopers en hogers half en half. De laatste hoger moet alle onkosten betalen, zoals lycoop naer landtcoop, godspenninck 5 stuivers, pontgeld, gicht- en kaarsgeld, conditiegeld en hogen. De koopsom moet betaald worden op dag van gichten. Belast met servituten en des heeren chyns, namelijk 1 blanck oft braspenninck jaarlijks aan de Loonse heer.
Op 7 augustus bood Bartholomees Van Herle 250 ‘hooghen’ en hij heeft daarop 20 hogen gesteld. Jan Lambrechts nog 2, Bertolomees Van Herle nog 1. Op 7 augustus is het goed met de uitgang van de kaars verbleven aan Bertholomees Van Herle.1'
 
EigendomDe eigendomstransactie van Mathias Aerts met Arnoldus Fredrix, geacteerd te Lummen [België] op 25 januari 1652, vermeldt eveneens Catharina Aerdts; Matteeuwis Aerdts draagt op tot behoef van Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken een beempt gelegen in Meldelaer, genaamd ‘den Blancke Laeren Beempt’. Hij is omgeveer 3 dachmaelen groot en grenst des heeren straet 1), Geert Alarts 2), Henrick Cuypers 3). Voor de som en op condities zoals volgt in de proclamatie die hierna geregistreerd is. Aerdt kwam met recht ter gichte. Pontpenningen 12 gulden 6 stuivers. Solvit voor kersbrandinge 6 - 29.
Condities. De koper moet alle onkosten betreffende de koop betalen: gichtgeld, pontpenningen, kaarsbranding, roepgeld, lycoop naer landtcoop, godsgeld 5 stuivers, klerkgeld een pattacon en een halve souverain aan verkopers huisvrouw. Belast met niet-kortende grondcijns, met 200 gulden kapitaal aan de erfgenamen van Wilboerdt Aerdts van Ghenroy en met nog 200 gulden kapitaal aan Henrick Cuypers, met 300 gulden kapitaal aan Aerdt Fredrix alias Meesters van Genycken, met 2 vaten koren aan de armen van Lummen waarvan het kapitaal ook op 100 gulden wordt geschat. Deze lasten zullen allemaal aan de koopsom korten. Van deze lasten moet de verkoper de verlopen schoonmaken tot datum van gichten. Omdat de verkoper ‘in noot is van weywasch’ zal de koper dit goed aan de verkoper in huur moeten geven voor een termijn van 3 jaren, voor dezelfde prijs als de buren.
17 december 1651 bood Aerdt Fredrix van Ghneycken 950 gulden en hij heeft de koop daarvoor ontvangen. Getuigen: Henrick Wauters en Goossen Goessens. Scribent Arnoldus Dries. Opgemaakt in het huis van de verkoper op de schans van Meldelaer. Frerix stelde nog 50 hogen. Aerdt Dries stelde nog 3 hogen. Aerdt Fredrix nog 21 hogen.
Op 25 januari 1652 bood Stessen Timmermans nog 2 hogen. Present Servaes Lucas en Henrick Bervoets. Aerdt Frerix stelt nog 8 hogen.
De kaars werd op dezelfde dag wettelijk ontstoken en gebannen en de koop verbleef aan Aerdt Frerix.2 
OverlijdenZij overleed na 25 januari 1652 te Meldert? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.268v.
 2. [S7] Schepenbank Lummen - Loons Recht buiten Vrijheid - Gichten, Rijksarchief Hasselt, boek 84, p.292.

Elisabeth Aerdts

IDnr.2448, ° voor 1680, + na 2 juni 1701
DoopselElisabeth Aerdts werd gedoopt voor 1680 te Beringen? [België].1 
DoopselZij was meter bij het doopsel van Anna Catharina Opheij op 2 juni 1701 te Beringen [België].1 
OverlijdenZij overleed na 2 juni 1701 te Beringen? [België].1 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, boek 54, p.158.

Gerardus Aerdts

IDnr.14527, ° voor 1685, + na 26 september 1707
Stamkaartenafstammelingen van Matteeuwis Frerix [uitklapbaar formaat]
afstammelingen van Matteeuwis Frerix [boxformaat]
DoopselGerardus Aerdts werd gedoopt voor 1685 te Beringen? [België].1 
HuwelijkHij huwde met Catharina Bervoets, dochter van Guilielmus Bervoets en Elisabeth Ingenhof, op 11 februari 1706 te Beringen [België] met als getuigen Petrus Van Ubbel.1
OverlijdenHij overleed na 26 september 1707 te Beringen [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, 1706, huwelijken, p.146v.
 2. [S8] Parochieregisters Beringen, Rijksarchief Hasselt, doopsels, index 1655-1797, p.2v.

Hermanus Aerdts

IDnr.2140, ° voor 1650, + na 7 april 1677
DoopselHermanus Aerdts werd gedoopt voor 1650 te Zelem? [België].1 
HuwelijkHij was getuige bij het huwelijk van Joannes Fredricx en Anna Rutten op 28 februari 1672 te Meldert [België].1
DoopselHij was peter bij het doopsel van Joannes Fredricx op 7 april 1677 te Zelem [België].2
OverlijdenHij overleed na 7 april 1677 te Zelem? [België].2 

bronvermelding(en)

 1. [S10] Parochieregisters Meldert, Rijksarchief Hasselt, boek 603ter, huwelijken, 1672, p.69, akte 187.
 2. [S11] Parochieregisters Zelem, Rijksarchief Hasselt, boek 1091, 1677, doopsels, p.24.